پایان نامه طراحی و پیاده سازی یک زمانبندِ کار اشکال ­آگاه در سیستمهای محاسبات ابری


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات(طراحی و تولید نرم افزار)

عنوان:

طراحی و پیاده سازی یک زمانبندِ کار اشکال ­آگاه در سیستم های محاسبات ابری

استاد راهنما:

آقای دکتر فرشاد خون جوش

استادان مشاور:

آقای دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

خانم دکتر منیژه کشتگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1      مقدمه………………………… 2

2      قابلیت دسترسی بالا……………………….. 9

2-1      مفاهیم پایه قابلیت دسترسی بالا………………………. 9

2-1-1      تعریف قابلیت دسترسی بالا……………………….. 9

2-1-2      مفاهیم و مباحث مرتبط با قابلیت دسترسی بالا……………… 10

2-1-3      معیارهای سنجش قابلیت دسترسی………………………… 12

2-1-4      سطوح قابلیت دسترسی بالا……………………….. 13

2-1-5      توقف برنامه‌ریزی شده و توقف برنامه‌ریزی نشده………. 14

2-1-6      عوامل مؤثر بر میزان دسترسی سیستم……………………….. 16

2-2      دستیابی به قابلیت دسترسی بالا در سیستم‌های کلاستر………….. 16

2-2-1      تعریف نقاط منفرد بروز خرابی………………………… 17

2-2-2      از بین بردن نقاط منفرد بروز خرابی در اجزای سخت‌افزاری…………… 17

2-2-3      از بین بردن نقاط منفرد بروز اشکال در اجزای نرم‌افزاری…………… 23

2-2-4      تشخیص دهندۀ خرابی در کلاسترهای با قابلیت دسترسی بالا……………. 25

2-2-5      معماری کلاسترهای با قابلیت دسترسی بالا……………………….. 26

2-2-6      اتصالات و شبکه کلاستر………………………. 28

2-2-7      مدیریت و نظارت بر کلاستر………………………. 28

2-2-8      تصویر یکپارچه سیستم (SSI)………………………

3     روالهای تحمل‌پذیر اشکال برای رسیدن به قابلیت دسترسی بالا در سیستمهای مبادله پیام…… 36

3-1      پیش زمینه و تعاریف………………………… 38

3-1-1      مدل سیستم……………………….. 38

3-1-2      حالت‌های سیستم یکپارچه………………………. 39

3-1-3      تعامل با دنیای خارج……………………….. 40

3-1-4      پیام در حال گذر………………………. 41

3-1-5      قراردادهای ثبت وقایع……………………….. 42

3-1-6      ذخیره‌ساز پایدار………………………. 43

3-1-7      جمع‌آوری داده‌های زائد……………………….. 44

3-2      بازیافت براساس نقطه مقابله………………………. 44

3-2-1      نقطه مقابله گرفتن به صورت غیرهماهنگ……………… 45

3-2-2      نقطه مقابله گرفتن به صورت هماهنگ………………………….. 48

3-2-3      نقطه مقابله گرفتن بر اساس ارتباطات………………………… 51

3-3      بازیافت بر اساس ثبت وقایع………………………. 54

3-3-1      شرط یکپارچگی بدون پروسه‌های یتیم……………………….. 55

3-3-2      ثبت بدبینانه وقایع……………………….. 56

3-3-3      ثبت خوشبینانه وقایع……………………….. 59

3-3-4      ثبت علّی وقایع……………………….. 61

3-3-5      مقایسه قراردادهای بازیافت…………………………. 63

3-4      مباحث مطرح در پیاده‌سازی……………………….. 63

3-4-1      بررسی………………………… 63

3-4-2      پیاده‌سازی تکنیکهای نقطه مقابله گرفتن………………………… 64

3-4-3      مقایسه قراردادهای نقطه مقابله‌ گرفتن………………………… 66

3-4-4      قراردادهای ارتباطی………………………… 66

3-4-5      بازیافت بر اساس روش ثبت وقایع……………………….. 67

3-4-6      ذخیره‌ساز پایدار……………………….67

3-4-7      دنبال کردن وابستگی………………………… 68

3-4-8      بازیافت…………………………. 69

4     کارهای انجام شده اخیر………………………. 71

4-1      مروری بر روش‌های پیشبینی اشکال……………………….. 72

4-1-1      کلاسه بندی و اشکالهای ریشه آماری……………………….. 72

4-1-2       مدل آماری زمان میان خرابی‌ها……………………… 73

4-1-3      جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده‌های مرتبط با خرابی…………. 73

4-2      تکنیک‌های پیش‌بینی اشکال……………………….. 74

4-2-1      حدآستانه مبتنی بر آمار………………………. 74

4-2-2      آنالیز سری‌های زمانی………………………… 75

4-2-3      کلاسه‌بندی مبتنی بر قانون……………………….. 75

4-2-4      مدل‌های شبکه بیزی………………………… 76

4-2-5      مدل‌های پردازش شبه مارکوف………………………… 76

4-3      مطالعات انجام گرفته………………………. 77

5     روش پیشنهادی……………………….. 86

5-1      مدل اشکال……………………….. 86

5-1-1      متوسط زمانی تا خرابی………………………… 89

5-2      مبانی احتمال و پیشبینی……………………….. 91

5-2-1      مفاهیم اولیه………………………. 91

5-2-2      رابطه قانون بیز و احتمال درستی پیش‌بینی………………………… 92

5-3      رابطه الگوریتم پیش‌بینی و مدل اشکال……………………….. 94

5-3-1      تحلیل روابط احتمالی………………………… 94

5-4      مدل پیشنهادی……………………….. 97

5-4-1      ارائه الگوریتم……………………….. 100

5-4-2      مدل مبتنی بر هزینه………………………. 101

5-4-3      اثر پیش‌بینی‌کننده بر روی مدل‌های هزینه………………………. 105

5-4-4      تصمیم‌گیری سیستم در کارگزار ابر………………………. 106

6      نتایج آزمایشها……………………… 109

6-1      معرفی شبیه‌ساز CloudSim…………………………

6-1-1      اجزای ابر………………………. 109

6-1-2      اجزای اصلی هسته………………………. 111

6-1-3       سرویس‌های موجود و الگوریتم‌های آن‌ها……………………… 114

6-1-4      روند کار شبیه ساز………………………. 115

6-2      نحوه پیادهسازی سیستم تحمل‌پذیر اشکال در شبیه ساز………… 116

6-2-1      FaultInjector……………………….

6-2-2       FaultPredictor……………………….

6-2-3      FTHost……………………….

6-2-4       FTDatacenter……………………….

6-2-5       FTDatacenterBroker……………………….

6-3      نتایج آزمایشات……………………….. 124

6-3-1      بررسی اثر سربار نقطه مقابله‌گیری………………………… 126

6-3-2      بررسی عمل‌های انتخابی………………………… 127

6-3-3      خرابی‌های متوقف سازنده و غیر متوقف سازنده………………………. 129

7     نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… 132

منابع ………………………  133

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید