پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

عنوان تحقیق:

مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

استاد راهنما:

دکتراحمدرضا بهنیافر

استاد مشاور:

دکترعلیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  • چکیده———————————————————-1
  • مقدمه———————————————————- 2
  • فصل اول: اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل

بخش اول:

بررسی رفتارمسالمت آمیز در ادیان الهی(یهود ومسحیت)—————————-8

1-دین یهود———————————————————-8

نژادپرستی یهود ازدیدگاه قرآن کریم——————————————9

2-1)اعمال یهود نسبت به اسلام——————————————–12

3-1)جنگ نزدیهود—————————————————–13

2-دین مسیحیت——————————————————-15

بخش دوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدر عرصه بین الملل————————————19

1-اهمیت تامین منافع اقلیت ها درحقوق بین الملل——————————–20

2-حقوق اقلیت ها قبل ازسازمان ملل—————————————–21

3-حقوق اقلیت ها بعد ازسازمان ملل—————————————–22

1-3)اعلامیه جهانی حقوق بشر———————————————24

  • فصل دوم: اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

تعریف حقوق بین الملل اسلام——————————————— 27

منابع حقوق بین الملل اسلام———————————————–28

بخش دوم:

سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها——————————————31

مفهوم اقلیت دینی وغیردینی———————————————–33

بخش سوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام——————————————-38

بخش چهارم:

حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی—————————————–43

1- بخشی ازحقوق اقلیت ها———————————————–44

1-1)حق آزادی عقیده—————————————————45

2-1)حق آزادی بیان—————————————————-46

3-1)حق آزادی سیاسی————————————————–46

4-1)حق امنیت——————————————————-46

5-1)حق برخورداری ازعدالت اجتماعی—————————————47

6-1)حق استقلال قضایی————————————————-47

2- پیمان نامه های عدالت محور——————————————–48

2-1)پیمان پناهندگی سیاسی———————————————–48

2-2)پیمان مالی——————————————————-49

3-2)پیمان نظامی——————————————————49

بخش پنجم:

ارزش قراردادها دراسلام————————————————-52

1-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام—————————————53

1-1)قراردادموقت——————————————————54

1-1-1)قراردادامان—————————————————–54

شرایط قرارداد امان—————————————————–55

آثارقرارداد امان——————————————————–56

2-1-1)قرارداد هدنه—————————————————-56

طرفین قرارداد هدنه—————————————————–57

آثارقرارداد هدنه——————————————————-57

1-2)قرارداددائم ——————————————————-58

1-1-2)قرارداد صلح—————————————————-58

آثارقرادداد صلح——————————————————-59

2-1-2)قرارداد ذمه—————————————————–59

ماهیت قراداد ذمه——————————————————61

تعریف دارالذمه——————————————————-62

میزان جزیه———————————————————-63

تکالیف اهل ذمه——————————————————-64

حقوق اهل ذمه——————————————————–66

  • فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت

بخش اول:

دیدگاه ونظرات قرآن کریم————————————————71

1-قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگران——————————73

2- قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر——————————————-74

3- قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی———————————–76

4- قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح—————————————-79

بخش دوم:

سیره عملی پیامبر(ص)—————————————————80

1-نامه های مسالمت آمیز پیامبر———————————————84

2-پیمان نامه های صلح————————————————–85

1-2)منشورمدینه——————————————————-86

2-2)پیمان عقبه——————————————————-87

3-2)صلح حدیبیه——————————————————87

3-رفتارمسالمت آمیزپیامبردرمقابل مخالفان————————————-89

1-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا کفارقریش————————————–89

2-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا یهود——————————————91

3-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا مسیحیان—————————————92

بخش سوم:

رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامه——————————-94

بخش چهارم:

رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعه——————————99

1)سیره عملی ائمه معصومین(ع)—————————————–=–99

2)نظرات وآراء علماء شیعه———————————————–105

3) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور——————————————109

  • فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

صلح وهمزیستی مسالمت آمیز——————————————–118

1-ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی————————————–119

2-تحریم اسباب نزاع وجنگ———————————————120

3-مبارزه با استعمار—————————————————-121

4-احترام به پیمان هاوعهدها———————————————-122

5-پرهیزازجدال دینی—————————————————122

6-تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی———————————-124

بخش دوم:

صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)————————————–125

بخش سوم:

آثارحقوقی جنگ دراسلام————————————————129

1-برخوردبا اسیران—————————————————-131

2- حقوق کودکان وزنان درجنگ——————————————-133

3- اموال ودارائیهای دشمن———————————————–134

  • فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران

بخش اول:

دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی—————————————137

1-قانون اساسی ——————————————————137

1-1)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران———————————138

2-1)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی————————————–140

1-2-1)کوشش برای وحدت جهان اسلام————————————-141

2-2-1)حمایت ازمستضعفین———————————————142

3-2-1)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارب——————————143

بخش دوم:

مواضع وبیانات امام خمینی(ره)——————————————–144

بخش سوم:

مواضع وبیانات مقام معظم رهبری——————————————148

  • نتیجه گیری——————————————————152
  • پیشنهادات——————————————————-154

چکیده:

رفتارمسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی یک اصل حقوقی بین المللی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و اینکه درطول تاریخ و در بین ادیان مختلف ودرعرصه بین الملل نگاه های متفاوتی به این مقوله شده است. رفتارمسالمت آمیز، نحوه ارتباط با افرادی است که به لحاظ اعتقادی ،اجتماعی وسیاسی، الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند. یقینا همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند .یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام (‏صلى الله علیه وآله) احقاق حق و برپایى عدالت بوده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید