پایان نامه طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان آن


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی جلفا

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکانیک

گرایش تبدیل انرژی

 

عنوان:

 طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان آن

 

استاد راهنما :

دکتر محمدعلی اشجاری

بهمن ماه 1393

  فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 2

1-1 تحلیل مساله و ضرورت انجام تحقیق 2

1-2 بیوگاز و مشخصات آن 3

1-3 انواع واحدهای بیوگاز 4

1-4 زیست توده 5

1-5 کارآیی منابع و نگرش اجتماعی 6

1-6 رآکتور ترکیبی بیوگاز 7

فصل دوم مروری بر کارهای انجام شده 8

2-1 تاریخچه بیوگاز 8

2-2 موقعیت تحقیق حاضر به لحاظ تجربی 11

2-3 موقعیت تحقیق حاضر به لحاظ تجهیز 11

2-3-1 همزن 12

2-3-2 سرپوش گازی 12

2-3-3 کویل داخلی 13

2-3-4 آبگرمکن بیوگازسوز 13

2-3-5 آبگرمکن خورشیدی 13

2-4 موقعیت تحقیق حاضر به لحاظ علمی 14

2-5 موقعیت تحقیق حاضر به لحاظ تحلیلی 14

2-6 موقعیت تحقیق حاضر به لحاظ نرم افزاری 14

2-7 موقعیت تحقیق حاضر به لحاظ سخت افزاری 15

2-8 زمان کار دستگاه ها 15

2-9 فرآیند رآکتور ترکیبی بیهوازی 16

2-9-1 رآکتور اول :رآکتور بیهوازی ترکیبی چینی و هندی 17

2-9-2 رآکتور دوم: رآکتور بی هوازی ترکیبی بیوگاز هندی و چینی کویلدار با آبگرمکن بیوگاز سوز 18

2-9-3 رآکتور سوم : رآکتور هیبریدی ترکیبی بیوگاز هندی و چینی کویدار با آبگرمکن بیوگازسوز و خورشیدی 19

فصل سوم مواد و روش ها 20

3-1 روش حل معادلات رآکتور نوع اول: رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی 20

3-1-1 بار حرارتی جدارها 21

3-1-2 اتلاف حرارتی ازطریق نفوذ هوا 21

3-1-3 بار ناشی از آبگرم مصرفی 22

3-1-4 بار ناشی از پخت و پز و روشنایی 22

3-1-5 مقدار بیوگاز مورد نیاز و تولید شده 23

3-1-6 مقدار مواد اولیه یا خوراک روزانه 25

3-1-7 روش طراحی هاضم و محاسبه حجم آن 25

3-1-8 روش محاسبه حجم مخزن خروجی یا نگهدارنده گاز 26

3-1-9 روش محاسبه قطر لوله ورودی مخزن هاضم 26

3-1-10 روش محاسبه قطر لوله خروجی مخزن دایجستر 27

3-1-11 حل معادلات حاکم و روش ساخت همزن 28

3-1-12 روش محاسبه ابعاد سرپوش گازی و بیوگاز تولیدی 30

3-1-13 مقدار بیوگاز تولیدی با اضافه شدن همزن 31

3-1-14 مقدار بیوگاز تولیدی با اضافه شدن سرپوش 32

3-1-15 مقدار بیوگاز تولید شده 32

3-2 روش طراحی رآکتور نوع دوم: رآکتور بیهوازی ترکیبی چینی وهندی کویلدار با آبگرمکن بیوگازسوز 33

3-2-1 بار حرارتی ساختمان 33

3-2-2 کویل داخلی و نسبت گاز مصرفی به تولیدی و مجموع بارهای ساختمان 33

3-2-3 مقدار بیوگاز ، خوراک و طراحی دایجستر ، همزن و سرپوش 34

3-2-4 بیوگاز تولید شده خالص 34

3-2-5 ظرفیت حرارتی آبگرمکن و مقدار آبگرم مورد نیاز 35

3-3 روش طراحی رآکتور نوع سوم : رآکتور هیبریدی بیوگاز و آبگرمکن خورشیدی 35

3-3-1- ظرفیت حرارتی آبگرمکن خورشیدی و مقدار آبگرم مورد نیاز 36

3-3-2 ثابت خورشیدی 36

4-3-3 مقدار تابش تابش خورشیدی 37

3-3-4 زاویه های مورد نیاز محاسبات 38

3-3-5 ساعات طلوع و غروب خورشید و طول روز 42

3-3-6 جهت تابش خورشید 43

3-3-7 میزان تابش خورشیدی بر روی صفحه افقی در سطح خارجی جو 43

3-3-8 بیان انرژی و متوسط ماهانه انرژی خورشیدی جذب شده 45

3-3-9 مقدار انرژی دریافتی و سطح مورد نیاز 46

3-3-10 سطح مورد نیاز برای کلکتور خورشیدی 47

3-4 روش های اندازه گیری و ابزار ها 48

3-5 روش محاسبه مقدار هزینه ها و بازگشت سرمایه 49

3-6-روش اعتبار سنجی نتایج 52

فصل چهارم طراحی و نحوه انجام محاسبات 53

4-1 مقدمات برنامه 53

4-2 بیان مسئله 54

4-3 طراحی رآکتور نوع اول 54

4-3-1 مقدمات طراحی 54

4-3-2- مشخصات ساختمان 56

4-3-3 ضرایب انتقال حرارت و بارهای حرارتی 56

4-3-4 مقدار بیوگاز مورد نیاز برای جبران بارها 58

4-3-5 طراحی هاضم 58

4-3-6 طراحی همزن 59

4-3-7 طراحی سرپوش 59

4-3-8 مقدار تولید بیوگاز در رآکتور نوع اول 60

4-3-9 مقدار انرژی تولید شده توسط بیوگاز در رآکتور نوع اول 60

4-3-10 هزینه ها و زمان بازگشت سرمایه 61

4-4 فلوچارت برنامه EES رآکتور اول 61

4-5 طراحی رآکتور نوع دوم 63

4-5-1 مقدار بارهای حرارتی 63

4-5-2 محاسبات 63

4-6 فلوچارت برنامه EES رآکتور دوم 64

4-7 طراحی رآکتور سوم 65

4-7-1 محاسبه مقدار دبی آبگرمکن خورشیدی برای کویل داخلی 65

4-7-2 زاویه های مورد نیاز محاسبات 66

4-7-3 ساعات طلوع ، غروب و طول روز 66

4-7-4 مقدار متوسط ماهانه تابش روزانه 66

4-7-5 بدست آوردن سطح مورد نیاز آبگرمکن خورشیدی (Ac) 67

4-7-6 بازدهی گردآورنده 67
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید