پایان نامه محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی


دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

 

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

استاد مشاور :

دکتر پرویز بیات

 

 

 

بهمن    1390

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده———————————————————————– 1

فصل اول « کلیات تحقیق »

1-1-بار لرزه ای————————————————————— 3

1-1-1بارگذاری سازه———————————————————– 3

1-1-1-1-محاسبه غیر دقیق  این بارها——————————————– 3

1-1-1-2-توزیع بار لرزه ای—————————————————– 5

1-1-1-3-نتیجه گیری——————————————————— 7

1-1-1-4 راه حل چیست؟- 7

1-2-1-مزایای استفاده از تحلیل پوش آور—————————————— 8

1-2-2- معایب استفاده از تحلیل پوش آور—————————————— 8

1-3 چگونگی انجام تحلیل پوش آور———————————————– 9

1-4 نتیجه گیری از بحث های گذشته و تعیین هدف——————————— 12

فصل دوم « محدوده تخریب قاب های خمشی بتنی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی »

2-1 خلاصه—————————————————————— 15

2-2 مقدمه——————————————————————- 17

2-3 ضریب بار فروریزش——————————————————– 19

2-4 ضریب حد بالای فروریزش————————————————— 21

2-5 ضریب حد پائین فروریزش————————————————— 25

2-6تحلیل گام به گام برای یک قاب ساده با اثر متقابل P-M————————— 30

2-7 مباحثات و تحقیقات عددی- 48

2-8 نتایج- 53

فصل سوم « محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی »

3-1مدلسازی و تحلیل ها 55

3-1-1قاب یک دهانه –یک طبقه 56

3-1-2قاب یک دهانه –دو طبقه 59

3-1-3قاب یک دهانه –سه طبقه 62

3-1-4قاب یک دهانه –چهار طبقه 66

3-1-5قاب چهار دهانه –یک طبقه 70

3-1-6قاب چهار دهانه –دو طبقه 73

3-1-7قاب چهار دهانه –سه طبقه———————————————— 76

3-1-8قاب چهار دهانه –چهار طبقه———————————————– 79

3-1-9قاب شش دهانه –یک طبقه———————————————— 83

3-1-10قاب شش دهانه -دو طبقه———————————————— 86

3-1-11قاب شش دهانه –سه طبقه———————————————– 89

3-1-12قاب شش دهانه –چهار طبقه———————————————- 93

3-1-13قاب شش دهانه –پنج طبقه———————————————- 96

3-1-14قاب پنج دهانه –هفت طبقه———————————————– 100

3-1-15قاب پنج دهانه –هشت طبقه———————————————- 104

3-1-16قاب پنج دهانه –نه طبقه————————————————- 108

3-1-17قاب پنج دهانه –ده طبقه————————————————- 112

3-1-18قاب پنج دهانه –پانزده طبقه———————————————- 117

فصل چهارم « نتیجه گیری »

منابع و مأخذ—————————————————————— 131

 

 

 

 

فصل اول

« کلیات تحقیق »

 

 

 

 

 

 

1-1) بار لرزه ای

همواره در طراحی صحیح یک سازه با 2 پارامتر مهم روبرو هستیم:

1) بارگذاری صحیح سازه

2) تغییرشکل‌های مناسب سازه تحت این بارگذاری

 

1-1-1) بارگذاری سازه:

همانطور که می‌دانیم بر روی سازه‌ها بارهای مختلفی اعم از بار مرده، بار زنده، بار باد، بار زلزله و… قرار می‌گیرد. در این‌بین برخی از بارها دینامیکی و دسته‌ای دیگر استاتیکی هستند.

در تخمین و برآورد بارهای استاتیکی و همین‌طور نحوه قرارگیری این بارها بر روی سازه تقریباً مشکلی وجود ندارد ولی برای محاسبه و گذاردن بارهای دینامیکی مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات به قرار زیر است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید