پایان نامه مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته مهندسی معماری

گرایش معماری

عنوان:

مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه

استاد راهنما:

دکتر تیمور جلال برش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوانصفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………12
فصل اول: مبانی نظری طرح ………………………………………………………………………………………….5
1-1- معلول ………………………………………………………………………………………………. ……………5
1-2-معلولیت………………………………………………………………………………………………………………5
1-3-تقسیم بندی معلولین……………………………………………………………………………………………..5
1-1- اوقات فراغت …………………………………………………………………………………………………….5
1-2-وقت آزاد ……………………………………………………………………………………………………………6
1-3-تفریح ………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-جهانگردی و جهانگرد …………………………………………………………………………………………7
1-5- تاریخچه مسافرت و جهانگردی …………………………………………………………………………..8
1-6- ضرورت گردشگری ……………………………………………………………………………………………9
1-7-اهداف گردشگری ……………………………………………………………………………………………….9
1-8- توریسم در ایران ………………………………………………………………………………………………10
1-9-معماری وصنعت توریسم ……………………………………………………………………………………..11
1-10- موقعیت مکانی انواع هتل درشبکه توریسم …………………………………………………………..13
1-11- طبیعت و معماری …………………………………………………………………………………………….14
1-12- پیوند دوباره با محیط ‌های طبیعی ……………………………………………………………………….15
1-13-1- از جنبه فرم و عملکرد …………………………………………………………………………………..17
1-13- نقش طبیعت در معماری ……………………………………………………………………………………17
1-13-2- از جنبه ساختار و سازه ………………………………………………………………………………….18
1-14- الگو واره‌ های معماری و طبیعت ……………………………………………………………………….19
1-15- عناصرطبیعت، سمبل‌ های معماری ……………………………………………………………………..22
1-16- انواع مراکز اقامتی …………………………………………………………………………………………….24
1-16-1- هتل ……………………………………………………………………………………………………………24
1-16-2- انواع هتل …………………………………………………………………………………………………….27
1-16-3- متل ها ……………………………………………………………………………………………………….33
1-16-4- سوئیت ها ………………………………………………………………………………………………….34
فصل دوم : نمونه ها و ضوابط و استانداردها …………………………………………………………………..36
2-1- نمونه‌ ها ……………………………………………………………………………………………………………37
2-1-1-هتل نارنجستان نور ………………………………………………………………………………………….37
2-1-2- ویلا های هتل نارنجستان ………………………………………………………………………………..38
2-1-3-هتل نارنجستان 2 …………………………………………………………………………………………….38
2-1-4-مجتمع توریستی و تفریحی ساحل اکباتان …………………………………………………………..40
2-1-5-Sands Beach Villas …………………………………………………………………………….40
2-1-6-Beach Bungalow ……………………………………………………………………………………..42
2-1-7-Grayton Beach ……………………………………………………………………………………….43
2-1-8-West Palm Beach ……………………………………………………………………………………44
2-1-9-هتل ساحلی پنج ستاره ……………………………………………………………………………………..45
2-2- ضوابط و استاندارد ها …………………………………………………………………………………………46
2-2-2- خدماتی- رستوران …………………………………………………………………………………………49
2-2-1- تفریحی- ورزشی …………………………………………………………………………………………..46
فصل سوم: شناخت منطقه……………………………………………………………………………………………..شناخت منطقه …………………………………………………………………………………………………………….

3-1-شناخت کلی وضعیت شهر مهدیشهر……………………………………………………………………….

3-2- بررسی ویژگی های طبیعی استان سمنان ……………………………………………………………….

3-2-1- موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………

3-2-2- ویژگی های زمین شناسی ………………………………………………………………………………..

3-2-3- ویژگی های ژئو مورفولوژی ……………………………………………………………………………

3-3- بررسی ویژگی های اقلیمی شهر مهدیشهر………………………………………………………………

3-3-1- بارندگی ………………………………………………………………………………………………………..

3-3-2- بادهای محلی مهدیشهر و علل ورزش آن ها ……………………………………………………..

3-3-3- تابش آفتاب …………………………………………………………………………………………..

6464

65

67

67

69

69

71

71

72

73

3-3-4- دما و رطوبت هوا ………………………………………………………………………………………….75
3-3-5-سمنان و مسائل زیست محیطی …………………………………………………………………………71
3-4- شناخت منطقه ……………………………………………………………………………………………………71
3-4-1- مراکز جمعیتی ……………………………………………………………………………………………….72
3-4-2- موقعیت سایت ………………………………………………………………………………………………77
3-5- بررسی سایت …………………………………………………………………………………………………….78
3-5-1- شرایط طبیعی سایت ……………………………………………………………………………………….78
3-5-2-فضای سبز منطقه …………………………………………………………………………………………….78
3-5-4- نحوه دسترسی به سایت ………………………………………………………………………………….78
3-5-4-کاربری اراضی ………………………………………………………………………………………………..3-5-5-منظر سازی …………………………………………………………………………………………………….7879
فصل چهارم- برنامه‌ ریزی کالبدی و معرفی فضا های مجموعه اقامتی- تفریحی ………………….80
4-1- فضا های عمومی ……………………………………………………………………………………………….81
4-2- فضا های اقامتی …………………………………………………………………………………………………81
4-3- فضا های تفریحی و ورزشی ………………………………………………………………………………..81
4-4- فضا های اداری ………………………………………………………………………………………………….82
4-5- فضا های خدماتی و پشتیبانی ……………………………………………………………………………….82
فصل پنجم- طرح‌ های پیشنهادی برای مجموعه اقامتی- تفریحی ………………………………………83
5-1- تشریح طرح پیشنهادی ………………………………………………………………………………………..84
5-1-1-ایده های اصلی شکل دهنده طرح سایت مجموعه ……………………………………………….84
5-1-2-ایده های اصلی شکل دهنده فرم کلی ساختمان …………………………………………………..84
5-1-3-جهت قرار گیری ساختمان ……………………………………………………………………………….84
5-1-4-ورودی به سایت ……………………………………………………………………………………………..84
5-1-5-ورودی ساختمان …………………………………………………………………………………………….85
5-2- روند طرح …………………………………………………………………………………………………………85
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………88

چکیده

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید