پایان نامه لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی


لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

          عربی  

فارسی

انگلیسی

آستارسول( دواء مبید للامیبات) آستارسول- یک ترکیب آبی آرسنیک که در درمان آمیباز بکار می رود.Acetarsol 
آفَهضایعه – آزارLesion
آکل – آکله الفمالتهاب قانقاریائی دهانNoma
آلام النُّمودرد قد کشیدنGrowing pains
أبابه –  حنین للوطناحساس غربت – درد وطنNostalgia
إباضَهتخمک گذاریOvulation
ابتلاعخوردن – بلعیدنIngestion
إبرَهسوزنNeedle
أبلهکند ذهنیImbecile
إبهام القدَدمشست پاHallux
أثراثر- نتیجه یک عملEffect
الاثنا عشری – العَفَجدوازدهه – اثنی عشرDuodenum
أثنینژادی – انسانیEthnic
إثیثیلاتیل – ریشه یک ظرفیتی.Ethyl
أثیر(کیمیاء)اِتر-مایع قابل احتراقEther
إثیلین ثنائی الأمینایلن دیامینEthylenediamine
إثیوبروبازین – مناهض للکولینیات وللهستامین.اتوپروپازین – یک ماده ضد اسپاسمEthopropazine
إجازه – رُخصَهاجازه – پروانهLicence
إجباریّواجب – حتمیObligate
اجتثاث الاحشاءدرآوردن احشاءexenteration
أجْرَد- فاقد الشعرطاس – بی موGlabrous
أجسام غولجیاجسام گلژیGolgi bodies
إجهاض سقط جنینAbortion 
أحادی السّکاریدمونوساکارید – قند سادهMonosaccharide
أحادی العین – وحید العینینیک چشمیMonocular
احتشاءناحیه آنفارکتوس زدهInfarct
احتشاءانفارکتوسInfarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیاتآلودگی – آلودگی به انگلInfestation
احتقان – حُقن – حُقنهتزریقInjection
احتکاکاصطکاکFriction
إحصار القلببلوک قلبHeart block
احمرارُالجِلدسرخی فوق العاده پوستErythroderma
إحولال تحتانیهیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد.Hypoporia
اختصاصی الجذامجذام شناسLeprologist
اختصاصی الطب الباطنیمتخصص طب داخلیInternist
اختصاصیّ المالاریامالاریا شناسMalariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیهمتخصص رژیم غذائیDietitian
اختیاری – مُخیَّرمشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاریFacultative
أخرمی ترقُوی اخرومی – ترقوه ای Acromio clavicular 
أخرمی غرابی زائده اخرومی Acromion 
إخصاببارور کردنFertilization
أخلاقیاتاخلاق مجموعه اصول اخلاقی.Ethics
أخمَصیکف پائیPlantar
إدرار البولافزایش ادرارDieresis
إدراکفهم – درکPerception
أدرَه – قیله مائیههیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است.Hydrocele
أدرنالینآدرنالینAdrenalin
الاستمناءاستمناء –استشهاءMasturbation
إدمان – عاده- أهبهعادتHabit
إدمان المورفیناعتیاد به مرفینMorphinism
أدمهلا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قرارداردDerma
أدویه جالینوسیهداروهای جالینوسیGalenical
الأدیم الباطندرون پوستEndoderm
الأدیم الظاهراکتودرم –برون پوستEctoderm
الأدیم المتوسطمزودرم – قشر میانی یاخته های جنینMesoderm
إذکارنرینه سازیMasculinization
أُذنگوشEar
أُذُنیگوشی – مربوط به گوشOtic
أُربیمغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران.Inguinal
الاربیّهکشاله رانGroin
ارتشاحجریان نفوذ مایعInfiltration
أحادی السّکاریدمونوساکارید – قند سادهMonosaccharide
أحادی العین – وحید العینینیک چشمیMonocular
احتشاءناحیه آنفارکتوس زدهInfarct
احتشاءانفارکتوسInfarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیاتآلودگی – آلودگی به انگلInfestation
احتقان – حُقن – حُقنهتزریقInjection
احتکاکاصطکاکFriction
إحصار القلببلوک قلبHeart block
احمرارُالجِلدسرخی فوق العاده پوستErythroderma
إحولال تحتانیهیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد.Hypoporia
اختصاصی الجذامجذام شناسLeprologist
اختصاصی الطب الباطنیمتخصص طب داخلیInternist
اختصاصیّ المالاریامالاریا شناسMalariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیهمتخصص رژیم غذائیDietitian
اختیاری – مُخیَّرمشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاریFacultative
أخرمی ترقُوی اخرومی – ترقوه ای Acromio clavicular 
أخرمی غرابی زائده اخرومی Acromion 
إخصاببارور کردنFertilization
أخلاقیاتاخلاق مجموعه اصول اخلاقی.Ethics
أخمَصیکف پائیPlantar
إدرار البولافزایش ادرارDieresis
إدراکفهم – درکPerception
أدرَه – قیله مائیههیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است.Hydrocele
أدرنالینآدرنالینAdrenalin
الاستمناءاستمناء –استشهاءMasturbation
إدمان – عاده- أهبهعادتHabit
إدمان المورفیناعتیاد به مرفینMorphinism
أدمهلا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قرارداردDerma
أدویه جالینوسیهداروهای جالینوسیGalenical
الأدیم الباطندرون پوستEndoderm
الأدیم الظاهراکتودرم –برون پوستEctoderm
الأدیم المتوسطمزودرم – قشر میانی یاخته های جنینMesoderm
إذکارنرینه سازیMasculinization
أُذنگوشEar
أُذُنیگوشی – مربوط به گوشOtic
أُربیمغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران.Inguinal

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید