پایان نامه عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی


عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۴-۲-۳-  توزیع اعضا بر حسب رضایت از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی

 

با توجه با جدول۴-۳، بیش ترین رضایت در بین گویه های امکانات و تجهیزات پژوهشی مربوط به اینترنت و بانک های اطلاعاتی (۹/۴۵%)است. کم ترین رضایت مربوط به نیروی انسانی پژوهش( مشاوره آماری و دستیار مجرب) (۵/۵%) است. اکثر اعضای هیات علمی رضایت از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی را کم تر از ۴۶% درصد اعلام داشته اند که نشان دهنده رضایت بسیار کم اعضای هیات علمی از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه است.

 

 

جدول۴-۳- توزیع اعضا بر حسب رضایت از فرصت هاو  امکانات و تجهیزات پژوهشی

عبارت هابسیار زیادزیادمتوسطکمخیلی کمجمع
فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد
کتابهای تخصصی داخلی و خارجی۱۲۵/۵۵۹۹/۲۶۱۱۱۷/۵۰۲۶۹/۱۱۱۱۵۲۱۹۱۰۰
مجلات­علمی داخلی و خارجی۱۲۵/۵۶۲۴/۲۸۱۰۰۹/۴۵۳۵۱/۱۶۹۱/۴۲۱۸۱۰۰
اینترنت و بانک های اطلاعاتی۱۵۸/۶۸۶۱/۳۹۸۵۶/۳۸۲۷۳/۱۲۷۲/۳۲۲۰۱۰۰
امکانات و تجهیزات پژوهشی(آزمایشگاه، کارگاههای­تجهیزات کامپیوتری)۱۵/۰۲۶۳/۱۲۸۲۹/۳۸۶۱۹/۲۸۴۱۴/۱۹۲۱۱۱۰۰
اعتبارات پژوهشی و توزیع مناسب آن۴۸/۱۱۴۴/۶۷۱۴/۳۲۸۴۴/۳۸۴۶۲۱۲۱۹۱۰۰
نیروی­انسانی­پژوهش(مشاوره آماری­و دستیار مجرب)۲۹/۰۱۲۶/۵۷۳۳۴۹۲۸/۴۲۳۶۷/۱۶۲۱۵۱۰۰
امکان فرصت مطالعاتی۲۱۱۴۷/۶۶۶۴/۳۱۶۹۹/۳۲۵۹۱/۲۸۲۱۰۱۰۰
امکان شرکت در همایش ها۱۰۶/۴۵۶۸/۲۵۹۱۹/۴۱۴۰۴/۱۸۲۰۲/۹۲۱۷۱۰۰
تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده برای اعضای هیات علمی۱۱۱/۵۳۳۳/۱۵۱۰۲۴/۴۷۴۹۸/۲۲۲۰۳/۹۲۱۵۱۰۰

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید