پایان نامه مدلسازی و بررسی تجربی تشکیل برفک روی سطح سرد خمیده

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

 مدلسازی و بررسی تجربی تشکیل برفک روی سطح سرد خمیده

ارائه شده برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 استادان راهنما:

دکتر حسن بصیرت تبریزی، دکتر ابراهیم دامنگیر

  دانشکده مهندسی مکانیک

 

چکیده

در این پروژه تشکیل برفک بر روی استوانه­ی سرد در معرض جریان هوای مرطوب به صورت آزمایشگاهی و عددی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته­است. در این پروژه در ابتدا تشکیل برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تشکیل برفک در جریان اجباری هوای مرطوب مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه ایده وجود نقطه عطف در نمودار ضخامت برفک در جریان اجباری هوای مرطوب نشان داده شده است. به دنبال آن تاثیر زبری بر روی ضخامت برفک بررسی شده­است. تاثیر پارامتر­های مختلف جریان ورودی همچون سرعت، دما، زبری، جنس سطح زبر، رطوبت نسبی و دمای سطح سرد بر روی مشخصه­های برفک از قبیل ضخامت و چگالی اندازه­گیری و مورد بررسی قرار گرفته­اند. با استفاده از نتایج تجربی این تحقیق یک رابطه همبستگی برای ضخامت در جریان اجباری هوای مرطوب و یک رابطه همبستگی برای ضخامت در جریان طبیعی هوای مرطوب ارائه شده است.

از نتایج فوق ضخامت و چگالی برفک در حالت­های جریان اجباری و طبیعی هوای مرطوب با هم مقایسه شده­است.

در پایان دو روش عددی – تحلیلی برای جریان اجباری هوای مرطوب رشد برفک مورد بررسی قرار گرفته است. درستی و دقت پیش­بینی آنها را در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی خود، مورد بررسی قرار داده­ایم. در دما و رطوبت هوای پایین روش لی و کیم نتایج بهتری را نشان می­دهد و میزان خطای کمتری را نسبت به روش­ شریف و ماگو دارد. هر چه رطوبت و دمای هوا افزایش یابد روش شریف و ماگو نتایج بهتری را ارائه می­دهد و روش لی و کیم نتایج ضعیف­تری را ارائه می­دهد.

واژه‏های کلیدی: استوانه­ی سرد، انتقال حرارت و جرم، برفک، ضخامت، چگالی.

فهرست موضوع­ها

عنوان      صفحه

Contents

مقدمه  3

فصل 1   3

مروری بر کارهای گذشته  3

1-1- روش­های بررسی پدیده­ی تشکیل برفک    3

1-1-1- مطالعه مرحله­ی جوانه­زنی برفک بر روی سطح­های مختلف   3

1-1-2- مطالعه بر رشد برفک بدون حل لایه­ی هوا بر روی سطح برفک    3

1-1-3- مطالعه بر روی تشکیل برفک با حل لایه­ی هوا بر روی سطح برفک    3

1-2- نتیجه­گیری و معرفی پروژه­ی حاضر  3

فصل 2   3

مشخصات دستگاه و روش انجام آزمایش     3

2-1- مقدمه  3

2-2- مشخصات دستگاه آزمایش    3

2-2-1- سیستم تبرید  3

2-2-1-1- انتخاب سیال عامل و کمپرسور 3

2-2-1-2- تبخیرکننده  3

2-2-1-3- چگالنده و فن خنک­کاری   3

2-2-1-4- شیر انبساط، اکولایزر، مخزن ذخیره و خشک کن   3

2-2-2- تونل باد  3

2-2-2-1- محل قرارگیری استوانه و داده­گیری   3

2-2-2-2- کانال و نازل   3

2-2-2-3- محفظه­ی کنترل جریان   3

2-3- وسیله­های اندازه­گیری و کالیبراسیون آن   3

2-3-1- اندازه­گیری ضخامت برفک    3

2-3-2- اندازه­گیری رطوبت نسبی جریان هوا 3

2-3-3- اندازه­گیری دمای سطح سرد  3

2-3-4- اندازه­گیری دمای هوای ورودی   3

2-3-5- اندازه­گیری وزن و چگالی برفک    3

2-4-  روش انجام آزمایش    3

فصل 3   3

نتیجه­های آزمایش جریان طبیعی هوای مرطوب    3

3-1-  شرایط آزمایش    3

3-2- اثر دمای سطح سرد بر روی ضخامت برفک    3

3-3- اثر رطوبت هوا بر روی ضخامت برفک    3

3-4- اثر دمای هوا بر روی ضخامت برفک    3

3-5- اثر دمای سطح سرد بر روی چگالی برفک    3

3-6- اثر رطوبت هوا بر روی چگالی برفک    3

3-7- اثر دمای هوا بر روی چگالی برفک    3

3-8- رابطه همبستگی برای ضخامت برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب   3

فصل 4   3

نتیجه­های آزمایش در جریان اجباری هوای مرطوب    3

4-1-  شرایط آزمایش    3

4-2- اثر دمای سطح سرد بر روی ضخامت برفک    3

4-3- اثر رطوبت هوا بر روی ضخامت برفک    3
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون
پایان نامه : توسعه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار چند کالایی پویا درطراحی شبکه زنجیره تامین...
پایان نامه بررسی سبک تصمیم گیری مدیران مرد و زن
پایان نامه هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان در بیمارستانهای خصوصی
پایان نامه تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان