پایان نامه طراحی روش اندازه‌گيري خواص جرمي- اينرسي اجسام متقارن محوري

ارسال شده در سایت پایان نامه

چكيده

خواص جرمي اينرسي اجسام صلب شامل : وزن ، مركز جرم ، ممان اينرسي و حاصلضرب اينرسي مي‌باشد.

بكارگيري صحيح مقادير اين خواص نقش عمده‌اي را در تخمين پايداري و كنترل عملكرد سيستم‌هاي ديناميكي و بالاخص مانورپذيري پرتابه‌هاي هدايت‌پذير ايفا مي‌كند. اندازه‌گيري اين خواص به منظور حصول اطمينان از مقادير واقعي آنها از اهميت وي‍‍‍‍ژه‌اي برخوردار است و اين اهميت با ميزان پيچيدگي ديناميك سيستم و دقت عملكرد آن رابطه مستقيم دارد. به رغم توسعه روشهاي محاسباتي و نرم‌افزاري ، كه به نوبه خود كمك شاياني به تخمين اين خواص در فرآيند طراحي مي‌نمايد، اهميت اندازه‌گيري اين خواص به ويژه در اندازه‌گيري ممان اينرسي و حاصلضرب اينرسي به منظور شناسايي سيستم و يا حصول اطمينان از عملكرد مطلوب آن، افزايش يافته است.

در اين مقاله سعي بر آن است تا ضمن تبيين مباني علمي و معرفي روشهاي رايج در اندازه‌گيري مقادير پارامترهاي خواص جرمي اجسام صلب متقارن محوري ، به تشريح مزايا و معايب هر يك پرداخته شود و متغيرهاي مؤثر در هر شيوه به همراه ميزان تأثيرگذاري آنها توصيف گردد.

اميد است تا با بهره‌گيري از نتايج اين تحقيق بتوان مناسب‌ترين و دقيق‌ترين شيوه را براي اندازه‌گيري خواص جرمي هر جسم بر اساس شرايط موجود و محدوديتهاي ابعادي و هندسي آن انتخاب نمود.

مقدمه

خواص جرمي- اينرسي ، از مهمترين پارامترها در تحليل حركت ديناميكي اجسام متحرك بويژه اجسام پرنده بحساب مي‌آيد؛ بطوريكه آگاهي از مقادير دقيق اين خواص (جرم ، مركز جرم ، ممان اينرسي و ممان اينرسي ضربي) جهت انجام تحليلهاي ديناميك پروازي و همچنين شبيه‌سازي حركت جسم پرنده الزامي مي‌باشد.

بطور مثال يكي از مهمترين شرايط و نيازهاي اصلي در طراحي اجسام پرندة بازگشت‌پذير به جو ، تأمين پايداري استاتيكي آنها در فاز ورود به جو مي‌باشد ؛ پايداري استاتيكي از رابطة   محاسبه مي‌شود و در آن :

= فاصله مركز فشار جسم پرنده از نوك آن

= فاصله مركز جرم جسم پرنده از نوك آن

= طول كل جسم پرنده

كه البته مقدار منفي اين رابطه ، مبيّن ناپايداري استاتيكي خواهد بود.

زمانيكه جسم پرنده وارد اتمسفر مي‌شود، نيروهاي آيروديناميكي (نيروي پسا، نيروي برآ و نيروي عرضي) به سرعت زياد مي‌شوند؛ از طرفي حركات چرخشي جسم پرنده نسبت به جهت سرعت آن ، به نواسانات ميرا تبديل مي‌شود؛ كه در اين وضعيت فرابارهاي بزرگي به جسم وارد مي‌آيد (فرابارهاي عرضي زياد). در اثر اين نواسانات ، جريانهاي حرارتي متغير، بر سطح خارجي جسم پرنده وارد مي‌آيد؛ مقدار اين جريا‌ن‌هاي حرارتي ممكن است خيلي بيشتر از جريان‌هاي حرارتي در حركت پايدار جسم باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه عوامل موثر بر اشتیاق به برند و نتایج حاصل از آن
دانلود پایان نامه بررسی جایگاه عقلانیت ارتباطی در گسترش حوزه عمومی از دید گاه نظریه پردازان مدرن ارت...
دانلود پایان نامه مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکنندگان
پایان نامه بررسی تعیین رابطه ی پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس
پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور