پایان نامه مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی


دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی

 استاد راهنما:

دکتر  علی اکبر گلنشان

 

چکیده

روش گرمادرمانی به کمک نانوسیال مغناطیسی به عنوان یک روش درمانی سرطان به کار برده می­شود که در آن نانوسیال مغناطیسی مستقیما به محل تومور تزریق می­شود. سپس با اعمال میدان مغناطیسی به محل، نانوسیال نقش منبع گرما را داشته که منجر به افزایش دمای تومور می­شود. در اثر این گرما، سلول­های سرطانی با افزایش دما تا 42 درجه سلسیوس از بین می­روند، درحالی که به سلول­های سالم در این دما آسیبی وارد نمی­شود. لذا تحلیل گرما و نحوه­ی توزیع دمای درون تومور و بافت سالم اطراف آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا به وسیله­ی شبیه­سازی، پزشک می­تواند فرکانس، قدرت میدان و زمان درمان را برای رسیدن به نتیجه­ی مطلوب تعیین نماید. در این تحقیق از یک هندسه­ی واقعی که از عکس­های CT بدست آمده بود، جهت مدلسازی استفاده شد و نقش فرکانس،میزان تزریق نانوسیال به تومور و اندازه­ی تومور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در انتها فرکانس­های قابل اعمال به تومور جهت رسیدن به نتیجه­ی مطلوب مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول:مقدمه………………………………………………………………………………………………….2

1-1-پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………2

1-2- اصول هایپرترمیا……………………………………………………………………………………………………………3

1-3- مکانیزم حرارت دهی…………………………………………………………………………………………………….5

1-4-  میزان جذب امواج الکترومغناطیسی(EM)…………………………………………………………………5

1-4-1-  هایپرترمیای تابشی……………………………………………………………………………………………6

1-4-2- هایپرترمیا با القای مغناطیسی……………………………………………………………………………7

1-4-3-  امواج مافوق صوت……………………………………………………………………………………………..7

1-5- حالات کاربرد………………………………………………………………………………………………………………..8

1-5-1- هایپرترمیای محلی……………………………………………………………………………………………..8

1-5-2- هایپرترمیای محلی خارجی………………………………………………………………………………..9

1-5-3- هایپرترمیای محلی درون مجرایی………………………………………………………………………9

1-5-4- هایپرترمیای محلی بینابینی…………………………………………………………………………….10

1-5-5- هایپرترمیای منطقه­ای……………………………………………………………………………………..10

1-5-6- گرمایش عمیق منطقه­ای…………………………………………………………………………………10

1-5-7- هایپرترمیای پرفیوژن منطقه­ای……………………………………………………………………….11

1-5-8- هایپرترمیای کل بدن……………………………………………………………………………………….12

1-5-9- هایپرترمیا با استفاده از  نانوذرات……………………………………………………………………13

1-6- عوارض جانبی هایپرترمیا…………………………………………………………………………………………..14

1-7- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………17

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………………..17

2-3- هدف از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………21

فصل سوم: تئوری حل جریان و معادلات انتقال حرارت……………………………………….24

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………24

3-1-1- مدل سازی ریاضی معادلات حرارتی زیستی…………………………………………………..25

3-1-2- مدل کلی انتقال جریان در بافت های بیولوژیک……………………………………………..26

3-1-3- معادلات حاکم………………………………………………………………………………………………….27

3-2- معاملات جریان حاکم بر محیط متخلخل…………………………………………………………………28

3-2-1- معادلات مومنتوم به کار رفته در مدل محیط متخلخل………………………………….29

3-2-2- قانون دارسی در محیط متخلخل…………………………………………………………………….30

3-2-3- تلفات اینرسی در محیط متخلخل…………………………………………………………………..30

3-3- معادلات انرژی در محیط متخلخل……………………………………………………………………………31

3-3-1- حالت تعادل دمایی…………………………………………………………………………………………..31

3-3-2- حالتی که محیط جامد با سیال در تعادل دمایی نباشد………………………………….31

3-4- تاثیر تخلخل بر معادلات اسکالر گذرا با زمان……………………………………………………………32

3-5- تعیین متغیرهای ورودی  و  در محیط متخلخل………………………………………………33
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد