پایان نامه مدیریت میزان جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

ارسال شده در سایت پایان نامه

تعریف مفهومی وعملیاتی مدیریت دانش

تعریف مفهومی مدیریت دانش:

مدیریت دانش را می توان به عنوان مجموعه ای از فرایندها تعریف کرد که ناظر بر خلق، اشاعه و بهر ه گیری از دانش است. این تعریف مستلزم خلق ساختارهای سازمانی، حمایتی، تسهیل روابط اعضا، استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات در شبکه و توضیح دانش است (امین بیدختی و همکاران، ۱۳۹۰). درتحقیق حاضرمدیریت دانش شمال ابعادزیر است:

کسب دانش:

توانایی برای جستجو وکسب دانش جدید کلی یا ایجاد دانش جدید ماورای دانش موجود سازمانی از طریق تشریک مساعی(Inkpen, 1996, PP. 123-41)

ذخیره دانش:

توانایی برای محافظت از دانش در جهت استفاده نامناسب یا غیرقانونی یا سرقت آن

کاربرد دانش:

توانایی برای به کارگیری، بهره برداری و استفاده از دانش (Gold, et.al, 2001).

اشتراک دانش:

دانش باید بر اساس نیازهای خاص کاربران، با یک روش مؤثر و مناسب، انتشار یابد. بعلاوه آن با ابزار قابل اجرا جهت قابل فهم ساختن آن برای همۀ کاربران انتشار می یابد Allameh et.al, 2011)).

تعریف عملیاتی مدیریت دانش:

جهت عملیاتی کردن ابعاد متغیرمدیریت دانش در سازمان، از پرسشنامه ای حاوی ۲۲سوال که در طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده ، استفاده خواهد شد.که سوال ۱تا ۷مربوط به بعد کسب دانش، سوال ۸تا ۱۲ مربوط به ذخیره دانش ،۱۳تا۱۸ مربوط به کاربرد دانش و۱۹ تا۲۲مربوط به اشترا ک دانش می باشد.

۱-۸)قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی بر مدیریت دانش پرداخته می شود و به این مقوله می پردازیم که ابعاد جو اخلاقی در سازمان تا چه اندازه باعث افزایش و یا کاهش مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش می‌شود.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان و اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی: مطالعات مقدماتی این تحقیق در زمستان ۱۳۹۱ آغاز شد و تا تابستان ۱۳۹۲ خاتمه یافت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی
پایان نامه ارشد: سنجش اثر تغییرات سازمانی ادراک شده بر نگرش نسبت به تغییرات سازمانی.
پایان نامه بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس
پایان نامه ارشد مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه
پایان نامه تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی