پایان نامه قضایای نقطه ثابت در فضاهای مجرد مرتب


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی ریاضی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: ریاضی                گرایش: محض

عنوان:

قضایای نقطه ثابت در فضاهای مجرد مرتب

استاد راهنما:

دکتر مسعود صباغان

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                           1

مقدمه                                                                                                           2

فصل اول: پیشنیاز

بخش اول : فضای متریک

فضای متریک و همسایگی                                                                                          4

نقطه درونی، مجموعه باز، نقاط حدی، بستار، فشردگی                                                        4

همگرایی دنباله ها                                                                                                    5

دنباله کوشی                                                                                                           5

تعریف -تابع ، -تابع قوی                                                                                       6

متریک هاسدورف                                                                                                   7

تعریف                                                                                                           9

بخش دوم: فضای برداری نرمدار

فضای برداری نرمدار کامل، فضای باناخ                                                                       10

نگاشت خطی، کراندار بودن عملگر خطی  ،                                                               10

پیوستگی در نقطه  ، پیوسته یکنواخت ، نگاشت باز                                                       11

نیم پیوسته پایین و نیم پیوسته بالا                                                                               11

نیم پیوسته پایین و نیم پیوسته بالا در حالت کلی                                                             12

بخش سوم: نگاشت انقباضی

نگاشت انقباضی                                                                                                   14

نقطه ثابت                                                                                                               14

قضیه انقباض باناخ                                                                                                    14

نگاشت غیرانبساطی                                                                                                   16

مجموعه مرتب جزئی، مجموعه مرتب                                                                            16

بخش چهارم: فضای توپولوژی 

مجموعه باز                                                                                                           16

فضای توپولوژیک، مجموعه بسته،                                                                                17

پایه، توپولوژی حاصلضربی، توپولوژی متری                                                                    18

مدار دقیق و نادقیق، خطاهای جمع پذیر                                                                         19

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید