پایان نامه متغیرهای مداخله گر در شکل گیری هزینه های سازمان


  • هزینه بیمه های دریایی

بیمه های دریایی، به تفکیک موارد زیر می باشند. که کشتیرانی موظف است هزینه بیمه ها را پرداخت و خود را بیمه نماید.

  1. بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه

در اینگونه بیمه نامه ارزش کالاهای بیمه شده در زمان انعقاد قرارداد تعیین و مشخص می شود. به طوری که در صورت خطر این مبلغ به بیمه گر شود. باید توجه داشت که وقوع خسارت، بیمه گر بیش از مبلغی که در بیمه نامه به عنوان ارزش کالاهای بیمه شده ملحوظ است مسئولیتی ندارد.

  1. بیمه نامه فاقد ارزش موضوع بیمه

در این گونه بیمه نامه ارزش کالای بیمه شده تعیین نمی گردد. بلکه به ارزیابی مؤخری که بر اساس مبلغی که برای بیمه نمودن موضوع بیمه پرداخت شده است واگذار می شود. این ارزیابی با توجه به کشتی، کرایه حمل و کالای بیمه شده صورت می پذیرد.

  1. بیمه با پوشش باز

بیمه با پوشش باز بیمه نامه نیست بلکه توافقی است که با بیمه گر به عمل می آید که بیمه نامه ای مناسب در قالب شرایط بیمه صادر کند. در این صورت می توان آن را شبیه بیمه نامه شناور دانست با این تفاوت که در بیمه با پوشش باز شرکت بیمه صرفاً تعهد می کند بیمه نامه را براساس شرایط توافق شده صادر کند نه اینکه در آغاز بیمه نامه ای صادر کرده باشد.

  1. بیمه نامه شناور

در این نوع بیمه نامه کشتی یا مقدار کالای حامل در زمان تنظیم بیمه نامه ذکر نمی شود لکن بعداً به اطلاع بیمه گر خواهد رسید که قابل تعیین در زمان تلف خواهد بود. این نوع بیمه نامه در مورد هر کشتی یا کالای حامل آن مورد استفاده قرار می گیرد. مشروط بر اینکه قبل از آغاز سفر دریایی نام آن به اطلاع بیمه گر برسد.

 

 

  1. بیمه نامه سفری

در این گونه بیمه نامه موضوع بیمه برای یک سفر خاص بیمه می شود. یعنی برای سفری که بین دو بندر صورت می گیرد. زمان و مدتی که این سفر ممکن است طول بکشد مورد توجه نمی باشد. این بیمه نامه موضوع بیمه از یک مکان به مکان دیگر را مورد پوشش قرار می دهد.

 

  1. بیمه نامه زمانی

بر اساس این نوع بیمه نامه موضوع بیمه برای یک مدت زمان خاصی که نباید از دوازده ماه بیشتر باشد بیمه می شود. بیمه سفری ممکن است دارای شرایط استمرار باشد که که موضوع بیمه را در قبال خطراتی که ورای تاریخ تعیین شده در بیمه نامه ممکن است واقع شوند در صورتی که کشتی در زمان مقرر به مقصد نرسد بیمه کند. به عبارت دیگر در صورتی که کشتی در پایان مدت بیمه هنوز در دریا باشد بیمه نامه تا زمانی که کشتی به بندر مقصد نرسد و برای یک زمان معقول استمرار پیدا می کند.

  1. بیمه نامه مختلط

این بیمه نامه ترکیبی از بیمه نامه های سفری و زمانی است که موضوع بیمه هم برای سفری معین و هم برای زمانی معین بیمه می شود.

 

  • بهینه سازی

مسائل بهینه سازی در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی به صورت گسترده ای به کار گرفته می شوند. در برخی موارد چنین مسائلی در نتیجه پیچیدگی تابع هدف یا محدودیت های بسیار پیچیده می شوند. روش های بهینه سازی موجود به دو دسته کلی روش های کلاسیک و روش های تکاملی تقسیم می شوند. روش های بهینه کلاسیک از جامعیت بیشتری برخوردارند زیرا به صورت تحلیلی و کامل، مشخصات تابع هدف را ارائه می دهند.در این روش ها از تکنیک های مشتق گیری استفاده می شود. این تکنیک ها در حل بسیاری از مسائل بهینه سازی، قدرت بسیار زیاد و تأثیرات اثبات شده ای دارند. روش های بهینه سازی تکاملی از سادگی بیشتری در اجرا و مدل سازی برخوردارند.

بهینه سازی فرآیندی است که برای بهتر کردن چیزی دنبال می شود. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله یک دانشمند یا یک مهندس مطرح می شود، طی روال بهینه سازی بهتر می شود. (سید اسفهلان، ۱۳۸۷)

در هنگام بهینه سازی، شرایط اولیه با روش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات به دست آمده، برای بهبود بخشیدن به یک فکر یا روش مورد استفاده قرار می گیرند. بهینه سازی ابزاری ریاضی است که برای یافتن پاسخ بسیاری از پرسش ها در خصوص چگونگی راه حل مسایل مختلف به کار می رود. (هاوپت، ۲۰۰۴)

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید