پایان نامه عقلانیت مدرن و بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه سینما تئاتر

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته کارگردانی نمایش

عنوان

عقلانیت مدرن و بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم

استاد راهنما :

آقای دکتر حمیدرضا افشار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش تلاشی است در جهت تببینِ آرا و اندیشه‌های انتقادیِ والتر بنیامین درباره هنر مدرن و نیز کوششی است در راستایِ بازخوانیِ بسیاری از آرا او که مستقیماً‌ مقوله تئاتر را هدف نگرفته است اما به‌عقیده نگارنده گستره مبانیِ مطرح‌شده از سویِ وی به اندازه‌ای هست که بتوان تئاتر مدرنِ قرن بیستم را به‌واسطه حوزه نظری و اندیشه‌ای این متفکر گره زد و یا برخی مفاهیم را بازتعریف و یا واکاویِ مجدد کرد.

این نوشتار به مدد اندیشه بنیامین، راهکارها و رویکردهایِ او شکل گرفته است. نخست، ایده هم‌انگاری بازخوانیِ نمایشنامه‌های کلاسیک توسط نمایشنامه‌‌نویسانِ معاصر به مثابه امر بازتولیدپذیر و تکثیر ابژه هنری که نتیجه‌اش زوال اصالت تاریخی اثر و به تبع آن نابودیِ هاله گرداگرد آن. دوم، بازیابی تجربه از کف‌رفته در دوران مدرن به مدد بازآزمایی قصه‌گویی در جهان اطلاعات و تکنولوژی. هدف بنیامین، صرفاً عیان کردن سویه‌هایِ مخربِ عقلانیت ابزاریِ مدرن نیست، بلکه غلتیدن در تاریخ به معنایِ ظلمات و تاریکیِ قرن حاضر در مقام سوژ‌ه‌ای حقیقتاً معاصر.

بازخوانی، دیالکتیکی است میان معنای کهن و معنایِ معاصر. دیالکتیکی که نویسنده مدرن در مقام سوژه شناسا با ابژه مورد شناسایی برپا می‌کند؛ در نتیجه اصالت آن از کف رفته، هاله‌اش از بین می‌رود و مردمان مدرن بی‌ترس و واهمه‌ای باستانی معنایِ بازیافته‌ای از آن را باز می‌خوانند. هدف فرا رفتن از تکین بودن اثر هنری و در اختیار توده‌ها قرار گرفتن است. هدفی که مرز، ارزش‌های آیینی و کیشی هنر را می‌شکافد و به هنر ارزشی نمایشی می‌بخشد. ارزشی که به گمان بنیامین، انسان مدرن ناگزیر از پذیرفتن آن است.

در باب فقدان تجربه در دوران مدرن، بنیامین مسأله قصه و قصه‌گو را مطرح می‌کند. از نظر وی زوال تجربه و تبادل تجربه بین‌الاذهانیِ بشر مدرن، ریشه در زوال قصه‌گویی، همنشینی با شخصیت قصه‌گو و مبادله راستینی شد که کاملاً سوبژکتیو (ذهنی) است و خود را در چرخه مبادله‌های کالایی و چرخه تولید گرفتار نمی‌کند. قصه‌گویی بر خلاف عنوان و ذهنیتی که متبادر می‌کند به‌هیچ عنوان اسطوره‌پرور و افسانه‌خوان نیست بلکه طبیعت و تاریخ را در حضور شنونده و خواننده‌اش احضار می‌کند.

کلیدواژه‌ها:اسطوره، عقلانیت مدرن، بازتولیدپذیری، بازخوانی، بنیامین، تجربه، سوژۀ مدرن.

فهرست مطالب

  1. فصل اول: کلیات تحقیق / مقدمه1

1ـ1 بیان موضوع 2

1ـ 2 اهداف تحقیق 7

1ـ3 پرسش‌های تحقیق 7

1ـ 4 مطالعات انجام شده 7

1ـ 5 مفروضات تحقیق 9

1ـ 6 روش تحقیق 9

  1. فصل دوم: پیشینه تحقیق10

2ـ 1 تاریخچه 11

2ـ 1ـ 1 عقلانیت مدرن از روشنگری تا پیش از قرن بیستم 11

2ـ 1ـ 2 نظریه انتقادی قرن بیستم و ظهور آرای والتر بینامین 18

  1. فصل سوم: چارچوب نظری21

3ـ 1 نظام فکری والتر بنیامین 23

3ـ 1ـ 1 بازتولیدپذیریِ اثر هنری و جهان مدرن 23

3ـ 1ـ 2 ویرانی تجربه و جایگاه قصه‌گو 26

3ـ 1ـ 3 تئاتر اپیک (روایی) و بیگانه‌سازی 29

  1. فصل چهارم: یافته‌ها و بحث34

4ـ 1 بازخوانی به‌مثابه تولید 39

4ـ 1ـ 1 اصالت 40

4ـ1ـ2 هاله مقدس 42

4ـ1ـ 3 کارکرد آیینی ـ کارکرد نمایشی 42

4ـ1ـ4 نمونه‌های مورد مطالعه 43

4ـ2 بازیابی تجربه در روایتگری 49

4ـ2ـ1 نمونۀ‌ مورد مطالعه 51

  1. فصل پنجم: نتیجه‌گیری53

فهرست منابع 58

گزارش روند کار عملی 60

1ـ1 بیان موضوع:

«عقلانیتِ مدرن»[1]عنوانی است برآمده از سنت فکری اروپایِ پس از رنسانس و مشخصاً قرن هجدهم که به‌عنوان «عصر روشنگری»[2]از آن یاد می‌شود. هر چند خواستِ سیطره عقل بر تمامی ابعاد زندگی انسان، به تمامی مختص این دوره نیست اما در همین دوره بود که اراده‌ای عظیم در جهت برتری دادن و تأکید بخشیدن بر عقل به‌منزله عامل سروری انسان بر زیست‌جهانِ خود، به وجود آمد. سیر تحول عقل‌محوری و جریان‌های دخیل در آن به فراخور در فصل‌های پیشِ رو بیان خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی دیدگاه های انتقادی در اشعار قیصر امین ­پور
پایان نامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه ...
پایان نامه ارشد تبیین مصادیق تدلیس در حقوق داخلی براساس مستندات فقهی و قانونی
پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان