پایان نامه طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ای گازطبیعی بر مبنای تئوری ساختاری


دانشکده مهندسی مکانیک     

بخش مهندسی حرارت وسیالات

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ای گازطبیعی بر مبنای تئوری ساختاری

اساتید راهنما:

دکتر ابراهیم گشتاسبی­راد

دکتر خسرو جعفرپو

 

چکیده

 توزیع گاز طبیعی در شبکه های روستایی و شهرهای کوچک به دلیل ساختار شهرسازی عمدتا به صورت شاخه ای صورت می پذیرد. همواره طراحان شبکه های توزیع گاز رسانی سعی بر این داشته اند طرح آنها با صرف کمترین هزینه بهترین خدمات رسانی را داشته باشد. در حال حاضر از روش های متفاوتی در طراحی و بهینه سازی شبکه توزیع گاز استفاده می گردد. یکی از راههای بهینه سازی در شبکه های شاخه ای روش کارآمد ساختاری می باشد. ایده اولیه روش ساختاری از پدیده های طبیعی گرفته شده است و این از اینجا ناشی میشود که این پدیده ها دارای نظم ساختاری ویژه ای هستند. در واقع تئوری ساختاری را در هر جایی از طبیعت می توان مشاهده کرد (حوزه رودخانه ها، ریه، گردش جوی و …). در این پژوهش سعی شده است که برای اولین بار تئوری ساختاری را همراه با روش بهینه سازی در شبکه های شاخه ای توزیع گاز به کار گرفته شود. برای تحقق این هدف، ابتدا افت فشار بین دو نقطه از شبکه بر حسب قطر لوله ها و دیگر پارامترهای جریان محاسبه می گردد و سپس مقدار این افت کمینه می شود. نتایج نشان می دهد که با بهره گیری از تئوری ساختاری می توان المان های شبکه را بهینه، قطر لوله ها را کمینه و هزینه نهایی سیستم را نیز کاهش داد.

 ف هرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات پیشین 1
1-1 مقدمه1
1-2 اهداف پایان نامه حاضر3
1-3 مروری بر تحقیقات پیشین3
    1-3-1- طراحی شبکه گاز3
    1-3-2- تئوری ساختاری6
فصل دوم: مفاهیم طراحی و بهینه سازی7
2- 1    مقدمه ای در طراحی7
2- 2   فرآیند طراحی7
2- 3  فرایند طراحی متداول در مقابل  بهینه سازی8
2- 4  نقش رایانه در بهینه سازی11
2- 5  تعریف بهینه سازی11
2- 6  مفاهیم بهینه سازی11
2- 7  تاریخچه روش های بهینه سازی12
2-8 روش های مختلف بهینه سازی14
     2-8-1- روش های محاسباتی14
     2-8-2- روش های شمارشی15
    2-8-3- روش های تصادفی15
فصل سوم: معادلات حاکم بر جریان درون لوله ها16
3- 1 حرکت سیالات تراکم ناپذیر در لوله ها16
     3-1-1- انواع رژیم جریان سیال در لوله ها16
         3-1-1-1- جریان آرام16
عنوانصفحه
       3-1-1-2- جریان مغشوش17
    3-1-2- جریان آرام در لوله ای استوانه ای17
                      محاسبه افت فشار18
    3-1-3- جریان مغشوش در لوله های استوانه ای19
        3-1-3-1- منحنی توزیع سرعت ها20
        3-1-3-2- محاسبه افت فشار22
    3-1-4- جریان مغشوش در لوله های صاف22
    3-1-5- جریان مغشوش در لوله های زبر23
3- 2 حرکت سیالات تراکم پذیر در لوله ها26
     3-2-1- مقدمه26
     3-2-2- معادلات اساسی در حرکت سیالات تراکم پذیر26

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید