پایان نامه مدلسازی انتقال حرارت در ژنراتورهای واگن


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندس مکانیک- تبدیل انرژی
عنوان
مدلسازی انتقال حرارت درژنراتورهای واگن

 

چکیده
میدانیم ماشین های الکتریکی شامل دو قسمت عمده اند استاتور که خود از قطبهای اصلی، کمکی، سیم پیچی قطب اصلی، سیم پیچی قطب کمکی و روتور که آنهم شامل سیم پیچی آرمیچر، کالکتور، جاروبکها بهمراه متعلقات، یاتاقان و… تشکیل گردیده است. یکی از مهمترین مواردی که سبب می شود دمادر برخی از نقاط ژنراتور والکتروموتور افزایش یابد وجود انتقال حرارت ، به صورتهای تشعشع، هدایت وجابجایی می باشد که براساس جنس مواد،نحوه ساخت وچیدمان المانهای مختل ف (مونتاژ )ومشخصات طراحی صورت میگیرد.

گرم شدن سیم پیچها به خاطر عبور جریان الکتریکی ، افزایش دمای قطب وافزایش سایر المانهای ماشین را به همراه دارد و به علت ایجاد اختلاف دما سبب انتقال حرارت می گردد که در نهایت سبب سوختن موتوریاژنراتور می گردد که بررسی دمایی ماشین های الکتریکی بصورت عام و ژنراتورهای واگن به صورت خاص ا ز اهداف مساله است.

مکانیزمهای مختلف انتقال حرارت در الکتروموتورها هدایت، تشعشع وجابجایی بمانندتمام ماشینهای الکتریکیAC وDC هستند. شاید بدلایل پیچیدگی، کمتربه محاسبات انها توجه شده است، دراین پایان نامه بررسیهای نوینی صورت پذیرفت و گرادیان دما براساس محاسبه های داخلی، گرادیان دما در هسته اعم از روتور و استاتور، گرادیان دما در هادیها (سیم پیچی) با استفاده از روابط انتقال حرارت، معادلاتی ساده برای ماشینهای الکتریکی ارائه گردید،شایدکاربردی ترین واصلی ترین  سمت این پژوهش بر اساس این زیر ساختهای علمی و تجربی میباشد.

درضمن بااستفاده از ترمومتر لیزری دمادرنقاط مختلف تعدادی ژنراتور واگن اندازه گیری گردیدوبا استفاده از اطلاعات تجربی بدست آمده، سعی نمودیم تا حدودی نقاط برجسته در گرم شدن و دمای آنرا مشخص نماییم تا بدین صورت علل افزایش دما را نشان دهیم و براساس آن اشاره ای به مهمترین عامل سوختن زنراتورهای واگن بنماییم که کاربردآن در صنعت می باشد.

درانتهابابررسی دمادرژنراتورهای مختلف اماازیک گروه به هدفمان که امکان پیش بینی سوختن ژنراتورهای فوق بعنوان مهمترین هدف عملی بوددست یافتیم.

مقدمه
روزها و شبها همانند دانه های تسبیحی بلند و بی انتها می آیند و میگذرند و نهرها جاری میشوند، نهالها قد میکشند و ما براساس میراث بازماندگان قدم در راه جاودان آنها مینهیم و پیش میرویم.
میدانیم امروزه ماشینهای الکتریکی نقش بسیار مهمی در تمام صنایع بالا دستی و پایین دستی ایفاء مینمایند. سوختن ماشینهای الکتریکی علاوه بر خسارتهای مالی، سبب بروز مشکل در ادامه تولید یا خدمات میگرددبه خصوص در صنایع نفتی بخش استخراج توقف تنها چند ساعت ماشین الکتریکی سبب خسارت چند صد هزاردلاری می گردد.

تعمیر ماشینهای الکتریکی به مراتب از ساخت و یا تعویض آنها کم هزینه تر است خصوصاً ماشینهای الکتریکی  DC که قیمت برخی از آنها با کاربرد خاص بیش از 15 برابر قیمت تعمیر آنها میباشد.

سوختن ماشینهای الکتریکی بخاطر مسائلی نظیر استفاده از سیم نامرغوب، عایق غیراستاندارد، شمارش اشتباه سیمها در هر شیار (پس از تعمیر) و از آن مهمتر برخی مسائل مهم مکانیکی نظیر عدم هم محوری، عدم بالانس، عدم تقارن و… روی میدهد.
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد