پایان نامه مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات عرب

پایان نامه برای دریافت

درجه کارشناسی ارشد M.A.

عنوان:

مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی

استاد راهنما

دکتر حامد صدقی

استاد مشاور:

دکتر علی اصغر مقصودی

پاییز 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات6
خلاصه فصل اول7
1-1- بیان مسئله8
1-2- اهمیت تحقیق9
1-3- سوالات تحقیق9
1-4- فرضیه های تحقیق10
1-5- اهداف تحقیق11
1-6- پیشینه تحقیق12
1-7- روش کار تحقیق12
فصل دوم: بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی، ادبی عصر عباسی13
خلاصه فصل دوم14
2-1- اوضاع سیاسی در عصر عباسی16
2-1-1- بررسی عملکرد خلفا در عصر عباسی18
2-2- اوضاع اجتماعی در عصر عباسی21
2-2-1- گروه های مختلف مردم یا طبقات اجتماعی آن عصر24
2-3- اوضاع اقتصادی در عصر عباسی25
2-4- اوضاع دینی در عصر عباسی27
2-5- اوضاع فرهنگی در عصر عباسی29
2-6- اوضاع ادبی در عصر عباسی32
2-6-1- مهمترین مراکز ادب و تعلیم در عصر عباسی34
2-6-2- نثر در عصر عباسی35
2-6-3- شعر در عصر عباسی36
فصل سوم: سیر تحول مدح پیامبر(ص) از آغاز تا عصر عباسیان39 
عنوانصفحه
خلاصه فصل سوم40
3-1- مدح در لغت42
3-2- مدح در اصطلاح42
3-3- انواع مدح44
3-3-1- مدح صادق44
3-3-2- مدح کاذب45
3-4- مدح نبوی45
3-4-1- ظهور و پیدایش مدایح نبوی45
3-4-2- تعریف شعر مدح نبوی48
3-4-3- ویژگی های شعر مدح نبوی49
3-4-4- ارزیابی انگیزه در مدح نبوی50
3-5- مدح نبوی از صدر اسلام تا عصر عباسیان52
3-5-1- مدح پیامبر در صدر اسلام52
3-5-2- مدح پیامبر در دوره اموی66
3-5-3- مدح پیامبر در دوره عباسی69
3-5-3-1- مدح در عصر عباسی69
3-5-3-2- جایگاه مدح نبوی در عصر عباسی71
3-5-3-2-1- تأثیر ترفندهای سیاسی و مذهبی عباسیان بر سبک مدایح شعرای اهل بیت و پیامبر(ص)73
فصل چهارم: مدح پیامبر(ص) در شعر شعرای عباسی75
خلاصه فصل 476
4-1- نگاهی به زندگی پیامبر(ص) از ولایت تا رحلت در میان مدایح شعرای عصر عباسی77
4-1-1- اصل و نسب و خاندان پیامبر (ص)77
4-1-2- میلاد پیامبر(ص) و حوادث مهم هنگام تولد ایشان85
4-1-3- بشارت تورات و انجیل و کاهنان عرب از آمدن پیامبر خاتم محمد(ص)90
4-1-4- داستان هایی از دوران طفولیت پیامبر (ص)95
4-1-4-1- نامگذاری پیامبر(ص)95 
عنوانصفحه
4-1-4-2- داستان شق الصدر98
4-1-4-3- سفر به شام و ملاقات با بحیرا100
4-1-5- بعثت و دریافت وحی103
4-1-6- حوادث مهم در دوران نبوت108
4-1-6-1- معجزه شق القمر108
4-1-6-2- معراج یا سیر شبانه رسول خدا (ص)110
4-1-6-3- هجرت به یثرب و اقامت در غار ثور113
4-1-7- وفات پیامبر(ص)116
4-2- جلوه صفات پیامبر(ص) در شعر شعرای عصر عباسی119
4-2-1- سروری پیامبر(ص) بر کل کائنات119
4-2-2- خاتمیت پیامبر (ص)125
4-2-3- هدایت127
4-2-4- شفاعت پیامبر(ص)130
4-2-5- ملجاء و پناهگاه133
4-2-6- جود و بخشش136
4-2-7- علم پیامبر(ص)138
4-2-8- رحمه للعالمین140
4-2-9- زیبایی و نورانیت پیامبر(ص)142
نتیجه گیری146
چکیده عربی149
فهرست آیات قرآنی154
منابع 156
چکیده انگلیسی161

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

خلاصه فصل اول

در زبان های اسلامی به ویژه عربی آثار بسیاری در ثنای پیامبر (ص) سروده شده است این گونه از آثار اشعاری هستند که پیامبر (ص) و زندگی و کرامات ایشان در محور آن قرار دارند و این اشعار مدایح نبوی نام گرفته است. این مدایح در ادبیات عرب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از نظر اخلاقی و تربیتی بسیار سودمند می باشند بنابراین با توجه به اهمیت مدایح نبوی و علاقه اینجانب به شخص پیامبر (ص) بر آن شدم تا موضوع پایان نامه ام را به بررسی مدایح نبوی در عصر عباسی اختصاص دهم زیرا کارهای زیادی در زمینه مدح پیامبر (ص) در دوره های مختلف صورت گرفته است اما تاکنون کسی به بررسی مدایح نبوی در عصر عباسی نپرداخته است. اینجانب برای شروع پژوهش در این زمینه ابتدا به کتاب خانه مراجعه کرده و کتابهای مربوط به موضوع را مطالعه کردم و سپس مطالبی را فیش برداری کرده و دسته بندی نمودم و در آخر آنها پاکنویس کرده و به شکل پژوهش حاضر درآوردم.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید