پایان نامه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی 239 صفحه – کامل

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی 239 صفحه – پایان نامه رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

دانشگاه زابل

دانشکده فنی و مهندسی

گروه مکانيک

 

 

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

 

 

 

استاد راهنما

مهندس وحید اربابی

 

 

استاد مشاور

مهندس نبی جهانتیغ

 

 

پژوهش و نگارش

حامد اخـلاقی

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

فصل اول : مقدمه …………………………………………………………………………………………….  12  

  • موضوعنامه……………………………………………………………………………………………… 13
  • سخن نگارنده………………………………………………………………………………………….. 14
  • تاریخچه اتومبیل……………………………………………………………………………………… 14
  • انواع اتومبیل بر اساس طراحی…………………………………………………………………. 16
  • آشنایی عمومی با ماشینهای باگی ……………………………………………………………. 23

فصل دوم: سیستم شاسی و اسکلت …………………………………………………………………….. 26

2-1 پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………. 27

2-2 انواع شاسی ………………………………………………………………………………………………. 29

2-2-1 شاسی مستقل …………………………………………………………………………………….. 29

2-2-2 شاسی نیمه جدانشدنی ………………………………………………………………………….. 31

2-2-3 شاسی نردبانی ………………………………………………………………………………………. 32

2-2-4 شاسی صفحه ای…………………………………………………………………………………….. 33

2-2-5 شاسی لوله ای ………………………………………………………………………………………. 34

2-2-6 شاسی ستون فقراتی……………………………………………………………………………….. 33

2-2-7 شاسی یکپارچه………………………………………………………………………………………. 35

2-2-8 شاسی مستفد در باگی…………………………………………………………………………….. 36

2-3 سیستم تعلیق……………………………………………………………………………………………. 40

2-4 انواع سیستمهای تعلیق………………………………………………………………………………. 42

2-4-1 سیستم تعلیق مستقل…………………………………………………………………………….. 43

2-4-1-1 سیستم تعلیق مستقل پاندولی ……………………………………………………………. 45

2-4-1-2 سیستم تعلیق مستقل یک مفصلی ………………………………………………………. 46

2-4-1-3 سیستم تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ای …………………………………. 47

2-4-1-4 سیستم تعلیق مستقل هیدرو استاتیک ……………………………………………….. 50

2-4-1-5 سیستم تعلیق مستقل هیدرو پنوماتیک………………………………………………… 52

2-4-2 انواع سیستم تعلیق در محور جلو …………………………………………………………… 53

2-4-2-1 طبق دار…………………………………………………………………………………………….. 56

2-4-2-2 تلسکوپی مک فرسون………………………………………………………………………. 57

2-4-2-3 طولی…………………………………………………………………………………………………. 59

2-4-3 تعلیق نیمه مستقل دو دیون……………………………………………………………………. 61

2-4-4سیستم های تعلیق ویژه…………………………………………………………………………… 62

2-4-5 سیستمهای تعلیق ثابت ………………………………………………………………………….. 64

2-4-6 سیستم تعلیق مستفد در باگی ها…………………………………………………………….. 66

2-5 ارتعاش گیرها……………………………………………………………………………………………… 66

2-5-1 فنرهای تخت…………………………………………………………………………………………. 67

2-5-2 فنرهای پیچشی…………………………………………………………………………………….. 67

2-5-3 میله های پیچشی …………………………………………………………………………………. 68

2-5-4 فنرهای بادی…………………………………………………………………………………………. 68

2-5-5 اساس کار ارتعاش گیرها………………………………………………………………………….. 70

2-5-6 ستون پایه و میل موج گیر………………………..……………………………………….74

2-5-7 لزوم استفاده از کمک فنر…………………………………………………………………….75

2-5-8 اساس کار کمک فنر…………………..……………………………………………………….75

2-5-9 انواع کمک فنر……………………….………………………………………………………….76

2-5-9-1 تلسکوپی هیدرولیکی……………………….…………………………………………….76

2-5-9-2 گازی…………………………………………………………………………………………….77

2-5-9-3 شیطانکی……………………………………………………………………..……………….77

2-5-9-4 نواری…………………………………………………………………………………………….78

2-5-9-5 اصطکاکی……………………………………………………………..……………………….78

2-5-9-6 پره دار…………………………………………………………………….…………………….78

2-5-9-7 روغنی گازی……………………………………………………….………………………….78

2-5-9-8 هوایی………………………………………………………………………………..………….79

2-5-9-9 روغنی گازی در سیستم هیدروپنوماتیکی………………………….………………….79

2-5-9-10 وزنه ای………………………………… ……………………………….……………………….79

2-6 عیب یابی کمک فنر ……………..…………………………….………………………………….80

فصل سوم : سیستم تولید و انتقال قدرت …………………………………..…………………….82

3-1 تولید قدرت …………………………………………………………………………………………….83

3-1-1 انواع موتور………………………………………………………………………………….…….83

3-1-1-1 موتورهای احتراق داخلی ……………………………………………………………….….84

3-1-1-1-1 انواع موتورهای اس اس …………………………………………..………………….84

3-1-1-1-2 موتورهای چهارزمانه ………………………………………………………………….84

3-1-1-1-3 موتورهای دوزمانه …………………………………………………………………….87

3-1-1-1-4 فرایندهای موتورهای دورانی ……………………………………………………….88

3-1-1-1-4-1 مکش………………………………………………………………………………….90

3-1-1-1-4-2 تراکم………………………………………………………………………………….90

3-1-1-1-4-3 احتراق…………………………….………………………………………………….90

3-1-1-1-4-4 تخلیه………………………… …..………………………………………………….91

3-1-2 سیلندر………………………… ……………..………………………………………………….95

3-1-3 محفظه لنگ …………………………………………………………………………………….95

3-1-4 پیستون…………………………………… …………….……………………………………….95

3-1-5 شاتون……………………………… ……………….…………………………………………….96

3-1-6 میل لنگ………………………………………………………………………………………….98

3-1-7 یاتاقانهای ثابت………………………………………………..……………………………….99

3-1-8 یاتاقانهای متحرک………………………………………………………………………….99

3-1-9 تشریح ساده سایر قطعات…………………………………………….…………………….99

3-1-9-1 رادیاتور……………………………………..……………………………………………….100

3-1-9-2 ترموستات………………………………………………………….……………………….100

3-1-9-3 کویل…………………………………………………….…………………………………….100

3-1-9-4 دلکو……………………………………………………..…………………………………….100

3-1-9-5 وایر شمع …………………………………………………..……………………………….100

3-1-9-6 شمع ……………………………………….………………………………………………….101

3-1-9-7 دینام………………………………….……………………………………………………….101

3-1-10 موتورهای دیزلی6 زمانه …………………………………………….………………….102

3-1-11 موتورهای انژکتوری……………………………………………………………………. 104

3-1-12 تقویت کننده های موتور……………………………………………………………. 104

3-1-12-1 توربوشارژ……………………………………….……………………………………. 105

3-1-12-2 سوپر شارژر……………………………..……………………………………………. 112

3-2 انتقال قدرت ……………………………………………………………………………………. 115

3-2-1 کوپلینگها…………………………………….…………………………………………….115

3-2-1-1 کوپلینگهای سخت…………….……………………………………………………….115

3-2-1-2 کوپلینگهای پوسته ای …………………………………………..…………………….116

3-2-1-3 کوپلینگهای فلانچی………………………………………………………………….116

3-2-1-4 کوپلینگهای انعطلف پذیر…………………………………..………………………….117

3-2-1-5 کوپلینگهای توربوفلکس……………………………………………………………….117

3-2-1-6 کوپلینگهای شبکه ای………………………………….……………………………….118

3-2-1-7 کوپلینگهای چرخ دنده ای……………………………………………..………….118

3-2-1-8 کوپلینگهای فکی………………………………………..……………………………….119

3-2-1-9 کوپلینگهای رولکس……………………………..…………………………………….119

3-2-1-10 کوپلینگهای آکاردئونی………………………..……………………………………….120

3-2-1-11 کوپلینگهای پارافلکس….…………………………………………………………….120

3-2-1-12 کوپلینگهای رادیال متغیر زاویه ای…….………………………………………….120

3-2-2 کلاچ ها…………………………….……………………………………………………………….120

3-2-2-1 کلاچ های یک صفحه ای……………………………………………………………….121

3-2-2-2 کلاچ های چند صفحه ای….…………………………………………………………….121

3-2-2-3 کلاچ های مخروطی …………………………………….. ……………………………….121

3-2-2-4 کلاچ های اتوماتیک ………………………. …………………………………………….122

3-2-2-5 کلاچ های ایمنی …………………………………………. ……………………………….122

3-2-2-6 کلاچ های سانتریفوژ …………….……………………………………………………….122

3-2-2-7 کلاچ های یک جهته …………..………………………………………………………….122

3-2-2-8 کلاچ ها قطع و وصل شونده الکتریکی………………………………………………….122

3-2-2- 9کلاچ ها قطع و وصل شونده هیدرولیکی پنوماتیکی…………………………….123

3-2-3 جنس کلاچ و ترمزها …………………………….…………………………………………….124

3-2-4 انتخاب کوپلینگ…………………………………….………………………………………….125

3-2-5 سیستم انتقال قدرت دو کلاچه .………………………………………………………….126

3-2-6 چگونگی کارکرد دنده های خودرو ………………………………………………………….127

3-2-7 جعبه دنده …………………………………….………………………………………………….132

3-2-8 گیربکس اتوماتیک ………………………………………………………………………….137

3-2-8-1 تشریح مکانیزم گیربکس اتوماتیک ………………………………………………….141

3-2-9 باندها و کلاچ ها ………………………………………………….…………………………….146

3-2-10 سیستم هیدرولیک پمپ و گاورنر……………………….………………………………….147

3-3 گرداننده نهایی خودرو …………………………………………………..……………………….150

3-3-1 دیفرانسیل………………………………………..……………………………………………….150

3-3-1-1 انواع دیفرانسیل در خودروها ………………………………………………………….151

3-3-1-1-1 ساده…………………………………………………….………………………………….152

3-3-1-1-2 چهارچرخ محرک…………………………..………………………………………….152

3-3-1-1-3 کمک دار…………………………………..…………………………………………….153

3-3-1-1-4 خورشیدی………………………..…………………………………………………….154

فصل پنجم : سیستم فرمان ……………………….………………………………………………….156

5-1 زوایای هندسی…………………………………………….……………………………………….157

5-1-1 زاویه تو این …………………………………………………………………………………….157

5-1-2 تو اوت…………………………………………………………………………………………….158

5-1-3 کمبر…………………………………………………………………….………………………….159

5-1-4 کستر……………………………………………………………………………………………….161

5-1-5 محور چرخش چرخ جلو کینگ پین ……………………………….……………………….162

5-2 هندسه فرمان……………………………………………………………………………………….163

5-3 فرمان…………………………………………………………….…………………………………….164

5-3-1 انواع فرمان…………………………………..………………………………………………….164

فصل ششم : سیستم ترمز ………………………………………………………………………….166

6-1 انواع ترمز…………………………………………………………………………………………….167

6-1-1 ترمز کفشکی ………………….……………………………………………………………….167

6-1-1-1 انواع کفشک بندی……………………………………………………………..………….167

6-1-1-1-1 نوع ساده……………………………..………………………………………………….168

6-1-1-1-2 نوع دوبل یک طرفه…………………………………………………………………….168

6-1-1-1-3 نوع دوبل دو طرفه…………………….……………………………………………….168

6-1-1-1-4 نوع سروی کامل…………………………………………….………………………….168

6-1-1-2 جنس لنت ……….……………………………………………………………………….169

6-1-2 ترمز دیسکی……………………………………………………………………………….170

6-1-2-1 روش کار ترمز دیسکی……………………………………………………………….171

6-2 هواگیری ترمزها………………………………………………………………………………….173

6-3 بوستر…………………………………………………………..…………………………………….174

6-4 ترمز ABS ……………………………………………………..…………………………………….176

6-5 سیستم ترمز ماشین باگی……………………………………..……………………………….177

فصل هفتم : متعلقات و سیستمها انجام حرکت …………………………………………………….179

7-1 چرخها و تیوپ………………………………………………………………………………….180

7-2 باد تایر ………………………………………..…………………………………………………….180

7-3 کیسه های هوا…………………………………………………………………………………….185

فصل هشتم : نگهداری…………………………………………….………………………………….192

8-1 انتخاب بهترین روغن باگی…………………………………………………………………….193

8-2 انتخاب بهترین روغن موتور ………………………………….……………………………….194

8-3 انتخاب بهترین روغن ترمز…………………………………….……………………………….195

8-4 انتخاب بهترین مایع خنک کننده ………………………………………………………….196

8-5 انتخاب بهترین روغن دنده.…………………………………………………………………….197

8-6 نکات مهم در نگهداری ماشینهای باگی ……….…………………………………………….199

فصل نهم : پیوست و منابع ………………………………………..………………………………….203

9-1 پیوست …………………………………………………………….. ……………………………….204

9-1-1 پیوست اول- تعریفنامه ………………………………………………………………….204

9-1-2 پیوست دوم- عکسهای نمونه …….………………………………..………………….206

9-1-3 پیوست سوم- جداول ……………………………..…………………………………….217

9-2- منابع ………………………………………………………………………………………….227

9-2-1 لاتین…………………….…………………….…………………………………………….227

9-2-2 فارسی ………………………………………………….………………………………….227

9-2-3 اینترنت……………………… …………………………………………………………….229

9-2-4 مصاحبه …………………………………………… …………………………………….230

 

پروژه پایان نامه دوره کارشناسی در رشته ساخت و تولید دانشگاه زابل

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی اخلاقی (دبیر شورای اقتصاد دولت هفتم و هشتم و رییس برنامه و بودجه استان همدان در دولت ششم)

جناب آقای مهندس نوبری (مخترع اولین ماشین متحرک در آب و خشکی با قابلیت حرکت در موانع صعب العبور در ایران)

جناب آقای مهندس ارانی ( مدیر عامل شرکت امکان طوس)

جناب آقای مهندس علی اخلاقی ( استاد دانشگاه )

 

 

پایان نامه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

پایان نامه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی – این پایان نامه مصور است

2-1 سخن نگارنده :

 

آنچه که مرا راغب به تهیه پایان نامه با این موضوع کرد ، بکر و تازگی و فراتر از همه محرومیت تبلیغاتی این فعالیت بود. روز اولی که من برای آشنایی با فضای کاری ، وارد کارگاه تولید این مجموعه شدم ، هرگز تصور نمی کردم که برای تولید یک ماشین ، آن هم در ابعاد باگی این همه مرارت باید کشید . باور کردنی نیست که با یک تولیدگر خودرو که خود اصلا طراح آن است ، همانند یک فرد عادی رفتار شود. جالب است بدانید که ما فقط برای ارسال ماشین به تهران ، جهت نمایش در نمایشگاه ، نزدیک به دو هفته در انتظار ok راه آهن بودیم و سرانجام با بی جواب بودن درخواستمان ، مجبور شدیم تا خودرو را با کامیون و آنهم با هزینه ای بالغ بر 300 هزار تومان بفرستیم .

مگر قیمت فروش یک ماشین 200 کیلویی باگی چند است ؟ که ما فقط برای حمل آن به تهران باید این مقدار مبلغ را بپردازیم ؟ این واقعا همان حمایتی ست که مسئولان وعده می دهند؟ … باری زمانی که سخن از صنعت و صنعتگر به زبان می آید ، به راستی باید آن را هم صف مجاهدت در جنگ دانست و صنعتگر را جهادگری باید شمرد که می خواهد دِینِ ، دینی و اجتماعی خویش را برای جامعه خویش به نحوی شایسته ادا نماید تا مثل امروز ، اینگونه محتاج غرب و شرق خودکامه نباشیم. هر چند که عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه گویا مخالف آنند.

من نیز در این مجموعه نهایت تلاش خود را مصروف معرفی هر چه بهتر این خودرو و آموزش ساخت آن بصورت کلی خواهم نمود. روش نگارش من نیز بدینصورت است که ابتدا به معرفی سیستمها و مکانیزمها و قطعات اصلی سایر اتوموبیلها خواهم پرداخت و پس از آن ، نوع سیستم و مکانیزم مستفد در باگی ها را تشریح خواهم نمود…

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

دانلود پایان نامه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی 239 ص

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید