پایان نامه لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی


دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

کلید واژه 2

مقدمه. 3

فصل اول جایگاه لاضرر در دستگاه قانون‌گذاری.. 8

بخش اول موقعیت نفی ضرر نسبت به احکام منصوص…. 9

بخش دوم نفی ضرر به عنوان ضابطه‌ی تحدید احکام. 13

1-2-1) تعیین ضابطه برای مباحات.. 14

1-2-2) تعیین ضابطه برای تحدید دیگر احکام. 14

بخش سوم نفی ضرر به عنوان ضابطه‌ی تشریع احکام. 16

1-3-1) تحلیل از طریق استدلال مستقیم. 18

1-3-2) تحلیل از طریق ملازمه. 19

1-3-3) تحلیل از طریق توسعه‌ی احکام به احکام عدمی.. 21

1-3-4) تحلیل از طریق مذاق شریعت.. 27

فصل دوم جایگاه لاضرر به عنوان ضابطه‌ی رفتاری مردم. 28

بخش اول منع اضرار به دیگری.. 29

بخش دوم منع اضرار به خود. 33

فصل سوم جایگاه لاضرر به عنوان ضابطه‌ی فعل رفتاری حکومت و حاکم. 36

بخش اول ارکان، خصوصیات و ضمانت اجراها 38

ارکان قاعده. 38

بخش دوم تحقق ضرر. 39

بخش سوم  اسناد ضرر. 40

خصوصیات قاعده. 41

امتنانی بودن.. 41

3-1)دوگانگی ماهیت.. 42

3-2) آثار و ضمانت اجراهای قاعده 43

فصل چهارم – مصادیق ضرر. 45

بخش اول : آیا عدم نفع،ضرر است؟. 47

بخش  دوم : نوعی یا شخصی بودن ضابطه ضرر. 49

بخش سوم : اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود. 50

بخش چهارم : تحمل ضرر برای دفع ضرر از غیر. 51

بخش پنجم : تعارض ضررین. 52

بخش ششم : تعارض لاضرر با تسلیط.. 53

فصل پنجم سوء استفاده از حق.. 57

بخش اول سوء استفاده از حق در اپارتمانها 58

بخش دوم -سوء استفاده از حق مالکیت در اداره ساختمان. 60

بخش سوم – سوء استفاده از حق با عدم حضور در جلسه مجمع عمومی ساختمان. 62

بخش چهارم -ضمانت اجرا 63

بخش پنجم – سو ء استفاده از حق مالکیت با ایجاد سر و صدا در قسمت های اختصاصی.. 64

نتیجه‌گیری.. 70

منابع  71

چکیده

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره‌ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه‌های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره‌ی این روایات در این نوشتار تلاش می‌‌شود مجموعه‌ی این مباحث در قالب نظریه‌ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این‌ گونه مباحث صرف ‌نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول‌شناسی آنها، ابتدا حوزه‌های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام‌مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.

کلید واژه

حقوق خانواده، نظام حقوق خانواده، نظام حقوقی اسلام، لاضرر، نظریه لاضرر، قاعده لاضرر، حکم تشریعی، رفتار مکلف، رفتار دولت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید