پایان نامه طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی

دانشکده‌ هنر و معماری

گروه آموزشی باستان‌شناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته‌ باستان‌شناسی گرایش دوره‌ تاریخی

عنوان:

 طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان  براساس نمونه‌ی IADB

 استاد راهنما:

دکتر یعقوب محمدی‌فر

 استاد مشاور:

دکتر حسن ختن‌لو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اوّل: کلّیات پژوهش ……………………………………………………………………………………..3

1-1: بیان‌مسأله ……………………………………………………………………………………………………..4

1-2:اهمیّت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………….4

1-3:اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………5

1-4:پرسش‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….6

1-5: فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6

1-6:روش‌ تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

2-1:مروری بر تاریخچه‌ی کاربرد رایانه در باستان‌شناسی…………………………………………………………………………9

2-1-1: سابقه‌ی کاربرد پایگاه داده در باستان‌شناسی……………………………………………………………………………..11

2-1-2: استفاده از رایانه در باستان‌شناسی ایران……………………………………………………………………………………..14

2-2:تاریخچه و روند تحوّل پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی (IADB)………………………………………………..14

2-2-1: از شکل‌گیری IADB تا ایجاد نسخه‌ی نهایی آن……………………………………………………………………….14

2-2-2: پروژه‌ی شهر رومی سیلچستر و تغییر و تحوّلات IADB……………………………………………………………16

2-3: معرّفی تپه‌ی  باستانی ده‌بزان و مروری بر فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در آن………….20

2-3-1: موقعیّت جغرافیایی شهرستان اسدآباد، روستا و تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………………20

2-3-2: سابقه‌ی فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت‌گرفته در تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………..22

«الف»

2-3-2-1: کشف اتّفاقی تعدادی شالی و پایه‌ستون در سال 1365 ه.ش……………………………………………….22

2-3-2-2: بررسی، گمانه‌زنی و تعیین حریم تپه در سال 1373 ه.ش…………………………………………………..23

2-3-2-3: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان در سال 1392 ه.ش………………………………………………………………24

فصل سوم: روش پژوهش (شیوه‌ی کاوش تپه‌ی ده‌بزان و چگونگی کار با پایگاه داده‌) …………………………..25

3-1: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان………………………………………………………………………….26

3-1-1: اشاره‌ای مختصر به برنامه و چگونگی کاوش فصل اوّل تپه‌ی ده‌بزان………………………………………….26

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده……………………………………………………………………..30

3-1-2-1: موقعیت کارگاه …………………………………………………………………………………………………30

3-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………31

3-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………….31

3-1-2-4: شرح کاوش کارگاه …………………………………………………………………………………………………31

3-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………..36

3-1-2-6: شرح معماری کارگاه ………………………………………………………………………………………….37

3-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB و روش کار با آن…………………………………………………………………….. 38

3-2-1: تنظیمات اوّلیه‌ی پروژه در IADB……………………………………………………………………………………………….39

3-2-2: منابع داده در پایگاه داده‌ی IADB……………………………………………………………………………………………..39

3-2-3: چگونگی استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………………43

3-2-3-1: نوارابزار اصلی پایگاه و اجزاء آن………………………………………………………………………………………………43

3-2-3-2: راهنمای استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………….48

3-2-3-2-1: راه‌اندازی یا بازیابی یک سرور IADB………………………………………………………………………………..48

«ب»

3-2-3-2-1-1: راه‌اندازی سرور IADB…………………………………………………………………………………………………..49

3-2-3-2-1-2: بازگرداندن داده‌ها به یک سرور IADB…………………………………………………………………………52

3-2-3-2-1-3: به‌روزرسانی یک سرور IADB موجود……………………………………………………………………………53

3-2-3-2-1-4: مدیریت گروه‌های کاربری………………………………………………………………………………………………54

و…..
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد