پایان نامه طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها

 

 طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول: مقدمه

1-1    پیش‌گفتار. 2

1-2    طرح مسئله، ضرورت و هدف تحقیق.. 3

1-3    پرسش‌های تحقیق.. 6

1-4    کاربرد نتایج تحقیق.. 6

1-5    ساختار تحقیق.. 6

فصل دوم: مرور ادبیات

2-1    مقدمه. 8

2-2    رویکردهای مبتنی بر مقایسه. 8

2-2-1     مقایسه از طریق تحلیل نظرات کاربران. 9

2-2-2     مقایسه از طریق مدل‌های ریاضی.. 11

2-2-3     مقایسه از طریق تحلیل ساختار و مراحل روش‌ها 12

2-3    رویکردهای مبتنی بر انتخاب… 13

2-3-1     انتخاب به کمک نمودار درختی.. 13

2-3-2     انتخاب به کمک یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره 16

2-3-3     انتخاب به کمک سیستم خبره 17

2-4    جمع‌بندی.. 21

فصل سوم: مفاهیم و روش‌ها

3-1    مقدمه. 23

3-2    معرفی مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره. 23

3-2-1     تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای.. 24

3-2-2     فرآیند تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای.. 25

3-3    طبقه‌بندی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره. 26

3-3-1     طبقه‌بندی‌های کلان. 26

3-3-2     طبقه‌بندی‌های تفصیلی.. 27

3-4    انتخاب روش‌های مورد استفاده در سیستم خبره. 30

3-5    معرفی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره. 32

3-5-1     جمع وزنی ساده 32

3-5-2     ضرب وزنی.. 33

3-5-3     فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی.. 34

3-5-4     فرآیند تحلیل شبکه. 36

3-5-5     TOPSIS   37

3-5-6     تخصیص خطی.. 38

3-5-7     ELECTRE   40

3-5-8     PROMETHEE   45

3-6    معرفی سیستم خبره. 51

3-6-1     مفهوم سیستم خبره 51

3-6-2     ویژگی‌های یک سیستم خبره 52

3-6-3     اجزای یک سیستم خبره 53

3-6-4     روش‌های نمایش دانش…. 54

3-6-5     زنجیره‌های استنتاج.. 55

3-6-6     روش‌های استنتاج.. 55

3-7    جمع‌بندی.. 57

فصل چهارم: طراحی سیستم خبره انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره

4-1    مقدمه. 58

4-2    تعیین نیازمندی‌های یک رویکرد انتخاب روش MCDM…. 58

4-2-1     نیازمندی‌های عمومی.. 60

4-2-2     نیازمندی‌های مربوط به معیارهای انتخاب روش… 61

4-2-3     نیازمندی‌های ارتباط با کاربر. 64

4-2-4     نیازمندی‌های مربوط به فرآیند انتخاب… 65

4-2-5     نیازمندی‌های مربوط به خروجی‌ها 65

4-3    طراحی ساختار وظیفه سیستم خبره جهت انتخاب مناسب‌ترین روش MCDM…. 65

4-3-1     ساختار وظیفه کلان. 66

4-3-2     ساختار وظیفه عمومی.. 66

4-4    اکتساب دانش…. 73

4-4-1     فرضیات روش‌ها 74

4-4-2     ویژگی‌های عملکردی.. 80

4-4-3     داده‌های موردنیاز. 86

4-4-4     تبادل موردنیاز با کاربر. 87

4-4-5     حساسیت روش به تغییر مقادیر داده‌های ورودی.. 87

4-4-6     خروجی.. 89

4-4-7     توانایی روش نسبت به ابعاد مسئله. 90

4-4-8     آسانی استفاده 92

4-4-9     برگشت رتبه. 94

4-4-10   جمع‌بندی.. 96

4-5    طراحی سیستم استنتاج.. 98

4-5-1     ارزیابی روش‌ها در معیارهای الزامی.. 98

4-5-2     ارزیابی روش‌ها در معیارهای غیرالزامی.. 103

4-5-3     زیرسیستم پیشنهادات… 108

4-5-4     حل یک مثال نمونه. 109

4-6    جمع‌بندی.. 113

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1    مقدمه. 115

5-2    طراحی رویکرد انتخاب روش با نگاهی جامع. 116

5-3    پیشنهادات… 118

مراجع  120

 

 چکیده

امروزه تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM) یکی از شاخه‌های پرکاربرد علم تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. توجه تصمیم‌گیرندگان و محققین به این حوزه باعث شده است که روش‌های بسیار زیادی در چارچوب آن توسعه یابد. گستردگی روش‌های MCDM باعث سردرگمی تحلیل‌گران و تصمیم‌گیرندگان شده است. آن‌ها نمی‌دانند که کدام روش تصمیم‌گیری برای مسئله موردنظرشان مناسب‌تر است. این امر موجبات تردید را در تصمیم‌گیرندگان جهت استفاده از روش‌های MCDM فراهم آورده است. از این‌رو طراحی رویکردهایی به منظور پیشنهاد مناسب‌ترین روش MCDM به تصمیم‌گیرندگان، متناسب با شرائط مسئله تصمیم‌گیری، بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور در این تحقیق یک سیستم خبره جهت پیشنهاد مناسب‌ترین روش به تصمیم‌گیرندگان طراحی گردیده است.  فرایند  طراحی این سیستم شامل چهار مرحله است: 1-تعیین نیازمندی‌های سیستم، 2-طراحی ساختار وظیفه‌ای سیستم، 3- اکتساب دانش، و 4- طراحی سیستم استنتاج. بدین منظور ابتدا نیازمندی‌های اساسی یک سیستم خبره شناسایی گردیده و سپس بر این اساس، ساختار وظیفه‌ای یا عملکردی این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده است که تامین‌کننده نیازمندی‌های مشخص شده باشد. در ادامه، 11 روش پرکاربرد از حوزه تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای(MADM) انتخاب شده و دانش موردنیاز از این روش‌ها،  بر اساس معیارهای مشخص شده در نیازمندی‌های سیستم، از ادبیات موضوع جمع‌آوری و مستند گردیده است. این امر موجب می‌شود که دانش موجود در سیستم،  قابل دفاع و همچنین قابل ارجاع باشد. پس از اکتساب دانش از ادبیات موضوع، سیستم استنتاج دانش به‌گونه‌ای طراحی گردیده است که سیستم خبره از طریق آن بتواند سوالاتی را از کاربر یا تصمیم‌گیرنده پیرامون شرایط مسئله تصمیم‌گیری پرسیده و بر اساس پاسخ‌های دریافتی مناسب‌ترین روش را برای مسئله موردنظر وی، پیشنهاد نماید. اصلی‌ترین تفاوت سیستم خبره طراحی شده در این تحقیق با سیستم‌های خبره مشابه پیشین، جامعیت فرایند توسعه آن می‌باشد. همچنین دانش موجود در این سیستم به صورت مستند از ادبیات موضوع جمع‌آوری گردیده است و تنها مختص به دانش ضمنی یک فرد خبره نیست.

کلمات کلیدی: 1- انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره  2- مقایسه روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره 3- تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM) 4- تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای(MADM) 5- سیستم خبره

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید