پایان نامه مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی


دانشگاه علوم اقتصادی

گروه اقتصاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی

عنوان پایان نامه:

مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

استاد راهنما:

دکتر احمد شعبانی

استاد مشاور

دکتر حسین محمد پورزرندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………. 3

1-3- تعریف کلمات کلیدی………………………….. 3

1-4- اهمیت و ضرورت موضوع…………………………. 4

1-5- اهداف تحقیق………………………….. 4

1-6- سؤالات تحقیق………………………….. 4

1-7- فرضیه های تحقیق………………………….. 4

1-8- روش تحقیق………………………….. 5

1-9- جمع­بندی………………………….. 5

فصل دوم ادبیات موضوع

2-1- مبانی نظری………………………….. 7

2-1-1- مقدمه…………………………7

2-1-2- بافت­های فرسوده………………………… 8

2-1-3- عوامل و زمین­ه های تأثیر گذار بر بافت­های فرسوده شهری……….. 9

2-1-4- مشکلات بافت­های فرسوده………………………… 10

2-1-6- شیوه­ های تجهیز منابع پروژه­ های نوسازی شهری………… 10

2-1-6-1- تجهیز منابع داخلی………………………….. 10

2-1-6-2- تجهیز منابع خارجی………………………….. 14

2-2- مبانی تجربی………………………….. 14

2-2-1- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در ایران………………. 14

2-2-1-1- مرکز تاریخی شهر یزد…………………………. 14

2-2-1-2- محله سیروس ( چال میدان تهران) …………………………15

2-2-1-3- بلوک خیام تهران…………………………. 15

2-2-1-4- محله عامری اهواز………………………… 16

2-2-2- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در جهان………………. 17

2-2-2-1- پروژه لیورپول…………………………. 17

2-2-2-2- تجارب فیلادلفیا و نیویورک در این زمینه……………… 17

2-2-2-3- دمشق در کشور سوریه…………………………. 18

2-2-2-4- استانبول در ترکیه…………………………. 18

2-2-3- مبانی تجربی داخلی………………………….. 18

2-2-4- مبانی تجربی خارجی………………………….. 20

2-3- جمع­بندی………………………….. 22

فصل سوم ریسک­­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری

3-1- مقدمه…………………………. 24

3-2- تعریف ریسک…………………………… 24

3-2-1- عناصر اصلی ریسک…………………………… 25

3-2-2- روش­های اندازه گیری ریسک…………………………… 26

3-3- شناسایی ریسک…………………………… 28

3-3-1- مبانی شناسایی ریسک…………………………… 29

3-3-1-1- آیا همۀ ریسک­ها از ابتدا قابل شناسایی هستند؟…………. 29

3-3-1-2- روش تعیین گروه­های ریسک…………………………… 30

3-3-2- بررسی منشأ ریسک در پروژه­ ها………………………… 31

3-3-3- روش­های شناسایی ریسک…………………………… 35

3-3-3-1- بررسی مستندات………………………….. 35

3-3-3-2- روش­های ایده­پردازی گروهی یا روش­های جمع­آوری اطلاعات…… 36

3-3-3-3- چک لیست­ها………………………… 41

3-3-3-4- فرم­های کنترلی………………………….. 41

3-3-3-5- آنالیز فرضیات………………………….. 42

3-3-3-6- روش­های نموداری………………………….. 42

3-3-3-7- ساختار شکست ریسک ( RBS )…………………………

3-3-3-8- گزارشات موردی…………………………. 45

3-3-4- خروجی فرآیند شناسایی ریسک…………………………… 45

3-4- ریسک پروژه­های نوسازی شهری………………………….. 46

3-4-1- ریسک­های عمومی پروژه­های نوسازی شهری…………. 46

3-4-1-1- ریسک سیاسی………………………….. 46

3-4-1-2- ریسک تجاری………………………….. 47

3-4-1-3- ریسک عملیاتی………………………….. 47

3-4-1-4- ریسک بازار …………………………47

3-4-1-5- ریسک نقدینگی………………………….. 48

3-4-1-6- ریسک تورمی………………………….. 48

3-4-2- ریسک­های خاص پروژه­ های نوسازی شهری………….. 48

3-5- جمع­بندی………………………….. 63

فصل چهارم روش های مدیریت ریسک پروژه های نوسازی شهری

4-1- مقدمه…………………………. 65

4-1-1- تاریخچه مدیریت­ریسک در پروژه ­ها …………………………65

4-2- فرایندهای مدیریت­ریسک…………………………… 66

4-2-1- برنامه­ریزی مدیریت­ریسک…………………………… 67

4-2-1-1- تعریف اهداف پروژه………………………… 67

4-2-1-2- تبیین اهداف مدیریت­ریسک…………………………… 67

4-2-1-3- تبیین محدودۀ مدیریت­ریسک…………………………… 67

4-2-1-4- رویکرد و روش شناسی مدیریت­ریسک………….. 68

4-2-2- ارزیابی کیفی ریسک…………………………… 68

4-2-2-1- اولویت­بندی ریسک­ها………………………… 69

4-2-3- ارزیابی کمّی ریسک…………………………… 70

4-2-4- برنامه­ریزی پاسخ­گویی به ریسک…………………………… 70

4-2-4-1- استراتژی­های پاسخ­گویی به ریسک………………………….. 70

4-2-5- پایش، کنترل و بازنگری ریسک…………………………… 71

4-3- راهکار مدیریت­ریسک پروژه­های نوسازی شهری…………….. 72

4-3-1- روش ماتریس ریسک…………………………… 72

4-3-2- روش فرایند تحلیل شبکه ( ANP)…………………………

4-3-3- راهکارهای مدیریت­ریسک، ریسک­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری و تجزیه و تحلیل آنها…… 78

4-4- راهکارهای جدید…………………………. 90

4-5- جمع­بندی………………………….. 103

فصل پنجم یافته ­های پژوهش

5-1- جمع­بندی………………………….. 105

5-2- پیشنهاد بر اساس یافته ها………………………… 106

5-3- پیشنهاد برای آیندگان…………………………. 106

منابع و ماخذ…………………………. 107

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید