پایان نامه فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

دانشگاه آزاد واحد بردسیر

دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیّات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: زبان ادبیّات فارسی

عنوان:

فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اسفندیارپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..4

پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7

وجه تسمیه گنجان…………………………………………………………………………………………………8

موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………8

محله های مسکونی کشاورزی……………………………………………………………………………….10

رودخانه های فصلی………………………………………………………………………………………………10

سابقه و بیوگرافی ایل شمس الدینی آداب و رسوم گله داری در عشایر گنجان………………..11

جاهای دیدنی روستای نمونه گنجان…………………………………………………………………………14

فصل سوم

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..22

جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..22

تجزیه وتحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..22

فصل چهارم

بخش اول

توضیح در مورد فرهنگ عامیانه وتاریخچه آن…………………………………………………….24

مراسم واعیاد……………………………………………………………………………………………………25

عقاید و باورها……………………………………………………………………………………………….38

بازیهای محلی………………………………………………………………………………………………..53

نان ها وغذاهای محلی………………………………………………………………………………………..56

پوشاک…………………………………………………………………………………………………………….60

بخش دوم

دوبیتی های محلی……………………………………………………………………………………..64

لالایی………………………………………………………………………………………………………….98

آبادون ها………………………………………………………………………………………………………104

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا……………………………………………………………………118

چیستان ………………………………………………………………………………………………………129

داستان…………………………………………………………………………………………………………132

بخش سوم

اصطلاحات محلی

همخوان ها…………………………………………………………………………………………………148

الف……………………………………………………………………………………………………………..153

ب……………………………………………………………………………………………………………..157

پ……………………………………………………………………………………………………………….160

ت………………………………………………………………………………………………………………..164

ج……………………………………………………………………………………………………………..167

چ……………………………………………………………………………………………………………..170

ح……………………………………………………………………………………………………………..172

خ……………………………………………………………………………………………………………….173

د………………………………………………………………………………………………………………….175

ر……………………………………………………………………………………………………………….177

ز………………………………………………………………………………………………………………….179

س………………………………………………………………………………………………………….181

ش………………………………………………………………………………………………………………185

ص………………………………………………………………………………………………………………187

ط……………………………………………………………………………………………………………….187

ع………………………………………………………………………………………………………………188

غ……………………………………………………………………………………………………………….189

ف……………………………………………………………………………………………………………..189

ق………………………………………………………………………………………………………………..191

ک……………………………………………………………………………………………………………193

گ……………………………………………………………………………………………………………..197

ل………………………………………………………………………………………………………..201

م……………………………………………………………………………………………………………..204

ن………………………………………………………………………………………………………………208

و……………………………………………………………………………………………………………….211

ه………………………………………………………………………………………………………………213

ی………………………………………………………………………………………………………………215

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..218

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………..219

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………….219

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..220

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید