پایان نامه طرح بهينه مورد نظر سازه هاي فضا كار با رفتار غير خطي با استفاده از الگوريتم تكاملي

ارسال شده در سایت پایان نامه

چكيده:

در اين تحقيق،طراحي سازه هاي فضا كار براي وزن مطلوب هندسي و مصالح با رفتار غير خطي ارائه شده است،كه از الگورستم تكاملي cvsp استفاده مي كند.(تداوم غير رايج مجازي)

متغير هاي طراحي مناطق مقاطع عرضي از سازه هاي فضا كار هستند.محدوديت هاي طراحي شامل محدوديت سازه اي،تعادلي و هندسي مي شود.تنش هاي كششي و فشاري به مقادير بحراني و جابه جايي گره ها كه به مرزهاي بالايي خود مقيد شده اند،محدود مي شود.

كمي بيشينه تعادل نيز در طي فرايند بهينه سازي چك مي شود و برخي از محدوديت ها روي متغير طراحي به عنوان محدوديت هندسي در نظر گرفته مي شود. مدل هاي آماده شده طراحي نشان داده اند كه كاهش اضافي در وزن سازه ها به وسيله رفتار غير خطي در طراحي بهينه سازه هاي فضا كار ممكن است.

-مقدمه:

امروزه از سازه هاي فضا كار به طور گسترده استفاده مي شود،به خاطر قابليت اطمينان و فايده هاي بيشمار آن ها در مقايسه بت سازه هايي با ساختار سنتي. اين سازه ها در بسياري از ساختمان ها مثل سالن هاي نمايشگاهي، استاديوم ها، پل ها، استخر ها و … ديده مي شوند.اگر چه بايد توجه كافي براي طراحي سيستماتيك اين سازه ها در نظر گرفته شود.بدين منظور، طراحي سازه هاي فضاكار مي تواند به وسيله تكنيك هاي بهينه به دست آيد.واضح است كه يك طراحي بهينه تاثير بزرگي روي اقتصاد و امنيت تمامي سازه ها (ساختارها) دارد.در سال هاي اخير، تعداد زيادي از فرايند ها در قالب طراحي بهينه سازه هاي فضا كار و در نظر گرفتن رفتار خطي ساخته شده اند.برخي از خرپاها از رفتار غير خطي پيروي مي كنند در حالي محدوده آن ها معمولا [4,5] است.بنابر اين غفلت از تاثيرات غير خطي در طراحي بهينه اين سازه ها ممكن است به يك طراحي غير اقتصادي منجر مي شود.در اين تحقيق، طراحي سازه هاي فضا كار براي وزن بهينه مورد نظر رفتار غير خطي هندسي و مصالح ارائه شده است كه از الگوريتم تداوم تحولي استفاده مي كند. تمامي مشكلات بهينه سازي دو جنبه اصلي دارد: جنبه تحليلي و جنبه بهينه سازي.

ما در جنبه تحليلي از ANSYS (برنامه اجزاي محدود غير خطي) استفاده مي كنيم. در جنبه بهينه سازي، الگوريتم VSP (غير رايج مجازي) را به كار مي گيريم. متغير هاي طراحي مناطق مقاطع عرضي از سازه هاي فضا كار هستند. محدوديت هاي طراحي شامل محدوديت هاي سازه اي، تعادلي و هندسي مي شود. جا به جايي هاي گرهي به مرزهاي بالاي خود محدود مي شوند. تنش هاي محوري كششي و فشاري به تنش هاي كمانش و تسليم محدود مي شوند كه قابل ملاحظه اند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین دانلود پایان نامه ارشد:تحلیلی پیرامون ایمان ا...
پایان نامه تأثیر بیداری اسلامی ۲۰۱۱ بر سیاست خارجی خاورمیانه­ای ایالات متحده آمریکا
پایان نامه بررسی جامعه شناختی توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ایران
پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند داون
پایان نامه تعیین ارتباط منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان