پایان نامه متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه


دولت الکترونیک و حکومت الکترونیک

حکومت الکترونیک ورای حوزه دولت الکترونیک است. درحالیکه دولت الکترونیک صرفاً به عنوان ارائه­ی خدمات و اطلاعات دولتی به عموم با استفاده از ابزارهای الکترونیکی تعریف و شناخته می‏شود، اما حکومت الکترونیک به شهروندان امکان مشارکت مستقیم و بی­واسطه در فعالیت های سیاسی را می­دهد که این امکان ورای دولت است و شامل دموکراسی الکترونیک، انتخابات الکترونیک ومشارکت آنلاین در فعالیت‏های سیاسی نیز می باشد. بنابراین مفهوم حکومت الکترونیک به طور گسترده عملکرد دولت، مشارکت شهروندان، احزاب و سازمان‏های سیاسی، و عملکرد مجلس و قوه قضائیه را نیز تحت پوشش قرار می‏دهد(جفری، ۲۰۰۳).

حکومت الکترونیک فقط ­مربوط به ‏ایمیل و وب سایت دولت نمی­شود،‏ فقط درباره ارائه خدمات از طریق اینترنت نیست، فقط به ­دسترسی دیجیتالی به اطلاعات دولت یا پرداخت­های الکترونیکی اطلاق نمی‏شود. بلکه حکومت الکترونیک باعث تغییرچگونگی و نحوه ارتباط شهروندان با دولت­ها می­شود به همان اندازه‏ای که نحوه ارتباط شهروندان ­با یکدیگر راتغییر می­دهد. حکومت الکترونیک به شهروندان اجازه می‏دهد تا با دولت ارتباط برقرارکنند، درسیاست‏گذاری­های دولت مشارکت کنند و شهروندان خود نیز با هم ارتباط برقرارکرده­ و در پروسه­های سیاسی دموکراتیک نیزمشارکت نمایند. در واقع درمعنای گسترده، حکومت الکترونیک  مفاهیم گسترده­تری نسبت به دولت الکترونیک دارد. درک معنای دولت الکترونیک نیز کمک می‏کند تا بتوان بین دو مفهوم دولت‏الکترونیک­ و حکومت‏الکترونیک­ تمییز قائل شد. دولت الکترونیک در واقع به ­استفاده آژانس­های دولتی از فناوری­های اطلاعات اطلاق می­شود فناوری‏هایی ازجمله شبکه‏های وب، اینترنت و ارتباطات ازطریق تلفن همراه که در واقع باعث تغییر نحوه روابط با شهروندان، مشاغل، و سایرقسمت‏های دولت می­شود(بلک‏هریس[۱]، ۲۰۰۰).

 

۲-۲-۹- مدل مثلث ارتباطی بین دولت ،تجارت و شهروندان

فانگ (۲۰۰۲) با توجه به تعاریف ارائه شده برای دولت الکترونیک یک مدل مثلثی از ارتباط بین دولت، بخش تجارت و شهروندان به صورت ذیل ارائه کرده است:

  1. جنبه تأکیدی دولت الکترونیک برمشارکت دولت الکترونیک است. پروسه‏ها و ساختارهایی که رابطه بین دولت مرکزی ودولت های محلی را تعریف می‏کند؛ پروسه‏ها و ساختارهایی که رابطه بین سازمان‏ها و بخش‏ها یا آژانس‏ها را تعریف می‏کند؛ پروسه‏ها و ساختارهایی که رابطه بین دولت وکارمندان را تعریف می‏کنند؛ پروسه‏ها و ساختارهایی که رابطه بین قوه‏ی مقننه و قوه‏ی مجریه را تعریف می‏کنند.
  2. جنبه تأکیدی تجارت الکترونیک برمشارکت دولت الکترونیک است. پروسه­ها و ساختارهایی که رابطه بین دولت­ها و بازارها را تعریف می کنند؛ پروسه‏ها و ساختارهایی که رابطه بین دولت­ها و بخش خصوصی را تعریف می‏کنند.
  3. جنبه تمرکز و تأکیدی شهروندان الکترونیک برمشارکت دولت الکترونیک است. پروسه‏ها و ساختارهایی که رابطه بین دولت­ها و شهروندان را تعریف می­کنند؛ پروسه ها و ساختارهایی که رابطه بین ارائه­ی خدمات دولتی و نیازهای شهروندان را تعریف می­کنند؛ و پروسه­ها و ساختارهایی که رابطه بین کشورها و سازمان های بین­المللی را تعریف می­کنند. شکل(۲-۱) نمایانگر رابطه بین دولت الکترونیک، تجارت‏الکترونیک و شهروندان‏الکترونیک در زمینه ظهورمفهوم “جامعه دانشی”جهانی سازی و حق حاکمیت می­باشد(فانگ، ۲۰۰۲).

 

شهروند الکترونیک
تجارت الکترونیک
دولت الکترونیک
جامعه مدنی
جهانی سازی
حق مالکیت
      مبادلات داوطلبانه یا غیر داوطلبانه

 

شکل(۲-۱) مدل مثلث ارتباطی بین دولت الکترونیک ،تجارت شهروندان(فانگ ، ۲۰۰۲)

۲-۲-۱۰- گسترش دولت الکترونیک

همانند تغییرات مهیجی که درتجارت الکترونیک و مبادلات الکترونیک صورت گرفت، انقلاب دولت الکترونیک نیز پتاسیل شکل دهی مجدد بخش عمومی ودولتی و بازسازی رابطه بین شهروندان و دولت را دارد. در بررسی جهانی اداره سازمان ملل متحده آمریکایی استاندارد عمومی[۲](۲۰۰۰)،یا پنج مقوله برای ارزیابی یک سنجش جهانی، پنج دسته و گروه برای سنجش میزان پیشرفت دولت الکترونیک دریک کشورشناسایی شده­اند. میزان پیشرفت دولت الکترونیک در یک کشور را می­توان براساس مقوله­های ذیل شناسایی کرد:

  1. وجودیک وب نوظهور: یک کشور ممکن است یک و یا چند وب سایت رسمی دولتی و ملی داشته باشد که اطلاعات آماری را دراختیار کاربر قرار داده و این وب سایت­ها به عنوان ابراز روابط عمومی به کار می‏روند.
  2. وجودشبکه ارتقاء یافته وب: همین‏طور که اطلاعات توسط کاربران که گزینه­های بیشتری برای دسترسی به اطلاعات دارند دینامیک و پویاتر می‏شوند، تعدادصفحات وب دولت نیز افزایش می‏یابد.
  3. وجود شبکه وب تعاملی: تبادلات رسمی­تری بین یک کاربر و تأمین‏کننده خدمات دولتی رخ می‏دهد؛ به‏طور مثال فرم­ها را می‏توان دانلود کرد با نرم افزارهایی به­صورت آنلاین در دسترس قرار می­گیرند.
  4. وجود شبکه وب تراکنشی: سرویس دستری آسان کاربران بوسیله­ی نیازهایشان با انجام آنلاین تراکنش­های رسمی مانند پرداخت مالیات؛ وهزینه ثبت ، اولویت بندی می‏شود.
  5. وجود شبکه وب کاملا مجتمع: ادغام و یکپارچگی کامل همه‏ی خدمات الکترونیکی دولت از طریق یک پرتال خرید تک استاپ(اداره سازمان ملل متحده آمریکایی استاندارد عمومی، ۲۰۰۰).

 

 

دولت مرکزیG2G &G2E
غیر انتفاعی 
دولت محلی
شهروندان
تجارت
G2N & N2G
G2G
G2C & C2G
G2C & C2G

 

شکل(۲-۲)تصویریک سیستم نموداری گسترده برای مدل های دولت الکترونیک(فانگ، ۲۰۰۲)

۲-۲-۱۱- مشخصه ها و ویژگی های انواع دولت الکترونیک

 

جدول(۲-۱) ویژگی انواع دولت الکترونیک (فانگ، ۲۰۰۲)

مورداطلاعاتارتباط آنلاینتراکنش
G2Cو C2Gدرخواست اطلاعات ازیک کارخانه یا یک شهرونددرباره مالیات، مجوزهای تجارت و کسب وکار، دفاترثبت،قوانین، برنامه­های سیاسی،مسئولیت­های اجرایی و غیره.درخواست اطلاعات و بحث درباره پیشرفت­های مدیریتی و اجرایی و محصولات بابرقراری ارتباط با سیاستمداران ، مقامات و غیره.ارائه­ آنلاین خدمات و ارسال نتایج با انتخابات الکترونیک، فراهم آوردن یک راه حل به صورت آنلاین و مشارکت آنلاین و غیره.
G2BوB2Gدر خواست­های اطلاعات ازیک کارخانه یایک شهرونددرباره مالیات، مجوزهای کسب وکار، دفاترثبت، قوانین، برنامه‏های تجاری، روی تجارت، مسئولیت‏های اجرایی و مدیریتی و غیره.درخواست اطلاعات و بحث درباره­ی پیشرفت های اجرایی و مدیریتی برای تجارت و محصولات بابرقراری ارتباط با سیاست‏مداران،مقامات و غیره.ارائه آنلاین خدمات و ارسال نتایج با تراکنش الکترونیک مربوط به حسابداری، حسابرسی الکترونیکی،تدارکات الکترونیکی، خریدالکترونیک و غیره.
G2Cمبادله اطلاعات میان مقامات مختلف و میان سطوح مختلف سیاسی،توجه کردن به قوانین و مقررات اجرایی، ایجاد خط مشی،داده­ها،پروژه هایابرنامه ها،اطلاعات زمینه­ای برای اتخاذ تصمیمات و غیره.اطلاعات بین مقامات مختلف که درسطوح و رده­های مختلف هستند مبادله می­شود بابحث مجامع باداشتن ارتباط درهنگام مذاکرات و اتخاذتصمیمات باداشتن تعامل با توجه به قوانین ومقررات اجرایی،پروژه‏ها یا برنامه­ها و غیره.جریان کاربین سازمانی ومبادله داده ها،مبادله خط مشی و راه حل به صورت آنلاین مدیریت اطلاعات و دانش و غیره.
N2GوG2Nتبادل اطلاعات با توجه به قوانین اجرایی،خط‏مشی اجرایی، داده‏ها، دفاترثبت، قوانین، برنامه­های سیاسی، اطلاعات زمینه‏ای برای اتخاذ و تصمیمات و غیره.اطلاعات بین سازمان­ها و آژانس‏های مختلف مبادله می‏شودبا بحث جامع،داشتن ارتباط در مذاکرات واتخاذ تصمیمات باتعامل با توجه به قوانین مقررات اجرایی.جریان کارفراسازمانی،ومبادله‏ی خط‏مشی و راه حل ،داده‏ها، مدیریت دانش و اطلاعات و غیره.
G2Eتبادل اطلاعات با توجه به کارهاو عملکرد،خط مشی کارکنان،داده­ها و توجه به مدیریت شغلی ورشدوگسترش کارمندان دولتی و غیره.اطلاعات بین بخش‏ها و افراد مختلف مبادله می شودبابحث جامع­بابرقراری ارتباط مذاکرات واتخاذتصمیمات­باتعامل باتوجه به کارها وعملکرد وغیره.جریان کاربین فردی،وتبادل خط مشی پرسنل و راه‏حل،داده‏ها،مدیریت اطلاعات و دانش،مشارکت آنلاین و غیره.

۲-۲-۱۲- خلاصه ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک

برای دولت­های الکترونیک در سرتاسرجهان، انقلاب دیجیتالی فرصت­های جدید و بی­سابقه­ای برای ارتقاء مجازی همه‏ی انواع و روش­های ارائه‏ی خدمات عمومی پیشنهاد می‏دهد. ازاروپا تا آسیا تا آمریکای جنوبی و حتی تاآفریقا، کشورها از روش جدیدتری برای تجارت و دادوستد با شهروندانشان استفاده می‏کنند و استفاده از اینترنت در سرتاسرجهان به یک صنعت رو به رشد جهت ارائه اطلاعات و خدمات دولتی تبدیل شده است(فانگ ، ۲۰۰۲).

 

جدول(۲-۲) خلاصه ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک(فانگ ، ۲۰۰۲).

کشورابتکارات دولت الکترونیک
استرالیاتعهدات خاصی صورت گرفت تا:-همه­ی خدمات مفیدومشترک المنافع به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت ارائه شوند.

-مرکز اطلاعات دولتی ازطریق “اداره­ی مربوط به دولت آنلاین”تأسیس شود به عنوان مهم­ترین مرکز دسترسی به اطلاعات مربوط به خدمات دولتی.

-راه‏اندازی سیستم پرداخت الکترونیک به عنوان روشی برای پرداخت مشترک المنافع.

-راه‏اندازی اینترانت گسترده دولتی به منظور برقراری یک ارتباط آنلاین مطمئن و امن.

اتریشدولت خوددست به اقدام زده و خودرا شریک و سهیم در صنعت خصوصی می داند به‏خصوص در جریان پروسه انتقال از یک جامعه خدماتی پست صنعتی به یک جامعه اطلاعاتی؛سیستم های بازیابی اطلاعات؛EDI؛[۳] سیستم آنلاین تعاملی.
کانادادولت الکترونیک بحت تأثیر اصول و قواعد ذیل قرارگرفته است:-پاسخگویی به خواسته عموم برای داشتن یک دولت بهتر که بیشتر در دسترس است.

-شفاف‏سازی نقش‏ها و مسئولیت‏ها شامل، زمینه های دخالت، زمینه­های عدم مشارکت و دخالت، زمینه‏های انتقال

-رسیدن به یک دولت مقرون به صرفه

-اطمینان از اینکه منابع به بالاترین اولویت­ها اختصاص یافته­اند.

چینپروژه دولت آنلاین ،پنج جنبه را تحت پوشش قرارمی دادکه عبارتنداز:-اولین اقدام معرفی و شناساندن نقش­های آنلاین دولت است، درواقع آگهی و اعلان این نقش‏ها، وظایف، ساختارسازمانی، پروسه‏ای اجرایی و قوانین و مقررات دولت‏ها و بخش‏های دولتی از طریق اینترنت  می‏باشد.

-ثانیا، اسناد دولتی، آرشیوها و پایگاه‏های داده به صورت آنلاین منتشرو اعلان شدند.

-ثالثا، فعالیت‏های روزانه بخش های دولتی به صورت آنلاین منتشرشدند که به‏عنوان کانال باز فعالیت‏های اجرایی تلقی می شود.

-اقدام چهارم، حکومت واجرای آنلاین با استفاده از یک مرکز الکترونیک فایل‏ها و اسناد می‏باشد تامیزان کارآمدی حکومت افزایش یابد.

-تجارت آنلاین نیزآخرین گزینه ایست که باید به صورت آنلاین گسترش یابد.

دانمارکدولت الکترونیک برپایه اصول ذیل استوار است:-جامعه اطلاعاتی برای همه                        -تحقیق اینترنت پهن باندبرای مؤسسات تحقیقاتی.

-تحقیق دهکده جهانی تحقیق                      -استفاده از انتشارات آنلاین

-کاربردIT در شهرداری ها                         -بایگانی الکترونیکی

-کاربردITدرشرکت های دانمارکی               -انقلاب قابل انتقال

-کاربردITدرآموزش وپرورش                    -حکومت الکترونیک و نقش ای قانونی.

-IT وطرح غیرفعال عمل و اقدام

فنلانددولت الکترونیک مواردزیررا گسترش می دهد:-اشتراک گذاری داده ها بین دفاترثبت ملی.            -دورکاری با استفاده ازکارت هوشمند.

-ارسال پیام از طریق ایمیل.                               -استفاده از کیوسک و اینترنت.

-EDI برای بعضی کاربری ها.                          -خدمات و سرویس‏های یک.

-تجارت الکترونیک.                                      -ارتباطات ومستندات به طورافزایش الکترونیک می‏شوند.

فرانسه-IT”وضعیت خاص ومحدودی”که داشته راپس ازشناخته شده به عنوان ابزاری ضروری برای مدرنیزه کردن وارتقاء مدیریت دولت،ازدست داده است.
هنگ کنگ-دولت”۲۰۰۰استراتژی دیجیتالی قرن۲۱″ خودرا منتشرکرد که نشان ازتعهد قاطع دولت دارد که به‏طورمثال منجربه انطباق تجارت الکترونیک می شود هم در عقد قراردادهای تجاری داخلی و در ارائه‏ی خدمات دولتی به مشاغل و هم به منظور برقراری ارتباط درهرمکان و هرزمان.
ژاپنپروژه هزارساله “دولت الکترونیک”شامل موارد ذیل است:-پروسه های مدیریتی و اجرایی آنلاین.

-سیستم پایه ازقبیل احرازهویت الکترونیکی.

-پایگاه­شبکه.                                             –خریدعمومی الکترونیک.

-پایگاه­فناوری.                                           –بررسی‏های امنیتی.

نیوزیلندبرآن است که ازجمله کشورهایی باشدکه فعالانه ازتکنولوژی الکترونیک به‏منظورفراهم آوردن یک زندگی بهتربرای مردم،استفاده می کند. به این منظوردولت موظف است که دو اقدام زیر را انجام دهد:-ایجاد فضایی که همگان

-بخش خصوصی،افرادوعموم مردم

-بتوانند بیش‏ترین استفاده را از تکنولوژی الکترونیک ببرند.

-سرمایه‏گذاری برروی تکنولوژی الکترونیک به منظور ارتقاءروش و شیوه‏ای که دولت به نیوزیلندی‏ها خدمات رسانی می کند.

سنگاپورابتکار “سنگاپوریک”یکی از اولین اقدامات اجرایی ومهم در زمینه نرم افزارها و شبکه های پهن باد در دنیا بود. این برنامه در واقع یک ابتکار ملی بود که سطح  جدیدی از تعاملات نرم افزارها و خدمات چندرسانه‏ای در منزل،مشاغل و مدارس سنگاپور را بوجود آورد.

[۱]– Blake Harris,

[۲]-United Nations- American Standard Public Administration) Un/Aspa(

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید