پایان نامه طراحی و کنترل میدان هلیواستات یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی


دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی مکانیک

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

طراحی و کنترل میدان هلیواستات یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما:

دکتر مظفر علی مهرابیان

استاد مشاور :

دکتر محمد حسن صفاری پور

 

چکیده:

نیروگاه های خورشیدی دریافت کننده مرکزی از مهمترین انواع نیروگا ه های گرمایی -خورشیدی هستند که به دلیل امکان رسیدن به دماهای بالا و بازده حرارتی خوب، مورد توجه قرار گرفته اند. در این نوع نیروگاه ها، تعداد زیادی آینه که به آن ها هلیواستات گفته می شود و به طور جداگانه کنترل می شوند، نور خورشید را منعکس کرده و بر روی یک دریافت کننده مرکزی که در بالای یک برج مستقر است متمرکز می نمایند. از آنجا که میدان هلیواستات بخش اعظم هزینه ساخت چنین نیروگاهی را در بر دارد، طراحی بهینه میدان و در نتیجه بررسی عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم می باشد.  در این پژوهش، ابتدا زوایای مشخصه پانل های خورشیدی جهت دریافت بیشترین تشعشع خورشید در شهرهای مختلف ایران بدست خواهد آمد. سپس زوایای مشخصه هلیواستات ها جهت کنترل آنها تعیین خواهد گردید. در ادامه طراحی میدان هلیواستات برای کرمان برای توان حرارتی ثابت انجام خواهد گرفت و تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد میدان هلیواستات بررسی خواهد شد. در انتها با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پارامترهای بهینه یابی مشخص شده و مقدار بیشینه تابع هدف که بازده کل میدان می باشد محاسبه خواهد شد.

کلید واژه: نیروگاه دریافت کننده مرکزی، میدان هلیواستات، زوایای مشخصه، توان حرارتی

 فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه
1-1 مقدمه2
1-2 اهمیت بکار گیری انرژی های پاک و تجدید پذیر در ایران2
1-3 طرح کلی نیروگاه دریافت کننده مرکزی3
1-4 مروری بر کارهای گذشته4
1-4-1 مروری بر کارهای گذشته در زمینه زوایای بهینه پنل های خورشیدی8
1-5 بیان اهداف9
فصل دوم – بیشینه کردن انرژی در کلکتورهای خورشیدی
2-1 مقدمه11
2-2 مباحث لازم از انرژی خورشیدی11
2-3 محاسبه شدت تشعشع کل دریافتی روی یک سطح13
2-4 الگوریتم ژنتیک18
2-5 داده های استفاده شده در مدل های تشعشعی19
2-6 نتایج21
2-6-1 مقادیر بدست آمده برای زوایای بهینه21
2-6-2 بررسی کمی زوایای شیب بهینه25
2-6-3 بررسی بیشینه انرژی بدست آمده بر روی سطح شیبدار با استفاده از زاویه شیب بهینه27
2-6-4 ارائه مدل برای محاسبه زوایای بهینه ماهیانه، فصلی و سالیانه در ایران32
2-6-5 بررسی زوایای بهینه ساعتی و انرژی رسیده در این حالت34
2-6-6 بررسی زاویه بهینه در کلکتورهای خورشیدی و پانل های فوتوولتائیک36
فصل سوم – نیروگاه های گرمایی – خورشیدی
3-1 مقدمه40
3-2 معرفی اجمالی نیروگاه های گرمایی – خورشیدی40
3- 2- 1 نیروگاه سهموی با  تمرکز خطی41
3-2-2 نیروگاه سهموی با  تمرکز نقطه ای41
3-2-3 نیروگاه دریافت کننده مرکزی یا برج توان خورشیدی41
3-3 اجزا مختلف یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی43
3-3-1 هلیواستات‌ها43
3-3-2 میدان هلیواستات46
3-3-3 اثر زاویه‌ای یا کسینوسی47
3-3-4 اثر سایه48
3-3-5 اثر انسداد49
3-3-6 پراکندگی جوی یا تضعیف شدن50
3-3-7 اثر منعکس کننده50
3-3-8 کنترل هلیواستات‌ها50
3-3-9 دریافت‌کننده52
3-3-10 سیال حامل حرارت53
3-3-11 سیستم ذخیره حرارتی54
3-4 دلایل مفید بودن نیروگاه های خورشیدی در ایران55
3-5 چشم‌انداز آینده55
فصل چهارم – طراحی نیروگاه دریافت کننده مرکزی
4-1 مقدمه57
4-2  محاسبه زوایای مشخصه هلیواستات ها57
4-3 مراحل طراحی میدان هلیواستات در یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی60
4-3-1 یافتن مکان هلیواستات ها در یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی61
4-3-2  یافتن ضریب انسداد62
4-3-3  پیداکردن بازده هلیواستات ها67
4-3- 4 پیداکردن شار حرارتی تولیدی توسط میدان هلیواستات ها برروی دریافت کننده مرکزی68
فصل پنجم – نتایج حاصل از طراحی نیروگاه دریافت کننده مرکزی
5-1 مقدمه71
5-2 بررسی زوایای شیب و سمت الرأس هلیواستات ها در هر لحظه و هر مکان71
5-3  طراحی چیدمان هلیواستات ها در میدان یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی75
5-3-1 بررسی صحت کد نوشته شده در این پایان نامه76
5-3-2 طراحی میدان هلیواستات برای شهر کرمان80
5-3-3 طراحی میدان برای نیروگاهی با توان ثابت81
5-3-4 بررسی تأثیر پارامترهای موثر بر بازده میدان85
5-4 بهینه سازی میدان هلیواستات با استفاده از الگوریتم ژنتیک86
5-5 نتیجه گیری91
5-6 پیشنهادات93
فهرست منابع94

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید