پایان نامه متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهـر

 

 

دانشکده­ی فنی و مهندسی- گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  « M.Sc»

گرایش: راه و ترابری

عنوان:

متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

استاد راهنما:

دکتـرحمید شیرمحمدی

استاد مشاور:

دکتـراسفندیار مردانی

زمستان  1393

چکیده

آنالیز ترافیک یک جزء ضروری و پیچیده­ سیستم های حمل­و­نقل است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. این ابزارها به طور کلی در محدودیت­ها، قابلیت‌ها، متدلوژی، نیازهای ورودی و خروجی متفاوت هستند. هدف از متدلوژی انتخاب ابزارهای آنالیز ترافیک، کمک به مهندسان ترافیک، طراحان، و متخصصان عملیات ترافیکی در انتخاب نوع صحیح ابزار آنالیز ترافیک برای تسریع عملیات است. هدف دیگر، کمک به ایجاد ثبات‌ و یکنواختی تحلیل­ها در سراسر بخش‌های حمل‌ونقل دولتی و آژانس‌های حمل‌ونقل فدرالی/ منطقه­ای / محلی می­باشد. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه­، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه­های کاربردی بدست می­آید.

در حال حاضر یک سیستم خبره وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظه­ای ساده­تر می­کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای روشن ،کامل و سازگار که برای تصمیمات سرمایه گذاری حمل­و­نقل در جامعه ضروری است را پیشنهاد می دهد.

 

کلمات کلیدی: حمل و نقل، متدلوژی، تجزیه و تحلیل، ترافیک، سیستم خبره

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صورت جلسه دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ج

تقدیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………د

سپاسگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….و

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ز

فهرست شکل ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ط

فهرست جدول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ی

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 کلیات 2

1-2  بیان مساله اساسی تحقیق 2

1-3  سوال تحقیق 3

1-4  فرضیه‌ها 3

1-5  اهداف مشخص تحقیق 3

1-6 اهداف کاربردی 4

1-7  روش تحقیق 4

1-8  متغیرهای مورد بررسی 4

1-9  ساختار پایاننامه 5

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7

2-1 مقدمه 8

2-2 مدل‌های شبیه‌سازی 8

2-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی 9

2-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک 11

2-4-1 نرم‌افزار  VISSIMو  VISUM 11

2-4-2 نرم‌افزار  TRANSCAD 12

2-4-3 نرم افزار شبیه ساز PARAMIC  12

2-4-4 نرم افزار شبیه ساز 12

2-4-5 نرم افزار NETSIM  13

2-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIM 13

2-4-7 نرم افزار  GETRAM 15

2-4-8 نرم افزار  SYNCHRO 15

2-4-9 نرم افزار  AIMSUN NG 16

2-4-10 معایب علم شبیه سازی 26

فصل سوم: مواد و روش‌ها 27

3-1  مقدمه 27

3-2 نقش ابزارهای آنالیز ترافیک 29

3-3 طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک 32

3-3-1 ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی 32

3-3-2 مدل تقاضای سفر 33

3-3-3  ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM) 34

3-3-4 ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک 34

3-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک 35

3-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی 36

3-3-7 مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی 36

3-4 مقایسه HCM و شبیه سازی 37

3-4 -1 بررسی اجمالی روش HCM 38

3-4-2 نقاط قوت و محدودیت‌های  HCM 38

3-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی 39

3-4 -4 اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM) 40

3-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های  HCM 41

3-5 معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت آنالیز ترافیک 42

3-5-1 زمینه تحلیلی 44

3-5-2 معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها 47

3-6 روش انتخاب ابزار آنالیز ترافیک 70

3-6-1 مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب 70

فصل چهار: بحث و نتایج 80

4-1 مقدمه 81

4-2  مشخصات محدوده طرح 82

4-3  پاسخگویی به مسافر 86

4-4  اندازه گیری عملکردها 86

4-5  استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح 87

4-6  الزامات اجرای طرح (برنامه ها) 89

4-7  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی 91

4-8  هزینه سرمایه گذاری ابزارها 92

4-9  ویژگیهای سیستم 95

4-10  مرکز کنترل 96

4-11  ثبت وقایع 98

4-12  مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه 99

4-13  ارزیابی پروژه 100

4-14   زمینه و اهداف پروژه 100

4-15  مرحله پیاده سازی 102

4-15-1  تعریف کردن چارچوب  پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه 103

4-15-2  اختصاص دادن اوزان  به زیرمجموعه معیارها 103

4-17  بحث و بررسی نتایج 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 117

5-1 مقدمه 118

5-2 نتیجه گیری 118

5-3 پیشنهادات 119

مراجع 120

 

فهرست شکل ها

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید