پایان نامه طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه


دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش:  معماری

عنوان:

طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه

استاد راهنما:

جلال فروزانفر

استاد مشاور:

مسعود نبی میبدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- تعریف واژه‌های تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- تاریخچه مواد مخدر در جهان………………………………………………………………………….. 8

2-2- مصرف مواد مخدر در آمریکا در قرن بیستم………………………………………………………… 9

2-3- تاریخچه مواد مخدر در ایران  ………………………………………………………………………. 11

2-4-اعتیاد……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-5-علائم اعتیاد……………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-1- علل خانوادگی………………………………………………………………………………………. 15

2-5-2- علل اجتماعی………………………………………………………………………………………… 17

2-6-معتاد………………………………………………………………………………………………………… 18

2-7-اعتیاد از منظر اجتماع……………………………………………………………………………………. 18

2-8-علائم تشخیص فرد معتاد……………………………………………………………………………… 19

2-8-1- علائم فیزیکی……………………………………………………………………………………….. 19

2-8-2-علائم رفتاری…………………………………………………………………………………………. 19

2-9-افراد مستعد به اعتیاد……………………………………………………………………………………. 19

2-10-اعتیاد و سلامت………………………………………………………………………………………… 20

2-10-1-سلامت جسمی…………………………………………………………………………………….. 20

2-10-2- سلامت شناختی…………………………………………………………………………………… 20

2-10-3-سلامت روانی………………………………………………………………………………………. 20

2-10-4-سلامت عاطفی…………………………………………………………………………………….. 21

2-10-5-سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 21

2-10-6-سلامت روحی……………………………………………………………………………………… 22

2-11-نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد……………………………………………………………….. 22

2-12-اعتیاد جرم یا بیماری………………………………………………………………………………….. 23

2-13-تاسیس انجمن معتادان گمنام در کالیفرنیای جنوبی…………………………………………….. 27

2-14-تشکیل جلسات NA در کالیفرنیای جنوبی………………………………………………………. 27

2-15-جهانی شدن شدن NA……………………………………………………………………………….. 36

2-16-تاسیس مجمع خدمات جهانی NA……………………………………………………………….. 41

2-17-تالیفات در خصوص NA……………………………………………………………………………. 42

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- آنتروپوپولیس (انسان‌گرایی)………………………………………………………………………….. 45

3-2- تاریخچه انسان‌گرایی…………………………………………………………………………………… 46

3-3- روش‌شناسی تحقیق تفکرات و مبانی نگاه به انسانی بودن بر اساس الگوهای معماری و شهرسازی…46

3-4- الگوی ترقی گرا………………………………………………………………………………………. 46

3-5- استقرار انسانی چون ریشه فضایی – زمانی، یک شهرسازی متداوم…………………………. 50

3-6-تصور شهر………………………………………………………………………………………………… 55

3-6-1 خوانایی…………………………………………………………………………………………………. 55

3-6-2 یک شهر نمی‌تواند ………………………………………………………………………………….. 56

3-6-3- از تصور ذهنی‌اش جدا می‌شود………………………………………………………………….. 56

3-7- تصور ذهنی از شهر و جهت‌یابی……………………………………………………………………. 57

3-8- تصور شهر و رشد فرد………………………………………………………………………………… 57

3-9- به طرفداری از تصوری گسنرده……………………………………………………………………… 58

3-10- تصور و معانی………………………………………………………………………………………… 59

3-11 محیط خوانا……………………………………………………………………………………………… 59

3-12- نظرات پاتریک گدس……………………………………………………………………………….. 60

3-13- نظرات جین جیکوب………………………………………………………………………………… 60

3-13-1- جذابیت و کارایی………………………………………………………………………………… 61

3-13-2- انسان، انسان را می‌جوید………………………………………………………………………… 61

3-13-3- خیابان: حفاظت از زندگی………………………………………………………………………. 61

3-14- اصول طراحی با دیدگاه انسان‌گرایه………………………………………………………………. 62

3-15- مراحل رسیدن به طرح………………………………………………………………………………. 63

3-15-1- ایدوئوگرام…………………………………………………………………………………………. 63

3-15-2- مفاهیم پویایی……………………………………………………………………………………… 63

3-15-3- ویژگی‌های پویایی……………………………………………………………………………….. 63

3-15-4- انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………… 63

3-15-5-انسان، انسان را می‌جوید…………………………………………………………………………. 63

فصل چهارم: بررسی اقلیم

4-1- سابقه تاریخی کرمانشاه………………………………………………………………………………… 67

4-2- جاده ابریشم و کرمانشاه………………………………………………………………………………. 68

4-3- آب‌وهوا…………………………………………………………………………………………………… 68

4-4-بارش……………………………………………………………………………………………………….. 69

4-5- شرایط دما………………………………………………………………………………………………… 69

4-6-جریان بادها……………………………………………………………………………………………….. 70

4-7-جغرافیای انسانی…………………………………………………………………………………………. 70

4-7-1- جمعیت……………………………………………………………………………………………….. 70

4-8- ویژگی‌های اقتصادی…………………………………………………………………………………… 71

4-8-1- کشاورزی…………………………………………………………………………………………….. 71

4-8-2- دامداری………………………………………………………………………………………………. 71

4-8-3- صعنت………………………………………………………………………………………………… 72

4-8-4- خدمات……………………………………………………………………………………………….. 72

4-9- جاذبه‌های طبیعی……………………………………………………………………………………….. 73

4-10- جاذبه‌های فرهنگی-تاریخی………………………………………………………………………… 75

4-11- هتل‌ها و مراکز اقامتی موجود در کرمانشاه………………………………………………………. 77

4-12- پارک‌ها…………………………………………………………………………………………………. 77

فصل پنجم: تحلیل سایت و برنامه فیزیکی

5-1- بستر کالبدی سایت…………………………………………………………………………………….. 79

5-2- بررسی سایت……………………………………………………………………………………………. 80

5-3- برنامه‌ فیزیکی……………………………………………………………………………………………. 81

5-4- نقشه‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 82

فهرست منایع و ماخذ………………………………………………………………………………………….. 86

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید