پایان نامه مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی عمران

پایان­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران«.M. Sc»

گرایش: مهندسی آب

عنوان:

مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

استاد راهنما:

دکتر محمد صدقی اصل

 استاد مشاور:

دکتر منصور پرویزی

 

 صفحه          عنوان

چکیده                   1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه  3

1-2- بیان مسئله  4

1-3- اهداف و ضرورت‌­های انجام پژوهش    5

1-4- فرضیات تحقیق         5

1-5- ساختار پایان نامه  5

1-6- تعریف واژه‌­ها 7

 

فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش

2-1- مقدمه  14

2-2- انواع مدل­های شبیه­ساز 15

2-2-1- مدل­های یکپارچه در مقابل مدل­های توزیعی   15

2-2-2- مدل­های تک واقعه­ای در مقابل مدل­های فرآیند پیوسته  16

2-3- معیارهای انتخاب مدل  18

2-4- مدل­های پرکاربرد و سوابق کاربرد مدل­ها در مطالعات  PMF  19

2-5- سابقه پژوهش    20

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مقدمه  34

3-2- منطقه مورد مطالعه  34

3-3-وضعیت هواشناسی و اقلیمی حوضه مورد مطالعه  35

3-3-1- شبکه ایستگاه­های باران­سنجی   35

3-3-2- کنترل داده­های بارش    36

3-3-3- تخمین بارندگی در سطح حوضه  38

3-3-3-1- روش چند ضلعی­های­تیسن        38

3-3-4- فراوانی وقوع  40

3-4- ایستگاه­های هیدرومتری  40

3-4-1- ایستگاه بشار- قلات   41

3-4-2- ایستگاه یاسوج   42

3-4-3- ایستگاه مهریان   42

3-4-4-  ایستگاه شاه مختار  42

3-4-5- کنترل داده­های هیدرومتری   43

3-5- انتخاب رویدادهای مورد مطالعه  43

3-6- تهیه نقشه­های اولیه با استفاده از سیستم GIS  44

3-6-1- تهیه نقشه DEM منطقه  44

3-6-2- تهیه نقشه شبکه آبراهه­های منطقه  45

3-7- مشخصات حوضه  46

3-7-1- ترسیم مرز  زیرحوضه­ها 47

3-7-2- مساحت حوضه  49

3-7-3- محیط حوضه  49

3-7-4- طول آبراهه اصلی   49

3-7-5- شکل حوضه  50

3-7-6- ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات   52

3-7-6-1- منحنی‌ هیپسومتری   52

3-7-6-2- ارتفاع میانه                   52

3-7-6-3- ارتفاع متوسط                   53

3-7-7- پروفیل طولی رودخانه  53

3-7-8- شیب حوضه  53

3-7-8-1-شیب آبراهه اصلی          54

3-7-8-2- استخراج شیب حوضه با استفاده از GIS      56

3-8- حجم رواناب   59

3-8-1- تلفات اولیه (Ia) 60

3-8-2- گروه هیدرولوژیکی خاک­ها 62

3-8-3- چگونگی وضعیت سطحی و استفاده از زمین   64

3-8-4- رطوبت اولیه خاک    66

3-8-5- نقش هیدرولوژیکی مجموعه خاک و پوشش آن   67

3-8-6- برآورد رواناب (جریان مستقیم) 70

3-8-7- کاربرد روش SCS  73

3-9- زمان تمرکز 74

3-9-1- روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) 75

3-9-2- معادله کرپیچ   75

3-9-3- معادله برانس بای- ویلیامز  76

3-9-4- معادله کالیفرنیا 77

3-10- جداسازی دبی پایه  77

3-11- روش­های برآورد سیلاب   79

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید