پایان نامه طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش¬بینی نرخ ارز در ایران


دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

موضوع:

طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش­بینی نرخ ارز در ایران

استاد راهنما:

دکتر امیر منصور طهرانچیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل یکم: مقدمه و کلیات

مقدمه. 3

1-1. بیان مساله. 4

1-2. پرسش پژوهش… 8

1-3. فرضیه­های پژوهش… 8

1-4. اهداف پژوهش… 9

1-5. روش پژوهش… 9

1-6. تعریف واژگان کلیدی.. 11

1-7. سازماندهی پژوهش… 11

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه. 13

2-1. مبانی نظری.. 13

2-1-1. تحلیل فنی.. 15

2-1-1-1. مبانی تحلیل فنی.. 16

2-1-1-2. پایه و اساس تحلیل فنی.. 17

2-1-2. تحلیل بنیادی.. 18

2-1-2-1. نقاط ضعف تحلیل بنیادی.. 19

2-1-3. فرضیه گام تصادفی.. 20

2-1-4. انواع نظام­های ارزی.. 20

2-1-4-1. نظام­های ارزی شناور. 22

2-1-4-2. نظام­های ارزی میانه. 24

2-1-4-3. نظام­های ارزی میخکوب شده نرم. 25

2-1-4-4. نظام­های ارزی میخکوب سخت… 27

2-1-5. دیدگاه­های مختلف در ادبیات نرخ ارز. 28

2-1-5-1. دیدگاه سنتی نرخ ارز. 28

الف. روش کشش­ها 28

ب. الگوی برابری قدرت خرید ( ). 30

ج. الگوی ماندل – فلمینگ ( ). 32

2-1-5-2. دیدگاه جدید دارایی.. 34

الف. الگوهای پولی تعیین نرخ ارز. 34

ب. الگوی تعادل پورتفولیو. 37

2-2. مطالعات انجام شده 38

2-2-1. مطالعات خارجی.. 38

2-2-2. مطالعات داخلی.. 46

2-3. مروری بر تحولات ارزی ایران. 48

2-3-1. تحولات ارزی تا زمان وقوع انقلاب اسلامی.. 48

2-3-2. تحولات ارزی پس از وقوع انقلاب اسلامی.. 50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه. 55

3-2. حدود پژوهش و روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات.. 55

3-3. پیش بینی.. 56

3-4. الگوهای پیش­بینی سری­های زمانی.. 57

3-4-1. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته ( ). 58

3-4-1-1. تاریخچه خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 58

3-4-1-2. ویژگی­های روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 59

3-4-1-3. الگوسازی ،  و .. 60

3-4-1-4. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 62

3-4-1-5. مراحل الگوسازی سری زمانی با روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 63

3-4-2. الگوهای شبکه­های عصبی مصنوعی ( ). 64

3-4-2-1. تاریخچه شبکه­های عصبی مصنوعی.. 64

3-4-2-2. مبانی شبکه­های عصبی مصنوعی.. 65

3-4-2-3. مزیت­ها و معایب شبکه­های عصبی مصنوعی.. 66

3-4-2-4. ساختار شبکه­های عصبی مصنوعی.. 66

3-4-2-5. دسته­بندی داده­ها 68

3-4-2-6. واحدهای پردازش… 69

3-4-2-7. انواع توابع فعال­سازی (تبدیل). 69

3-4-2-8. انواع شبکه­های عصبی.. 71

3-4-2-9. مراحل اساسی ساخت یک شبکه عصبی مصنوعی.. 74

3-4-2-10. الگوریتم­های آموزش شبکه­های عصبی مصنوعی.. 75

3-4-2-11. شبکه­های پرسپترون چند لایه ( ). 76

3-4-2-12. معیارهای خطا 79

3-4-3. مفاهیم فازی.. 80

3-4-3-1. تاریخچه نظریه فازی.. 80

3-4-3-2. مجموعه­های فازی.. 81

3-4-3-3. عملگرهای فازی.. 82

3-4-3-4. اصل گسترش در مجموعه­های فازی.. 82

3-4-3-5. عدد فازی.. 83

3-4-3-6. مبانی رگرسیون فازی.. 85

3-5. الگوی هوش محاسباتی ترکیبی.. 87

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه. 96

4-2. مجموعه­ی داده­ها 96

4-3. آماده­سازی داده­های ورودی.. 97

4-4. برازش الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 98

4-5. طراحی و آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی.. 105

4-5-1. انتخاب نوع شبکه. 106

4-5-2. تعیین تعداد لایه­ها 106

4-5-3. تعیین تعداد نرون­های هر لایه. 107

4-5-4. تعیین توابع فعال­سازی.. 110

4-5-5. تعیین الگوریتم آموزش… 110

4-5-6. مجموعه­های آموزش و آزمون. 111

4-5-7. معیار سنجش عملکرد. 111

4-6. فازی­سازی الگوی  طراحی شده. 113

4-7. فازی­سازی تجدید نظر شده و نهایی سازی مقادیر ضرایب.. 117

4-8. مقایسه الگوی هوش محاسباتی ترکیبی با سایر الگوها 118

4-9. آزمون فرضیه­های پژوهش… 119

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1. خلاصه و نتیجه­گیری.. 122

5-2. پیشنهادها 123

منابع. 124

پیوست.. 132

فهرست شکل­ها

شکل (2-1): روش­های پیش­بینی نرخ ارز. 15

شکل (3-1): نمایش لایه­ها در شبکه عصبی مصنوعی.. 67

شکل (3-2): ساختار کلی یک پرسپترون چند لایه. 77

شکل (4-1): نرخ ارز مربوط به 12 فروردین ماه 1391 تا 21 خرداد ماه 1393. 97

شکل (4-2): داده­های نرمال شده نرخ ارز مربوط به 12 فروردین ماه 1391 تا 21 خرداد ماه 1393. 98

شکل (4-3): مقادیر واقعی و پیش­بینی شده الگوی 104

شکل (4-4): باقیمانده­های الگوی . 105

شکل (4-5): عملکرد  شبکه طراحی شده در داده­های آزمون و آموزش… 109

شکل (4-6): ساختار نهایی  طراحی شده 112

شکل (4-7): مقادیر واقعی و برآورد شده توسط  طراحی شده 113

شکل (4-8): مقادیر واقعی و حد بالا و پایین آن­ها (الگوی فازی­سازی شده اولیه) 116

شکل (4-9): مقادیر واقعی و حد بالا و پایین آن­ها (الگوی فازی­سازی شده نهایی) 11

فهرست جدول­ها

جدول (2-1): مزیت­ها و معایب نظام­های ارزی.. 21

جدول (3-1): متداول­ترین توابع فعال­سازی شبکه­های عصبی مصنوعی.. 70

جدول (4-1): تقسیم­بندی داده­ها به داده­های آموزش و آزمون. 99

جدول (4-2): نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیر نرخ ارز (دلار در مقابل ریال) 100

جدول (4-3): مقادیر آکائیک در الگوی برآورد شده . 101

جدول (4-4): نتایج تخمین الگوی 107

جدول (4-5): معیارهای عملکرد الگوهای  و 103

جدول (4-6): بررسی توابع فعال­سازی.. 110

جدول (4-7): تقسیم­بندی داده­ها به داده­های آموزش و آزمون. 111

جدول (4-8): مقادیر مربوط به وزن­ها و بایاس­های  طراحی شده 112

جدول (4-9): معیارهای عملکرد الگوی  طراحی شده 113

جدول (4-10): مقادیر واقعی و حد پایین و بالای آن­ها (الگوی فازی­سازی شده نهایی) 118

جدول (4-11): معیارهای عملکرد الگوی هوش محاسباتی ترکیبی.. 118

جدول (4-12): نتایج به­دست آمده از الگوها 11

فهرست علایم و اختصارات

میانگین مطلق خطا ( )

میانگین مربع خطا ( )

مجموع مربع خطا ( )

ریشه میانگین مربع خطا ( )

میانگین درصد مطلق خطا ( ) .

میانگین خطا ( ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید