پایان نامه مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی


دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی «M.A»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی

استاد راهنما:

دکترمحمدباقرعامری نیا

استاد مشاور:

دکتر علی پورجواهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده                                                                                                                          1

فصل اول :کلیات ومفاهیم

بخش اول :کلیات

1-1-1-مقدمه                                                                                                                2

1-1-2- بیان مساله                                                                                                         4

1-1-3-پیشینه تحقیق                                                                                                     5

1-1-4- سوالات تحقیق                                                                                                    7

1-1-5-فرضیه های تحقیق                                                                                                7

1 -1-6-اهداف تحقیق                                                                                                      8

1-1-7- روش تحقیق                                                                                                       8

1-1-8 اهمیت تحقیق                                                                                                      9

1-1-9-ساختار تحقیق                                                                                                     9

بخش دوم :مفاهیم                                                                                                          9

1-2- تعریف تلقیح                                                                                                         9

1-2-1- تلقیح مصنوعی                                                                                                  9

1-2-2- تعریف نازایی و ناباروری                                                                                      10

1-2-2-1- علل نازایی                                                                                                   11

1-2-3- سیر تحول تاریخی تلقیح مصنوعی                                                                         12

1-2-4- اقسام تلقیح مصنوعی به حصر عقل                                                                        15

1-2-6- اقسام تلقیح مصنوعی که در علم پزشکی محقق شده اند                                                17

1-2-6-1-تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI  )                                                                      17

1-2-6-2- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF )                                                                    18

1-2-6-3- تلقیح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT )                                                               19

1-2-6-4- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT )                                                        19

1-2-6-5- تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI)                                                                  20

1-2-6-6- تلقیح اسپرم به داخل رحم ، با استفاده از اسپرم غیر شوهر (AID )                               20

1-2-6-7- اهدای تخمک (ED)                                                                                        21

1-2-6-8- اهدای جنین                                                                                                  22

فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول: تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                              23

2-1-1- جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                          23

2 -1-2-استفتائات تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                    25

2-1-3- حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                        27

2-1-4- بررسی وضع حقوقی عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                  28

بخش دوم ـ تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه                                                                              29

2-2-1- وضع حقوقی ـ فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه                                             30

2-2-1- 1- جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه                                                        30

2-2-1-2- اطلاق وعموم پاره ای از آیات قران کریم                                                                   30

2-2-1-3-نقد آیات وادله مخالفان وموافقان                                                                              30

2-2-1-4- روایات33

2-2-1-5- نقد روایات وادله مخالفان وموافقان                                                                           33

2-2- 2-نظر علما وهیئتهای  اسلامی                                                                                      35

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید