پایان نامه طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

پروژه تحقیق کارشناسی ارشد الکترونیکی

در رشته فناوری اطلاعات و مدیریت

عنوان:

طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا شهریاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : تعاریف و کلیات

1- 1 – مقدمه………………………….. 8

1-2 – طرح مساله……………………….. 8

فصل دوم : مفاهیم پایه

2-1- انواع مدلهای تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی………………………..

2-1-1-تیم امنیتی…………………………. 11

2-1- 2-گروه گسترده داخلی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی…………. 12

2-1-3- مدل متمرکز داخلی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی…………… 16

2-1- 4- مدل ترکیبی گسترده و متمرکز……………………….. 18

2-1- 5- مدل تیم هماهنگی……………………….. 19

2-2- آیتمهای موثر در انتخاب مدل تیم پاسخگویی به رخدادها……………….. 20

2-3- خدمات گروههای واکنش رخداد………………………… 20

2-4- تخصص های مورد نیاز اعضای یک تیم پاسخگویی به رخدادها……………. 24

2-5- آموزشهای لازم برای تشکیل یک تیم پاسخگویی به رخدادها ………………25

2-6- دسته بندی و مدل های مختلف همکاری تیمهای پاسخگویی………………. 25

2-7- آشنایی با انواع حمله ها در شبکه های کامپیوتری…………………………. 27

2-8- مراحل ایجاد یک تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی…………………………. 28

2-8- 1- مراحل ایجاد و مدیریت رخدادهای امنیتی رایانه ای…………………………. 32

فصل سوم : بررسی کارهای پیشین

3-1- بررسی کارهای مربوط به تشکیل تیمهای پاسخگویی مالی………………….. 39

فصل چهارم : طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی

4 -1- اقدامات اولیه……………………….. 44

4-2- شناسایی ساختار سازمانی مجموعه مالی ………………………..44

4-2- 1- ساختار کلی مجموعه مالی…………………………. 44

4-2- 2- ساختار کلی معاونت ICT………………………..

4-2-3- ساختار سازمانی مراکز استانی…………………………. 47

4 5- نیازها و محدودیتهای مجموعه مالی……………………….. 49

4-6- سرویسهای قابل ارائه ………………………..49

4 -7- نحوه ارتباط اعضاء تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی………….. 56

4-8- شرح وظایف اعضا تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی حوزه مرکزی……. 57

4-8- 1- شرح وظایف اعضا تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی استانی……… 58

4-9-بررسی فرآینهای موجود……………………….. 60

4-10- عملیاتی نمودن طرح……………………….. 63

4-10-1- نیازهای اساسی جهت استقرار مدل تیم پاسخگویی ………………………..64

2-10-4- برآوردهای مالی جهت راه اندازی تیم پاسخگویی به رخدادهای مالی…….. 66

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه و نتیجه گیری…………………………. 67

پیشنهاد کارهای آتی…………………………. 67

مراجع ……………………….. 70

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید