پایان نامه عزت نفس نوجوانان عادی در مقایسه با نوجوانان بی سرپرست


۲-۲ اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی                                                                         

اختلال نارسایی (ADHD) یکی از شایعترین اختلال های عصب – رفتاری تشخیص داده شده در میان دانش آموزان است که با مشکلاتی در زمینه های آموزشی از جمله عملکرد ضعیف ، مردودی و ترک مدرسه همراه است و می تواند منجر به مشکلات ناسازگاری در مدرسه و رفتارهای اختلال گرگردد . ( ولریچ ، لامبرت ، بیکمن ، سیمونز ، دوفینگ [۱]و همکاران ، ۲۰۰۴ ). نکته ی مهم این است که شناسایی و درمان به موقع این اختلال منجر به بهبودی قابل توجهی در عملکرد فردی و اجتماعی دانش آموز و کاهش نشانه های اختلال خواهد شد .

۱۲-۲  شیوع نارسایی توجه/ بیش فعالی                                                                           

برآورد شده که ۳ تا ۵ درصد کودکان به(ADHD) مبتلا می شوند ( ویزومورای ، ۲۰۰۲ ) اگرچه این آمار بیشتر در آمریکای شمالی بدست آمده در زمینه یابی ( بریتانیای کبیر ) مشمول بر ۱۰۴۳۸ کودک سنین بین ۵ تا ۱۵ سال نتایج نشان دهنده ی این بود که ۳٫۶۲ درصد پسران و ۰٫۸۵ درصد دختران مبتلا به (ADHD) می باشند ( فورد ، گودمن و میتوز[۲] ، ۲۰۰۳).

۲- ۲-۲  سبب شناسی                                                                                                 

 نظریه های متعددی در خصوص تبیین نارسایی توجه / بیش فعالی تدوین شده است که می توان این نظریه ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد ؛ نخست نظریه هایی که عمدتا بر نقش عوامل زیستی در سبب شناسی نارسایی توجه / بیش فعالی تاکید می کنند ، دوم نطریه های درون روانی که تلاش می کنند تا نشانه های بی توجهی ، بیش فعالی / تکانشگری را بر حسب یک نقص مرکز بنیادین توجیه کنند(کار،۲۰۰۶).

[۱] Wolraich, Lambert, Bickman, Simmons, Doffing & Worley

[۲] Ford, Goodman & Meitzer

 

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید