پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده عمران و  معماری

 پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. در رشته معماری گرایش معماری

عنوان

طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی

(مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز )

استاد راهنما

دکتر محمد رحمانی قصبه

استاد مشاور

دکترسعید گیوه چی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :     

از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در  فضاهای شهری جنبه جدید و نو در جامعه ایجاد کرده است می توان این گونه فضاها را در مکان های عمومی مانند مترو ها هم ایجاد کرد . توسعه و تحول صنعت حمل و نقل ریلی درون و برون شهری مستلزم شناخت واقعی از تمام ظریفیت ها و پتانسیل های بالقوه می باشد . اگر چه بخش حمل و نقل ، بحثی خدماتی به شمار می آید لکن به دلیل اهمیت بنیادی آن ، فعالیتی زیر بنایی محسوب گردیده و در صورت عدم توجه کافی به آن سایر بخش ها نیز دچار عقب ماندگی خواهد شد . رشد و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی و وجود مزیت های نسبی فرآوان آن نسبت به سایر روشهای عمومی حمل و نقل بیش از هر زمان دیگری مشاهده می گردد . با پیشرفت تکنولوژی قطارهای شهری در حال تغییر و تحول بوده و وظیفه حمل و نقل مسافران در اغلب شهرهای مهم دنیا را به عهده گرفته است . بر اساس آمارها ، همواره تقاضا در این بخش فزآینده است و با توجه به مزیت های ذاتی و منحصر به فرد حمل و نقل ریلی شدن تکنولوژی ساخت قطعات ، وجود سیستم های موثر در زمینه نگهداری ، تامین انرژی ، علائم و ارتباطات و تجهیزات ، مستلزم حمایت همه جانبه می باشد . امروزه ایستگاهها بصورت یک مرکز مهم شهری در آمده اند ، جایی که قابل مکث کردن ، معاشرت کردن ، خرید مایحتاج منزل و همچنین استفاده از تسهیلات متنوع می باشد . همچنین مترو ها به عنوان فضاهایی مد نظر قرار می گیرند که می توان در مواقع بحرانی نیز از آنها استفاده کرد .  همچنین به مترو به عنوان فضایی چند عملکردی نگاه  می شود .تا بتواند در شرایط ویژه استفاده های خاص را نیز پاسخگو باشد .

کلمات کلیدی :

مترو ، حمل و نقل ، انعطاف پذیر ، چند عملکردی ، فضای شهری

 

فهرست مطالب :

کلیات ……………………………………………………………………………………………………23

مقدمه……………………………………………………………………………….24

مفاهیم پایه: نیاز، فضا و فرم…………………………………………….26

:بیان مسئله تحقیق و بررسی آن…………………………………………..27

سوال تحقیق……………………………………………………………….29

مطالعه نمونه ها جهت دستیابی به راهکارها………………………………………………..30

قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………….32

-نتیجه گیری و ارائه راهکار………………………………………………………………..33

مراحل اجرایی تحقیق………………………………………………………34

فصل اول ……………………………………………………………………………………….. 35

مقدمه……………………………………………………………………………..36

1-1-بنا و معماری ……………………………………………………………………………36

1-2-معماری و تمدن اسلامی …………………………………………………….38

1-3-خانه اعتقادات جمعی ……………………………………………………………38

1-4-فضا ……………………………………………………………………………………………..39

1-5-زیبایی معماری اسلامی-ایرانی……………………………………………………………….40

1-5-1-معماری دوران اسلامی- ایرانی…………………………………………………..40

1-6-مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری اسلامی…………………………………….42

1-7فضاهای خانه در معماری ایرانی –اسلامی …………………………………………43

1-8-معماری ایرانی –اسلامی معماری درونگرا……………………………………..45

1-8-1-خصوصیات معماری درونگرا……………………………………………………46

1-8-1-1-امنیت……………………………………………………………47

1-8-1-2-محرمیت………………………………………………………….48

1-8-1-3-وحدث و کثرت…………………………………………………………..48

1-8-1-4-نظم و بی‌نظمی…………………………………………………….49

1-8-1-5-گونه‌گونی و یکنواختی………………………………49

1-8-1-6-مرکزیت ………………………………………………………………49

1-8-1-7-ابهام و ایهام………………………………………..49

1-8-1-8-تعادل………………………………………………………..50

1-8-1-9-تنوع……………………………………………………………………………………..50

1-8-1-10-چند کارکردی بودن فضاها و عناصر……………………………………..50

1-8-1-1-11- پرهیز از اسراف………………………………………………………………………..51

 

1-10- معماری ایرانی –اسلامی (سنتی) و معماری مدرن ………………………………….53 1-10-1-مهم‌ترین ویژگی‌های معماری ایرانی –اسلامی(سنتی) و تفاوت آن با هنر و معماری مدرن …………..53

1-10-2- پاسخ به نیاز انسان  در یک اثر معماری …………………………………….54

1-10-3-دنیای جدید و معماری جدید…………………………………………..57

1-11-نتیجه گیری ………………………………………………..59

فصل دوم : مفاهیم پایه و مبانی نظری ……………………………………………………60

مقدمه…………………………………………………………………………………………………61

2-مبانی نظری……………………………………………….61

2-1-تعاریف……………………………………………………….61

2-1-1- فضای شهری…………………………………………………………..61

2-1-2-انواع تقسیم بندی فضا……………………………………………………….62

2-2-2-ارزش اجتماعی فضاهای عمومی…………………………………………62

2-2-3-فضای عمومی بستر تعاملات اجتماعی ………………………………..64

2-2-4-فضای عمومی و حیات جمعی ………………………………………………………65

2-2-5-فضای عمومی و هویت جمعی ……………………………………………………..65

2-2-6-فضاهای عمومی به عنوان عوامل شناخت و هویت شهر …………………………65

2-3-طبقه بندی ابعاد فضای عمومی در پاسخگویی به نیاز های انسان……………………..66

2-3-1-پاسخگویی کالبدی- فضایی……………………………………….66

2-4-اصول برنامه ریزی شهری…………………………………………………..66

2-4-1-معیارهای برنامه ریزی شهری برای فضاهای عمومی ………………………………66

2-5-فضاهای چندمنظوره(چند عملکردی)……………………………………67

2-5-1-چند عملکردی طراحی کردن فضاهای شهری…………………………………………..67

2-6-انعطاف پذیری……………………………………………………..69

2-6-1-تعریف و ماهیت انعطاف پذیری………………………………………….69

2-6-2-نگاهی به پیشینه طراحی انعطاف پذیر ………………………………………….71

2-6-3-ساختار فضاهای چند منظوره و منعطف ………………………………………..71

2-6-3-1-فضای متغیر …………………………………………………………………………71

2-6-3-2-فضای نیمه ثابت ……………………………………………………………..71

2-6-3-3- فضای ثابت ……………………………………………………………………….71

2-7-بررسی عملکرد در حوزه انعطاف پذیری …………………………………………72

2-7-1بررسی نقش انعطاف پذیری در حفظ و حراست محیط زیست ……………………………..72

2-8-گونه های انعطاف پذیری………………………………………………….73

2-8-1 -تطبیق پذیری(جابجایی فصلی وروزانه)………………………………….73

2-8-2-تغییرپذیری تفکیک و تجمیع………………………………………….73

2-8 -3تنوع پذیری ( فضای چند عملکردی )…………………………………………..73

2-9-تاریخچه مترو ………………………………………………………………………………..74

2-9-1تعریف ایستگاه مترو ……………………………………………………………………75

2-9-1-1-فضای تصمیم گیری………………………………………………76

2-9-1-2-فضاهای فرصت یا مکث…………………………………………………………..76

2-9-1-3-فضاهای حرکتی…………………………………………………………………..76

2-10-اولین مترو جهان ……………………………………………………………………………..77

2-10-1-تاریخچه مترو جهان…………………………………………………………………..78

2-10-2-مترو برای غیر مسافر ……………………………………………………..78

2-10-3-متروِ‍؛ جان پناه…………………………………………………………………….78

2-11-ایستگاه‌های مترو…………………………………………………………………79

2-11-1-کار مترو……………………………………………………………………………..79

2-12- مترو در تهران ……………………………………………………………………….79

2-13-تفاوت ساختاری ایستگاه ها و ورودی های مترو…………………………………………………………………….83

2-14-عوامل موثر در تدوین ضوابط طراحی فضاهای پیرامون ورودی مترو…………………………………………..85

2-14-1- معیارها و ضوابط طراحی موجود در مورد طراحی بخش بیرونی ورودی های مترو………………………..85

2-15-مزایای فضاها وتونل های مترو  ………………………………………………………………88

2-15-1-عملکرد چندگانه فضاها وتونل های زیرزمینی و مترو ها…………………………………..88

2-15-1-1-کارکرد ارتباطی وحمل و نقل……………………………………………………89

2-15-1-2-مراکز فرماندهی و کنترل………………………………………90

2-15-1-3-مراکز داده ……………………………………………………………………..90

2-15-1-4-کاربری مراکز نگهداری اقلام،تجهیزات ،دارو و مراکز صنعتی و تولیدی زیرزمینی ………………….90

2-15-1-5-کاربری مراکزدرمانی………………………………………………..91

2-16-جایگاه ایستگاه های مترو در منظر شهری …………………………………..93

2-17-نتیجه گیری …………………………………………………………………96

فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی ……………………………………..97

3- نمونه های خارجی …………………………………………………………….98

3-1-مترو مسکو: موزه زیرزمینی…………………………………………..98

3-1-1-تاریخچه مترو………………………………………………………………….98

3-1-2-مشخصات …………………………………………………………………….100

1-9-رویکرد ایرانی- اسلامی در شهرسازی………….………..102

3-3- متروی پکن…………………………………………………………103

3-3-1-تاریخچه……………………………………………103

3-3-2-ساعت کار……………………………….104

3-3-3-خطوط مترو……………………………………….104

3-3-4-بلیط………………………………………………………….105

3-3-5-زباله به جای بلیط…………………………………105

3-4- ایستگاه متروی امام خمینی………………………………….105

3-4-1-مشخصات…………………………………………………..105

3-4-2-ورودی‌ها………………………………………..106

3-4-3- مشخصات عمومی ایستگاه ………………………………….106

3-5- مترو مفتح …………………………………………………………….107

3-5-1-مشخصات عمومی ایستگاه ………………………..107

فصل چهارم  : کلیات جغرافیایی ، تاریخی……………………………………….109

4-1- :جغرافیای طبیعی…………………………………….…………………110

4-1-2- شناخت طبیعی ، ناهمواریها……………………………………………………….110

4-1-3- آب و هوا…………………………….……………………………….114

4-1-5-منابع تامین آب تهران………………………………………….115

4-1-6-پوشش گیاهی…………………………………………………………………….115

4-1-7-زلزله خیزی در استان………………………………………..115

4-1-8- جغرافیای  اقلیمی……………………………………………………………………….116

4-1-8-1-  تاثیر عوامل اقلیمی ……………………………………………………………..117

4-1-8-2-  تاثیر تابش آفتاب بر ساختمان ……………………………………………..118

4-1-8-3-عامل باد بر شکل ساختمان………………………………………..119

4-2-بخش دوم:جغرافیای انسانی ………………………………………………………..119

4-2-1- ترکیب جمعیت ……………………………………………………………119

.4-2-2- مذهب…………………………………………………………………………………..121

4-2-3- زبان…………………………………………………………………………………….121

4-3-معرفی منطقه 5  تهران ……………………………………………………………………….122

4-3-1-محدوده…………………………………………………………………………………….122

4-3-2-جمعیت …………………………………………………………………………..122

4-3-3-تقسمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات ) ……………………………….124

4-4-معرفی شهرک اکباتان ………………………..…………..124

4-4-2-ساختار……………………………………………………125

4-4-3-هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان………………………………..127

4-4-4-مکان‌های عمومی شهرک اکباتان………………………………………………………130

4-4-6-گرافیتی ………………………………………………………………….131

4-5- تحلیل مترو ارم سبز ………………………………………………………………………..132

فصل پنجم : برنامه فیزیکی طرح ………………………………………………………………136

مقدمه……………………………………………………………………………………………..137

5- استاندارد ها و ضوابط طراحی……………………………………………………..137

5-1-جا به جایی درونی ………………………………………………………….137

5-1-1-گلوگاههای کنترل …………………………………………………….137

5-1-2-دسترسی به سکو ها – پله ها………………………. 138

5-2- انواع سکوها …………………………………………………………………….140

5-2-1-حوزه امنیت سکو……………………………………………..142

5-2-2-حوزه ذخیره ………………………………………………142

5-2-3-حوزه امد و شد مسافرین ……………………………………………142

5-2-4-حوزه تجهیزات سکو ……………………………………………..142

5-3-فضاهای نشستن …………………………………………………………143

5-3-1-فضاهای اداری …………………………………………………………………..143

5-4-عبور و مرور عابران پیاده …………………………………………………………….144

5-5-ملاحظات عملی در طراحی ایستگاه مترو…………………………………………144

5-5-1-جابجایی بیرونی…………………………………………….……………….146

5-6-نواحی اصلی عملکردی ایستگاه در حالت کلی…………………………………………………146

5-6-1-هال اصلی و انتظار …………………………………………………..147

5-6-2-بخش فروش بلیط…………………………………………………….148

5-6-3-سکوها………………………………………………………………….149

5-6-4-مراکز تجاری در ایستگاه ها ……………………………………………..149

5-6-5-اعلانات و اطلاع رسانی سفر……………………………………………………….150

5-6-6-تامین ایمنی و امنیت……………………………………………….151

5-6-7-کنترل صدا…………………………………………………153

5-6-8-تبلیغات……………………………………………………………………153

5-6-8-1-راه های دسترسی و ورودی ایستگاه ……………………………………..154

5-6-8-2-بخش اطلاع رسانی بلیط…………………………………………………………..154

5-6-8-3-بخش تجار و انتظار…………………………………………………………………………154

5-6-8-4-سکو و محل سوار شدن……………………………………………………..154

5-7- کارهای هنری………………………………………………………………………………….155

5-8-تاسیسات …………………………………………………………………………………156

5-8-1-تاسیسات برقی ………………………………………………………………….156

5-8-2-تاسیسات تهیویه …………………………………………………………………157

5-8-3- اتاق های تاسیسات برقی………………………………………………157

5-8-3-1-برق اضطراری ……………………………………………………………….158

5-8-3-2-تاسیسات مربوط به آتش سوزی …………………………………..158

5-8-3-3-سیستم اعلام حریق …………………………………………………..158

5-8-3-4-سیستم اطفای حریق ………………………………………………….159

5-9- سازه بنا ………………………………………………………………………………………………………160

5-10-برنامه فیزیکی طرح………………………………………………………………………161

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….162

جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………….163

فهرست منابع و مواخذ ……………………………………………………………173

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید