پایان نامه مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع


دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

چکیده

از آنجائيكه بكارگيري روش هاي اصولي و علمي مانور در شبكه هاي فشار متوسط ، تأثير بسزايي در كاهش زمان خاموشي دارد ، وجود يك دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع در سطح شركت هاي توزيع برق الزامي مي باشد. بدين منظور با بهره گيري از تجربيات گذشته ، دستورالعمل مانور شبكه هاي فشار متوسط در قالب ‹‹ نظام نامه عمليات مانور شبكه هاي فشار متوسط ›› تهيه شده است .

ضرورت تدوين نظام نامه مانور شبكه فشار متوسط

كاهش نرخ خاموشي و وجود یک دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع ، انگيزه تدوين دستورالعمل مانور شبكه هاي فشار متوسط را ايجاد نمود. اجراي دستورالعمل هاي اين نظام نامه، مي تواند دستاوردهاي1- كاهش زمان خاموشي و به تبع آن رضايت مندي هرچه بيشتر مشتركين در هنگام بروز عيب در شبكه و يا حين انجام عمليات بابرنامه از جمله سرويس ، نگهداري و تعمير تجهيزات شبكه.

2- كاهش انرژي توزيع نشده و نرخ خاموشي مشتركين كه يكي از شاخص هاي مهم ارزيابي شركت هاي توزيع برق مي باشد.

3- يكسان سازي و يكپارچگي روش هاي صحيح مانور در سطح كليه شركت هاي توزيع برق.

4- لزوم رعايت اصول و مقررات ايمني در جهت حفظ نيروي انساني و تأسيسات شبكه.

5- ايجاد ميل و اشتياق در پرسنل بخصوص مأمورين مانور در بكارگيري روش هاي جديد و صحيح عمليات مانور در شبكه.

6- بالا بردن سرعت ، دقت و كاهش زمان عمليات مانور به منظور برقراري مجدد جريان برق مشتركين.

7- انتخاب نقطه بهينه براي شروع عمليات مانور با تهيه فلوچارت اجراي عمليات با توجه به نقشه تك خطي مانور.

8- استفاده بهينه از تجهيزات موجود شبكه و تجهيزات جديدي كه در جهت بهبود وضعيت شبكه و بالا بردن سرعت عمل در مانور شبكه بكار گرفته شده است.

9- ذكر نكات كليدي و مهم در آزمايش انواع شبكه هاي هوايي ، كابلي و مختلط و تسريع در تشخيص نقطه عيب در شبكه.

10- افزايش طول عمر تجهيزات و كاهش تعميرات شبكه بخصوص كليدها و سكسيونرها با رعايت روش هاي صحيح مانور.

11- كاهش هزينه سوخت و استهلاك خودروهاي مانور.

12- كاهش آلودگي هوا و ترافيك سنگين خيابانها با كاهش ترددهاي غير ضروري خودروهاي مانور.

13- آموزش روش هاي اصولي مانور در قالب دوره هاي آموزشي مختلف براي مأمورين مانور.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید