پایان نامه : فلسفه زیبایی شناسی


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:فلسفه زیبایی شناسی

لذات زيبايي شناسانه

فلسفه‌هايي كه در اوايل دورة مدرن ، ايده‌هاي مربوط به هنر زيبا و حوزة‌ مشخص ارزش زيبايي‌شناسانه را توسعه دادند، تبديل به متون بنيادين نظرية زيبايي شناسي معاصر شدند، و در اين مقاله به ملاحظة برخي از تأثيرگذارترين آنها مي پردازيم. خواهيم ديد كه اين نظريه‌ها با وارد كردن تفاوت‌هاي مربوط به جنسيت به مفاهيمي همچون زيبايي ، والايي، لذت، و خود زيبايي شناسي، به تشديد اين ايده كه هم هنرمندان و هم بهترين نقادان هنر به نحوي آرماني ] جملگي[  مذكر مي باشند، كمك كردند. بعداً خواهيم ديد كه تمامي اين عوامل اهميت قابل توجهي در رابطه با فعاليت زنان هنرمند داشته‌اند، چرا كه درون مباحث نسبتاً انتزاعي زيبايي شناسي فلسفي، شبكه هايي از مفاهيم  وجود دارند كه به توصيف و تعيين حدود و چگونگي فعاليت زنان، چگونگي فكر و احساس‌ آن‌ها و كيفياتي كه ايشان مي‌بايست در هنر و در زندگي پرورش دهند، مي پردازند. به بياني ديگر، بين بعد انتزاعي بحث و انشعاب مفهومي و گاهي بي‌‌درنگ كاربردي آن، نوساني وجود دارد. بگذاريد با ذكر پيش زمينه‌هايي كلي در باب اوضاع فلسفي‌اي كه مفاهيم مركزي مدرن زيبايي شناسي در آن ايراد شدند، آغاز كنيم.

 

 

زيبايي شناسي[1]

«زيبايي شناسي» واژه‌اي است ابداع شده توسط فيلسوفان براي مشخص كردن يك نوع تجربه كه هيچ واژة رسايي در زبان بومي[2]  براي آن وجود نداشته است.]1[ هنگامي كه واژة «زيبايي شناسي» براي اولين بار در فلسفة‌آلماني در قرن هجدهم به كار گرفته شده، ] اين واژه[ اشاره‌اي بود به آن سطحي از شناخت كه توسط آن شخص از تجربة‌ حسي بي واسطه و پيش از انتزاع عقلاني، دريافتي حاصل مي كند كه سازمان‌دهندة آگاهي به طور كلي است. وليكن اين واژه به سرعت  مورد تجديد نظر قرار گرفت تا بيشتر در اشاره به دريافتي مشخص كه شامل تجربه‌اي نيرومند از زيبايي مي شود، به كار رود.

بي‌واسطه بودن، يكتايي، و صميميت  تجربة‌ حسي و زيبايي بيشتر شهودي جزئي را نشان مي‌دهد تا دانش كلي. با شكل‌گيري نظريه‌هاي مختلف در توضيح ايدة يك حوزة‌مخصوص به لذت زيبايي شناسانه، اين واژه ] زيبايي شناسي[ به تدريج ( در قرن نوزدهم) تبديل به علامت مشخصه‌اي[3] براي يك محدودة‌ مجزا از مطالعات فلسفي شد: علم زيبايي شناسي[4]. مصادف شدن اين نام‌گذاري[5] با پيشرفت نظريه، بعضي از دانش‌پژوهان را به ابراز عقيده‌اي مبني بر شكل‌‌گيري علم زيبايي شناسي در قرن هجدهم وا داشته است، عقيده‌اي كه مي تواند افراطي نيز تلقي شود. هر چند در اين دوره شاهد مباحث عميقي در مورد لذت و موضوعات ] مربوط به[ لذت هستيم كه بسياري از رهيافت‌هاي مدرن به سوي درك نقادانه و به سوي هنر را پي‌ريزي كرده‌اند.

اگر شخص واژة كلاسيك مورد تصويب زيبايي شناسي يعني ] واژة[ زيبايي[6] را مورد مطالعه قرار دهد، نقش محوري لذت در نظرية زيبايي شناسي به سادگي فهميده مي‌شود. زيبايي چيست؟ اين مسأله همواره حالتي معما گونه داشته است، چرا كه اشيايي كه زيبا دانسته مي‌شوند چنان متنوعند كه به سختي مي‌‌توان يك كيفيت واحد كه جملگي در آن مشترك باشند را تعيين كرد. يك شعر زيباست ، يك قو زيباست، چنان  كه يك ترانه، يك رفتار، يك انسان ] نفر[ نيز جملگي زيبا هستند. بعضي از فيلسوفان، مشخصاً افلاطون، بر اين عقيده استوار بوده‌اند كه «زيبايي» آن كيفيتي است كه تمام اين اشياء آن را دار هستند و به مدد آن زيبا دانسته مي‌‌شوند. ]2[

مطابق با چنين تحليلي، اين كيفيت علي رغم راز آلودگي و عدم امكان اشارة‌ دقيق به آن، ] كيفيتي[ ابژكتيو[7] مي‌باشد، بدين معنا كه در خود شيء مسكن دارد و براي وجود داشتن، به واكنش شخص مدرك وابسته نمي باشد. ديگر فيلسوفان نسبت به حضور يك كيفيت ابژكتيو در اشياء زيبا نظري شكاكانه‌تر داشته‌اند، به گمان ايشان آنچه اشياء زيبا در آن با يكديگر مشتركند، يك دارايي مشخص نيست بلكه استعدادي است براي برانگيختن يك واكنش در يك سوژه – شخصي كه اين اشياء  را زيبا تلقي مي‌كند.

به دلايل مختلف ، اين رويكرد اخير، رويكرد بيشتر « سابژكتيو»[8] به زيبايي، اهميت زيادي در اواخر قرن هفدهم كسب كرد و در طول قرن هجدهم به عنوان موضوع بحثي شديد باقي ماند. عامل سازمان دهنده و كلي اين امر، ظهور تجربه‌گرايي[9] بود، فلسفه‌اي كه استدلال  مي كند كه تمام ايده‌هاي ما در نهايت تا تجربة حسي قابل تعقيب هستند. از آنجا كه زيبايي فاقد يك كيفيت حسي ساده مي باشد، تجربه‌گرايان مدعي هستند كه، اين ارزش ] زيبايي[ در بهترين حالت بايد به عنوان ايده‌اي فهميده‌ شود كه مركب است از ادراك كيفيات مختلف حسي از اشياء باضافة احساس لذت]3[. براي مثال، اينكه كسي غروب آفتاب را زيبا بداند بستگي به ادارك سرخي شديد آن، پرتوهاي مستقيم خورشيد در افق تيره ، و علي هده دارد- در عين حال ارتباطي هم با احساس لذتي دارد كه از اين تجربه ناشي مي شود. هيچ مبناي تجربي ، علمي  وجود ندارد براي اينكه فكر كنيم «زيبا»[10] نام يك كيفيتي است كه در خود اين اشياء يافت مي‌شود ؛ نام يك كيفيتي است كه در خود اين اشياء يافت  مي‌شود؛ آن ] زيبايي[ يك اثر سابژكتيو است كه با برانگيختگي احساس [11] درگير مي‌باشد.

[1] – The aesthetic

[2] – vernacular

[3] – label- مارك

[4] – Aesthetics

[5] – labeling- داراي علامت مشخصي كردن

[6] -Beauty

[7] – Objective

[8] – Subjective

[9] – Empiricism

[10] – Beautiful

[11] – Feeling

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

فلسفه زیبایی شناسی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید