پایان نامه عزت نفس در نوجوانان عادی و بی سرپرست


  رضایت از زندگی

بررسی های تجربی در مورد رضایت از زندگی و به دنبال آن در چهارچوبی وسیعتر، بهزیستی فاعلی، از اوایل قرن بیستم شکل گرفتند. مولفه های عمده بهزیستی فاعلی عبارتند از مولفه های عاطفی که معمولا به عاطفه مثبت و منفی تقسیم می شود و مولفه های شناختی که رضایت از زندگی را در بر می گیرد(دینر و همکاران[۱]،۲۰۰۱). رضایت از زندگی به عنوان ارزیابی کلی عبارت است از مقایسه بین شرایط زندگی با ملاکهای شخصی و افراد هنگامی سطوح بالای رضایت از زندگی را تجربه می کنند که شرایط زندگی آنها با ملاکهایی که برای خود تعیین کرده اند، مطابقت داشته باشند( دینر، ۲۰۰۰).

۷-۱ تعریف عملیاتی متغیرها

   اختلالات رفتاری: در این پژوهش منظور اختلالات رفتاری نمره ای است که فرد ازپرسشنامه ی آیشنباخ(۲۰۰۱) به دست می آورد.

 عزت نفس: در این پژوهش منظور از عزت نفس نمره ای است که فرد از پرسشنامه ی  روزنبرگ(۱۹۶۵) به دست می آورد.

رضایت از زندگی: دراین پژوهش منظوراز رضایت از زندگی  نمره ای است که فرد از پرسشنامه ی رضایت از زندگی داینر(۱۹۸۵) به دست می آورد.

[۱] Diener

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید