پایان نامه عملکرد شغلی کارکنان بر اساس عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی

فصل دوم

پیشینه‌ی تحقیق

 

۲-۱- مقدمه

مطالعاتی که در زمینه سلامت روانی و توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار انجام شده است نشان داده است که سلامت کارکنان در سازمان‌ها و محیط کار هر روز بیش از گذشته در معرض آسیب جدی قرار دارد (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۲).

اکثر مطالعات نشان داده است که سلامت با شاخص هایی که در تشخیص منطبق با طبقه بندی آماری آمده است قابل ارزش‌یابی می باشند. بنابراین لازم است تا موضوع سلامت از یک دیدگاه مثبت‌نگر مورد توجه و اندازه‌گیری قرار گیرد و به مقوله‌هایی همچون کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان پرداخته شود.

از طرفی امروزه سازمان‌ها برای بقاء، انتظام و بالندگی خود می کوشند تا از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی، به رشد سریع، بهبود مستمر، کارآمدی، سودبخشی، انعطاف پذیری، انطباق پذیری، آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نایل شوند. بدون این کیفیت ها، به واقع غیر ممکن است که سازمانی بتواند در مواجهه با بهترین‌ها به صورت رقابتی و اثربخش عمل کند (شولر و جکسون[۱]، ۲۰۰۱).

به دلیل اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان در بندر شهیدرجایی پرداخته شده است، در این فصل ابتدا پیشینه نظری بیان شده است در قسمت پیشینه نظری ابتدا به موضوع بهزیستی ذهنی و سپس به عملکرد شغلی و در نهایت به موضوع کیفیت زندگی پرداخته شده است که در هر کدام از قسمت‌ها تعریف، بیان نظریه‌های دانشمندان و ابعاد یا عوامل مؤثر بیان شده است. در پایان فصل و قسمت دوم نیز مطالعات صورت گرفته در این زمینه یا زمینه‌های مرتبط با موضوع بیان شده است. در قسمت پیشینه تحقیق ابتدا مطالعات خارجی انجام شده و سپس مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه به ترتیب سال اجرای تحقیق آورده شده اند.

[۱] Sholer & Jackson

 متن کامل پایان نامه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید