پایان نامه محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان


 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. »

گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 عنوان:

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

درنواحی مرکزی حوضه کپه داغ

 استاد راهنما:

دکتر رضا موسوی حرمی

 استاد مشاور:

دکتر اسداله محبوبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 

شماره صفحهعنوان
1چکیده
فصل 1 کلیات
21-1 مقدمه
51-2 موقعیت جغرافیایی برش ها
51-2-1 برش پیرشهید
51-2-2 برش شرق گلیان
61-3 اهداف تحقیق
71-4 روش مطالعه
71-4-1 گردآوری اطلاعات موجود
71-4-2 مطالعات صحرایی
71-4-3 مطالعات آزمایشگاهی
81-5 تاریخچه مطالعات قبلی
فصل 2 زمین شناسی و چینه شناسی
102-1 زمین شناسی کپه داغ
122-2 خشکی زایی ها
132-3 گسترش جغرافیایی سازند تیرگان
142-4 برش الگو
162-5 چینه شناسی برش های مورد مطالعه
172-5-1 برش پیر شهید
172-5-1-1 بخش پایینی یا سنگ آهک زیرین
182-5-1-2 بخش میانی یا واحد شیلی آهکی – مارنی
182-5-1-3 بخش بالایی یا واحد سنگ آهک بالایی
272-5-2 برش شرق گلیان

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید