پایان نامه عامل تنش ارگی بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی


۲-۲-۴-۱ افسردگی از دیدگاه روان پویایی:

فروید عقیده داشت که فرد مبتلا به افسردگی یک وجدان یا فراخود تنبیه­کننده قوی دارد. او براساس گناه که وجدان موجب آن می­شود تأکید می­ورزد. پایه اغلب فرضیه­های روان­کاوی مربوط به افسرگی گزارش است که فروید در سال ۱۹۱۵ تحت عنوان عزا و مالیخولیا به رشته نگارش در­آورده است. فروید مشاهده کرده بود که هر چند افسرگی غالباً توسط یک فقدان آشکار می­شود با وجود این میان واکنش­های عزای عادی و واکنش­های مرضی تفاوت وجود دارد. بنابر نظریه فروید، افسردگی واکنشی است نسبت به فقدان که با احساس گناه همراه است این احساس منجر به درون فنکنی موضوع از دست رفته و احساس دشمنی نسبت به خود می­شود اکثر نظام بندی­های روان­پویایی و محور تاریخچه روابط بین فردی و شخصی که او در کودکی بیشترین وابستگی را به وی داشته است (معمولاً مادر) دور می­زند (یوسف زاده،۱۳۹۰،ص۱۰).

۲-۲-۴-۲ افسردگی از دیدگاه رفتار­گرایان:

رفتار گرایان[۱] طبق سنت، افسردگی را با فقدان تقویت­ها همراه دانسته اند به­نظر آن­ها شخصی که خود را از تقویت­های مثبت چه جسمی و چه اجتماعی محروم می­بیند افسرده می­شود و این امر افت فعالیت را به­دنبال می­آورد که خود منجر به کاهش جدیدی در میزان تقویت­ها می­شود. این تسلسل­ها همچنان ادامه می­یابد تا جائی­که بیمار افسرده خود را در یک دور باطل محصور احساس می­کند.

از دیدگاه دیگر، نظریه رفتارگرا «نتیجه پیش­بینی شده» را مورد بررسی قرار می­دهد یعنی این­که فرد در چه حدی خود را قادر به هدایت امکانات تقویمی مطلوب می­بیند. نریه موسوم پیگیری مسیر با امکانات پاسخ، افسردگی را از این طریق توجیه می­کند که شخص خود را در محیط تسلط نیروهای خارجی احساس می­کند (انسان­ها یا نیروهای محیط زیست) یا خیال نمی­کند که خود تنها مسئول رضایت­هایی است که بدست می­آورد (امانت،۱۳۶۸، ص۲۴).

[۱] Behaviorists

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید