پایان نامه مدیریت ارائه توجه سرمایه¬گذاران،سهامداران به تأثیربازدارندگی احتمالی مکانیزم¬های حاکمیت


پیشینه پژوهش

۲-۶-۱) پژوهش­های خارجی

تعدادی از پژوهش­های خارجی که تا حدودی مرتبط با موضوع این پژوهش است، به صورت ذیل است:

احمد و دوئلمن[۱] (۲۰۱۳) با بررسی ۱۴۶۴۱ سال-شرکت در بین سال­های ۲۰۰۹-۱۹۹۳ پیش­بینی کردند که مدیران با اعتماد بیش از حد (خوش­بین)، تمایل به تأخیر در شناسایی زیان داشته و به طور کلی، در حسابداری محافظه­کاری شرطی کمتری دارند. آن­ها همچنین به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مکانیزم­های کنترلی خارجی منجر به کاهش تأثیر منفی اعتماد بیش از حد مدیریتی بر میزان محافظه­کاری در گزارشگری مالی می­شود یا خیر؟ آن­ها به منظور سنجش محافظه­کاری در حسابداری هم از محافظه­کاری شرطی و هم از محافظه­کاری غیرشرطی استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که بین هر دو نوع محافظه­کاری و اعتماد بیش از حد مدیریتی، رابطه منفی وجود دارد. آن­ها همچنین به این نتیجه رسیدند که مکانیزم­های کنترلی خارجی منجر به کاهش تأثیر منفی اعتماد بیش از حد مدیریتی بر میزان محافظه­کاری در گزارشگری مالی نمی­شوند.

اسکرند و زکمن[۲] (۲۰۱۱) به این نتیجه رسیدند که اعتماد بیش از حد مدیریتی بر رفتار گزارشگری مالی تأثیر می­گذارد. اعتماد بیش از حد مدیریتی دارای رابطه مثبت با درستنمایی تقلب صورت­های مالی بوده و مکانیزم­های حاکمیتی درونی و بیرونی قوی­تر منجر به کاهش این تأثیر نمی­شود.

کوردیرو (۲۰۰۹) و دشماخ و همکارن (۲۰۱۰) به این نتیجه رسیدند که مدیران دارای اعتماد بیش از حد در مقایسه با سایر مدیران، تمایل به پرداخت سود نقدی کمتری دارند.

هیتون (۲۰۰۲) و کاهنمن و لووالو[۳] (۱۹۹۳) به این نتیجه رسیدند که اثرات معکوس اعتماد بیش از حد مدیریتی می­تواند با معرفی یک ناظر و کنترل­کننده بیرونی کاهش یافته و خنثی شود.

هوپ و توماس[۴](۲۰۰۸)و ماسولیس و همکاران[۵](۲۰۰۷)معتقدند که یک مسئله معروف نمایندگی سالارسازی[۶] مدیریتی است که عبارتست از این که مدیران تمایل به رشد شرکت ماورای اندازه بهینه و نگهداری منابع بلااستفاده با هدف افزایش سودمندی فردی منجمله شأن و مقام، قدرت و جایگاه، پاداش و حقوق و دستمزد و شهرت و اعتبار خویش دارند.

میگل و دیگران) ۲۰۰۴)[۷]در تحقیقی با عنوان چگونه سهامداران نهادی می توانند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهند؟ به بررسی ارتباط بین ترکیب مالکیت و بازده عملیاتی شرکتهای نمونه پرداختند نتایج تحقیق آنها شامل موارد زیر بوده است : اول آنکه سطح مالکیت متمرکز (سهامداران نهادی) و مالکیت داخلی (منظور مالکیت توسط اعضای هیئت مدیره می باشد ) به همراه ویژگی هایی مانند حمایت از سرمایه گذاران ، توسعه بازارهای سرمایه ، فعالیت های بازار برای کنترل شرکت و کارایی اعضای هیئت مدیره می تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد . ثانیاً رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت

[۱]Ahmed & Duellman

[۲]Schrand & Zechman

[۳]Kahneman & Lovallo

[۴]Hope & Thomas

[۵]Masulis et al.

[۶]Empire Building

[۷]-Migel et al,2004,10

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید