پایان نامه طراحی محله­ طبیعت­ دوست در شیراز


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی محله طبیعت­ دوست در شیراز

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ریما فیاض

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1- فصل اول (طرح تحقیق)………………………………………………….. 1

1-1- بیان مساله…………………………………………………………….. 1

1-2- اهداف………………………………………………………………….. 2

1-2-1- اهداف اصلی……………………………………………………….. 2

1-2-2- اهداف فرعی………………………………………………………… 2

1-3- ضرورت طرح…………………………………………………………… 2

1-4- چهارچوب نظری……………………………………………………… 2

1-5- فرضیه و سوالات……………………………………………………. 3

1-6- روش تحقیق……………………………………………………….. 3

2- فصل دوم (پیشینه تحقیق)…………………………………………… 4

2-1- رابطه انسان و طبیعت………………………………………………. 4

2-1-1- چهار دوره ی ارتباط انسان با طبیعت……………………………. 4

2-2- تاریخچه حضور طبیعت در معماری…………………………………. 5

2-3- شکلگیری تئوری بایوفیلیا…………………………………………….. 6

2-4-بایوفیلیا در گستره ی علم…………………………………………….. 6

2-5- ورود بایوفیلیا به حوزه طراحی…………………………………………. 6

3- فصل سوم (طبیعتدوستی)……………………………………………….. 7

3-1- واژه ی بایوفیلیا………………………………………………………….. 7

3-2- طبیعت دوستی (بایوفیلیا)…………………………………………….. 7

3-3- علم عصب شناسی و طبیعت انسان……………………………….. 8

3-3-1- معماری برخواسته از طبیعت انسان……………………………….. 9

3-3-2- انسان بیولوژیک و نظریه الگوها…………………………………… 10

3-3-3- انسان متعالی و سرشت نظم…………………………………….. 12

3-4- سرشت نظم…………………………………………………………… 14

3-4-1- پدیده حیات………………………………………………………… 14

3-4-2- نظریه ی مراکز……………………………………………………….15

3-4-3- پانزده خصلت بنیادی………………………………………………..16

4- طراحی طبیعت دوست(بیوفیلیک)…………………………………….. 22

4-1- رابطه ی گرایش پایداری و گرایش بایوفیلیک……………………….. 24

4-2- معرفی عناصر طراحی طبیعت دوست………………………………. 25

4-2-1- ویژگی های محیطی………………………………………………… 26

4-2-2- اشکال و فرم های طبیعی…………………………………………. 29

4-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی……………………………………….. 31

4-2-4- نور و فضا………………………………………………………….. 33

4-2-5- روابط مکان مند……………………………………………………. 34

4-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت……………………………………. 37

4-3-  جدول هیرواگین……………………………………………………… 39

5- شهر طبیعت دوست……………………………………………………..41

5-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند…………………………………………. 42

5-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک………………………………… 43

5-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک………………………………………… 45

5-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای شهرها………………………… 46

5-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت دوست……………………………. 48

5-3-1- شبکه های سبز………………………………………………………48

5-3-2- تراکم…………………………………………………………………. 49

5-3-3- معابر پیاده و سواره……………………………………………….. 51

5-3-4- خودرو……………………………………………………………… 51

5-3-5- سیمای شب………………………………………………………52

5-4- معرفی عناصر موجود در شهر طبیعت دوست……………………… 53

5-5- شکل دهی به الگوهای زنده ی رفتاری و اجتماعی……………… 56

5-5-1- تدوین یک زبان……………………………………………………. 57

5-5-2- معرفی الگوهای مناسب………………………………………….. 58

5-6- نمونه های موردی در زمینه ی شهر طبیعت دوست……………… 62

5-6-1- اوا لنکسمیر، کولنبرگ، هلند……………………………………… 62

6- خانه طبیعت دوست…………………………………………………. 72

6-1- نظم پیچیده………………………………………………………….72

6-2- چشم انداز و سر پناه……………………………………………….. 72

6-3- وسوسه……………………………………………………………… 73

6-4- مخاطره:peril…………………………………………………………..

6-5- الگوهای الکساندر…………………………………………………… 74

7- فصل هفتم (شناخت سایت)…………………………………………… 77

7-1- جغرافیا و اقلیم شیراز………………………………………………… 77

7-1-1- توپوگرافی و شیب منطقه………………………………………… 78

7-1-2- لرزه خیزی…………………………………………………………. 79

7-1-3- سیل………………………………………………………………… 80

7-1-4- آب های سطحی………………………………………………… 81

7-1-5- آب های زیر زمینی………………………………………………… 82

7-1-6- بارندگی…………………………………………………………….. 83

7-1-7- دما…………………………………………………………………. 83

7-1-8- رطوبت نسبی…………………………………………………….. 84

7-1-9- جریان باد………………………………………………………….. 84

7-2- قنات ها و آب های جاری شیراز……………………………………. 85

7-2-1- باغ های شیراز…………………………………………………….. 86

7-2-2- پارک ها و باغ های معاصر……………………………………….. 89

8- انتخاب سایت………………………………………………………….. 90

8-1- ویژگی های طبیعی……………………………………………….. 90

8-2- ویژگی های عملکردی……………………………………………….. 90

8-3- ویژگی های حمایتی……………………………………………….. 91

8-4- موقعیت قرارگیری…………………………………………………. 91

8-4-1- موقعیت شهری…………………………………………………. 91

8-4-2- موقعیت جغرافیایی………………………………………………. 93

8-4-3- عناصر شاخص سایت…………………………………………… 94

9- فصل نهم (طراحی)…………………………………………………… 99

9-1- برنامه ریزی………………………………………………………….. 99

9-1-1- بافت مسکونی……………………………………………………. 99

9-1-2- واحدهای تجاری…………………………………………………… 99

9-1-3- جمعیت معیار……………………………………………………..100

9-2- شکل دهی به یک زبان الگو………………………………………. 100

9-2-1- انتخاب الگوها…………………………………………………….. 101

9-3- طراحی کلی (مستر پلان) …………………………………………..123

9-3-2- زون بندی…………………………………………………………… 124

9-3-2-1- وضعیت فعلی…………………………………………………. 124

9-3-3- معیارهای بیوفیلیک………………………………………………. 126

9-3-4- شکل نهایی………………………………………………………. 129

9-4- واحد همسایگی…………………………………………………….. 131

9-5- خانه………………………………………………………………….. 132

منابع و مآخذ……………………………………………………………..135

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید