پایان نامه محتوی کتاب های فارسی کلاس چهارم ابتدایی


۱-۵-۳٫ تعریف مفهومی متغیرها:

صاحبنظران هدف­های تربیتی را شامل سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی می­دانند.

۱-۵-۳-۱٫ حیطه شناختی:

حیطه شناختی مشتمل بر رفتارهایی است که توانایی­های ساده ذهنی تا مهارت­های پیچیده عقلی مانند: بازشناسی و یاد آوری مطالب آموخته شده و تفسیر مطالب را در بر می­گیرد.

 

۱-۵-۳-۲٫ -حیطه عاطفی:

حیطه عاطفی مربوط به رغبت­ها، نگرش­ها و اعتقادات و ارزش­ها است.

 

۱-۵-۳-۳٫ حیطه روانی– حرکتی:

حیطه روانی حرکتی آن دسته از رفتار­هایی را در بر می­گیرد که با مهارت­های عقلی و اعمال بدنی هر دو ارتباط دارند مانند نقشه کشی، طراحی و حرکات ورزشی.

 

  • محتوای کتاب درسی:

مجموعه مفاهیم، مهارت ها وگرایشهایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازماندهی می شود در عین حال محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاددهی یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر می گیرد.(ملکی، ۱۳۸۳).

 

  • محتوای برنامه درسی:

اصطلاح محتوای درسی نه تنها به قسمت ها و قطعه­های سازمان یافته ای که به گونه ای منظم یک رشته عملی را تشکیل می دهد اطلاق می شود بلکه شامل وقایع و پدیده هایی که به نحوی با رشته های مختلف علمی ارتباط دارند نیز هست.با توجه به تعریف ذکر شده محتوای برنامه درسی تنها همان نیست که به وسیله برنامه ریزان طراحی شود و به وسیله مولف انتخاب و سازمان دهی شود بلکه به آنچه که در فرایند آموزش ،توسط معلم در ضمن تدریس جلوه می کند نیز گفته می شود. بنابر این  محتوای برنامه درسی به مجموعه مفاهیم و مهارت هایی گفته می شود که قبل از اجرای برنامه درسی بنا به بررسی ها و شناخت ها تهیه و تنظیم شده است که در فرایند آموزش ،اصلاح،تغییر ،تکمیل و یا توسعه پیدا می کند.(ملکی،۴۸)

 

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید