پایان نامه طراحی و تولیدکتاب الکترونیکی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان

طراحی و تولیدکتاب الکترونیکی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و تاثیر آن بر یادگیری و یادداری

دانش آموزان سال چهارم ابتدایی

استاد راهنما

آقای دکترمحمدرضا نیلی

استاد مشاور

خانم دکتر فرخنده مفیدی

استاد داور

آقای دکتر جمال الدین کولایی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی وتولید کتاب الکترونیک علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و بررسی تاثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان سال چهارم ابتدایی و مقایسه آن با روش یادگیری سنتی انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی مدارس الکترونیک شهر مشهد بوده که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند که نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای اعمال شده و 30 دانش آموز انتخاب شده که به دو گروه آزمایش و گواه تعلق گرفتند. روایی ابزار توسط متخصصین تایید شده و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ 71/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که میزان یادگیری و یادداری در دانش آموزانی که با کتاب الکترونیک و دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده اند تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع گروهی است که از کتاب الکترونیک استفاده می کنند.

واژگان کلیدی: کتاب الکترونیک، علوم تجربی، یادگیری، یادداری

چکیده. 2

مقدمه : 9

بیان مساله: 10

اهداف پژوهش: 12

سوالات پژوهش: 12

اهمیت و ضرورت پژوهش: 12

فرضیات پژوهش: 13

فرضیه اصلی: 13

فرضیات فرعی: 14

تعاریف نظری: 14

تعاریف عملیاتی: 14

کتاب الکترونیک چیست؟ 16

تاریخچه کتاب الکترونیکی.. 21

نظام کتاب الکترونیک… 23

طبقه بندی کتاب های الکترونیکی.. 24

ویژگی های کتاب الکترونیکی.. 27

مزایای کتاب های الکترونیک… 31

کتاب درسی الکترونیکی.. 33

تعامل و مشارکت در کتاب های درسی الکترونیک : 35

تولید و دسترسی به کتاب های الکترونیک : 38

چگونگی تولید و نشر کتب الکترونیکی.. 46

معیارهای ارزیابی کیفیت دروس الکترونیکی : 48

مقایسه رویکردهای سنتی و الکترونیکی به آموزش : 51

نشر الکترونیک چیست؟ 52

تاریخچه نشر الکترونیکی.. 53

روش های نشر الکترونیکی : 54

عوامل اصلی توسعه نشر الکترونیکی.. 55

عوامل توسعه نشر الکترونیکی در اینترنت.. 55

نگرش های موجود به نشر الکترونیکی.. 55

آینده نشر الکترونیکی.. 57

عوامل موفقیت نشر الکترونیکی.. 58

مزایای نشر الکترونیکی.. 58

معایب نشر الکترونیکی.. 61

موانع و مشکلات تولید و نشر الکترونیکی.. 62

تعریف کتابخانه سنتی.. 65

مشکلات کتابخانه های سنتی.. 66

تعریف کتابخانه دیجیتال. 67

مشکلات کتابخانه های دیجیتال. 67

مزیت های کتابخانه دیجیتال بر کتابخانه سنتی.. 68

نتایج تحقیقات انجام شده 71

جامعه آماری: 82

نمونه و روش نمونه گیری: 82

ابزار گردآوری اطلاعات: 82

پایایی آزمون : 83

روایی آزمون: 83

روش اجرای پژوهش: 83

ابزار اندازه گیری: 84

نحوه تجزیه و تحلیل داده ها : 84

فرضیه اول: 93

فرضیه دوم: 95

پیشنهادها: 98

الف) پیشنهادهای کاربردی: 98

ب) پیشنهادهای پژوهشی: 98

مشکلات و محدودیت های پژوهش: 99

فهرست منابع. 100

مقدمه :

کتاب، قدمتی پنج‌هزار ساله دارد. کتاب‌های نخستین به شکل لوح‌های گلی بودند. اما با گذشت زمان با توجه به دسترسی بشر به امکانات جدید و تغییر نیاز بشر به ارتباطات و اطلاعات، شکل کتاب‌ها تکامل یافت.قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه‌برداری از کتاب‌ها تنها از طریق رونویسی از کتاب‌ها امکان‌پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کند و دشوار می‌کرد. اما در سال ۱۴۳۹، با اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی، تحول بسیار بزرگی در صنعت نشر کتاب صورت گرفت.

در عین حال، به نظر می‌رسد که مکانیزم چاپ، پیش از گوتنبرگ در چین رایج بوده است. برخی از منابع اختراع چاپ یا حروفچینی متحرک را به پی‌شنگ، کیمیاگر چینی نسبت می‌دهند. اختراع وی، شامل حروف مستقل چاپی بود که بر روی سفال مرطوب حکاکی می‌شد و پس از پختن، دوام زیادی پیدا می‌کرد.

کتاب درسی یکی از ابزارهای اصلی آموزش به شمار می رود و در فرایندآموزش، در تعامل بین مدرس و فراگیر از اهمیت خاصی برخوردار است، به ویژه در نظام آموزشی ایران که اغلب ارزشیابی ها از محتوای کتب درسی است و این موضوع یادگیری را به طور جدی جهت داده و شکل می بخشد.کتاب درسی علاوه بر آن که ارزان ترین وسیله برای تهیه مطالب یادگیری است، بسته ای محدود و مناسب، با اجزاء به هم پیوسته و منظم است و چارچوبی واضحی را فراهم می آورد که در آن معلم و یادگیرندگان می دانند مقصد چیست و چه چیز مطرح می شود.

اما رشد و گسترش چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ارتقای کمی و کیفی و کارایی آموزش شده، به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش و کسب اطلاعات، دستخوش تغییر و تحولات عمده ای شده است.

آموزش از راه دور و آموزش های مجازی، فرصت های یادگیری را برای هر کس، هر کجا و هر زمان فراهم می کنند. اما باید توجه داشت که همراه با آموزش های مجازی، امکانات و تجهیزات سازمانی موسسات آموزشی نیز باید متحول شوند.

ابزارهای اساسی برای انتقال و ساخت محتوا در ذهن دانش آموز در کلاس های مجازی، سی دی های آموزشی، اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی است که به جای کتاب های درسی چاپی به کار می روند. کتاب های الکترونیکی، که طی چند سال اخیر شاهد تغییر و تحولات عمده ای در آن ها بوده ایم، نتیجه گسترش فناوری های ارتباطات و اطلاعات در آموزش بوده است. کتاب های درسی الکترونیکی به دلیل انعطاف پذیری زیاد و داشتن قابلیت های چندرسانه ای، می توانند به مثابه عاملی انگیزشی در یادگیری دانشجویان به کار روند و با ایجاد رغبت و علاقه، پیشرفت فزاینده دانشجویان و دانش آموزان را فراهم کنند (زمانی و جمالی زاوه، 1385)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید