پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی


دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی­ کیش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش :

معماری

عنوان :

طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

استاد راهنما :

دکترفرهادکاظمیان

استاد مشاور :

مهندس فرشادبرجیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول :کلیات طرح

مقدمه…………………………………………………………………………………………..18

 • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………19
 • اهدفهای تحقیق …………………………………………………………………………………20
 • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………….20
 • تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………….21

1-4-1   توریسم……………………………………………………………………21

1-4-2   تارخچه توریسم………………………………………………………..22

1-4-4   روندتوسعه دربرنامه های بعد ازانقلاب……………………………………………….22

1-4-5   جاذبه های گردشگری………………………………………………………………………23

1-4-6   توسعه پایداروگردشگری……………………………………………………………………………23

1-4-7   جایگاه ایران درصنعت توریسم…………………………………………………………………23

1-4-8   گونه شناسی ساختمان اقامتی…………………………………………………………….25

فصل دوم :مطالعات پایه

اقلیم ومسائل اقلیمی

مقدمه

 • موقعیت ،وسعت………………………………………………………………………29
 • جغرافیای طبیعی…………………………………………………………………………….29
 • ناهمواری ها…………………………………………………………………………………….30
 • آب وهوا…………………………………………………………………………………….30
 • منابع آب………………………………………………………………………………31
 • پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………..31
 • باد……………………………………………………………………………………………….31
 • بارش………………………………………………………………………………………..32
 • پلان اقلیمی……………………………………………………………………………..32

برسی پیشینه تاریخی

 • پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………….39
 • مجموعه اقامتی درمنطقه…………………………………………………………………39

برسی مسائل فرهنگی واجتماعی

 • داشته هایمان رافراموش کرده ایم………………………………………………..40

مبانی نظری معماری

 • جهانی شدن…………………………………………………………………………………….41
 • معماری اسلامی……………………………………………………………………….46
 • معماری سبز………………………………………………………………………………50

2-16-1 انرژی پایدار……………………………..

2-16-3 تدابیرمعماری وانرژی پاک…………………………………………………….50

2-17     دیوارباغ…………………………………………………………………52

2-17-1 نمای سبز………………………………………………………………………………….52

2-17-2 دیوارزنده…………………………………………………………………………………….52

2-17-3 عملکرددیوارباغ هادرراستای معماری وشهرسازی…………………………………………….53

2-18    الگوبرداری استعاره ای ازطبیعت…………………………………………………………..53

2-18-1 انسان والگوواره طبیعت درطول تاریخ………………………………………………….53

2-18-2 هندسه طبیعت…………………………………………………………………………….53

2-18-3 طبیعت به مثابه سیستم………………………………………………………………………54

2-18-4 گونه های متفاوت الگوبرداری ازسیستم طبیعت………………………………………..55

2-18-6 وضعیت اسکلتی بدن انسان…………………………………………………………………….55

2-18-7 پوست انسان ،الگویی برای پوسته ساختمان……………………………………………..56

2-18-8 انتظارمعماری آینده ازپوست بدن انسان…………………………………..56

2-18-9 تحولات فناوری نانودرپوسته هوشمند ساختمان…………………………………………56

2-18-10 مغزانسان،الگو واره یک مدیریت هوشمند…………………………………………………….57

2-18-11 مغزو ساختمان آینده……………………………………………………………57

فصل سوم : برسی نمونه هاومصادیق

مقدمه

 • کاروان سرا درایران …………………………………………………………….59
 • نمونه معماری گذشته………………………………………………………………..59
 • معماری معاصر……………………………………………………………………..61

3-3-1 مجتمع بارین…………………………………………………………………………………..61

3-3-2 آنالیزهتل قصر(دست آزاد)……………………………………………………………..62

 • نمونه خارجی…………………………………………………………………..72

3-4-1 اقامت گاه طبیعت گردی وادی الروم………………………………………………………72

3-4-2 آسمانخراش جلبک دریائی………………………………………………..74

فصل چهارم : استاندارد هاوظوابط طراحی

مقدمه

 • شناسه مسیر………………………………………………………………………76
 • حداقل شرایط برای متل ها…………………………………………………………………………………..77
 • ارزیابی مکان های اقامتی…………………………………………………………………………77
 • ظوابط واستانداردها……………………………………………………………….88
 • ضوابط فضاهای عمومی……………………………………………………………88

برسی سازه

 • زیبائی سازه………………………………………………………………………………………….90
 • ستون ها………………………………………………………………………………………………..91
 • سیستم قابی…………………………………………………………………………91
 • سازه چادری……………………………………………………………………………………92
 • دیواربرشی فلزی……………………………………………………………………..93
 • بتن عبوردهنده نور………………………………………………………………………………95

4-11-1 کاربردبتن عبوردهنده نور………………………………………………………………….95

برسی تاسیسات مکانیکی والکتریکی

مقدمه

 • هدف ازطراحی سیستم تهویه مطبوع……………………………………..96
 • مدیریت هوشمندساختمان(BMS)…………………………………………….96

4-13-1 مزایای سیستم(BMS)برای ساکنان……………………………………………………96

4-13-2 مزایای سیستم(BMS)برای ساختمان………………………………………..97

4-13-3 اجزای سیستم مدیریت ساختمان…………………………………………97

 • عوامل موثردرانتخاب سیستم تهویه مطبوع درمراحل طراحی……………………………97
 • سامانه های خورشیدی………………………………………………………….98

4-15-1 دیوارسبزپیکسیلی………………………………………………………………98

4-15-2 کرکره های خورشیدی…………………………………………………………..99

4-15-3 پارکینگ خورشیدی……………………………………………………………….100

 • سیستم های که میتوان درتهویه مطبوع استفاده کرد………………………………..100
 • فناوری نانو وتاسیسات میکانیکی………………………………………………101

4-17-1 هوای تمیز………………………………………………………………………101

4-17-2 نانو وکپسول های خشبوکننده هوا………………………………………..102

4-17-3 نانووتنظیم حرارت(موادتغییرفازدهنده)……………………………………..102

4-17-4 نانوولوله های دفع حرارت…………………………………………………………..102

4-17-5 نانو ومبدل های حرارت…………………………………………………..102

4-17-6 تایل چهل تکه…………………………………………………………………………102

4-17-7 آینه نورتعاملی……………………………………………………………….103

 • نانو وتاسیسات الکتریکی……………………………………………………………..103

برنامه فیزیکی

 • اهداف رستوران………………………………………………………………….104

4-15-1 سلسله مراتب ورودی…………………………………………………………………104

4-15-2 میزبان……………………………………………………………………………..104

4-15-3 کانون توجه……………………………………………………….104

4-15-4 فضای نشیمن………………………………………………………………..105

4-15-5 فضای عرضه غذا…………………………………………………………….105

4-15-6 چیدمان صندلی هادرمقابل میزها……………………………………………..105

4-15-7 ویترین غذا…………………………………………………………………………….105

4-15-8 آشپزخانه………………………………………………………………………….105

4-15-9 تفریحات……………………………………………………………………………………105

4-16 طراحی پیشخوان……………………………………………………………..106

4-16-1 قابل رویت بودن………………………………………………………………..106

4-16-2 وسایل نشیمن………………………………………………………….106

4-16-3 پیشخوان وخدمات……………………………………………….106

4-16-4 سرگرمی………………………………………………………………..106

4-16-5 سرویس دهی غذا………………………………………………….106

4-17 سالن چند منظوره…………………………………………………………………………….106

4-18 اهداف درطرح ریزی……………………………………………………………….107

4-19 فضای ورزش………………………………………………..107

4-19-1 استخرشنا……………………………………………..107

4-19-2 کلوپ بدن سازی……………………………………………107

4-20 پارکینگ…………………………………………………………………….108

4-21 دفاتراداری…………………………………………………108

4-22 رختشوی خانه وخانه داری وفضاهی مجاور………………………….112

فصل پنجم : ارائه پیشنهادات طراحی

تحلیل سایت……………………………………………………………………116

طراحی بادست(آلترناتیوها)………………………………………………..125

ارائه نقشه ها……………………………………………………….128

طراحی های سه بعدی……………………………137

منابع وماخذ

منابع………………………………………………………………….144

پیوست ها………………………………………………………………147

مقدمه

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید