پایان نامه طراحی استند یادگاربان در محوطه­ ی تئاتر شهر تهران


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکده هنرهای کاربردی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته طراحی صنعتی

طراحی استند یادگاربان در محوطه­ ی تئاتر شهر تهران

استاد راهنما: خانم دکتر نیلوفر شادمهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه وندالیسم در تمامی جوامع مشاهده می­شود. یکی از مصادیق وندالیسم، یادگارنویسی بر روی بناهای تاریخی و فرهنگی است. هدف از این تحقیق، طراحی مبلمان شهری به منظور جلوگیری از یادگارنویسی بر دیوار تئاتر شهر تهران به عنوان یک بنای فرهنگی بوده است. به عبارت دیگر، هدف، طراحی استند یادگاربانی­ بود که افراد را به نوشتن یادگاری بر روی آن به جای دیوار بنا تشویق کند. به منظور به دست آوردن اطلاعات کاربردی برای طراحی، مشاهده و عکس­برداری از دیوار بنای تئاتر شهر صورت­گرفت. در میان عکس­ها 416 یادگارنویسی شناسایی و تحلیل­شد. بیشترین فراوانی واژه­های به کار رفته در یادگاری­ها، نام و نام خانوادگی افراد و تاریخ درج یادگاری بودند. از سوی دیگر، پرسشنامه­ای توسط 35 نفر از افرادی که در محوطه تئاتر شهر حضور داشتند پاسخ­دهی شد و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات بیانگر ارتباط معناداری میان یادگارنویسی با تشویق دوستان، دیدن یادگاری­های دیگران، عدم نظارت کافی، ایجاد حس جاودانگی، ابراز حضور خود، ثبت یک لحظه­ی خوب با دوستان و میل به دیدن یادگارنویسی خود در مراجعه های بعدی یافت شد. با استفاده از یافته های فوق و در نظرگیری رویکردهای طراحی تشویقی، طراحی برای تغییر رفتار کاربر و طراحی مفرح فاز طراحی انجام و طرح نهایی انتخاب گردید.

کلید واژگان: یادگارنویسی، وندالیزم، مبلمان شهری، تئاتر شهر تهران

فهرست عناوین

چکیده

فصل اول- مقدمه ……………………………………………………………………. صفحه 1

فصل دوم- بررسی متون ……………………………………………………………………. صفحه 5

2-1- وندالیسم …………………………………………………………………… صفحه 7

2-2- مبلمان شهری ………………………………………………………………… صفحه 9

2-2-1- ارتباط مبلمان شهری و شهروند ………………………………………… صفحه 9

2-2-2- طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری ………………………………………. صفحه 10

2-2-3- وندالیسم در مبلمان شهری …………………………………………… صفحه 13

2-3- یادگارنویسی …………………………………………………………………… صفحه 14

2-3-1- نظریه های توجیه کننده یادگارنویسی ………………………………. صفحه 17

2-3-2- مطالعات بر روی یادگار نوشته ها ……………………………………. صفحه 18

2-4- رویکرد های طراحی…………………………………………………….. صفحه 19

2-4-1- رویکرد طراحی برای تغییر رفتار کاربر………………………………………. صفحه 19

2-4-1-1- لنز معماری……………………………………………………………. صفحه 20

2-4-1-2- لنز تصحیح خطا………………………………………… صفحه 20

2-4-1-3- لنز تشویقی……………………………………………………….. صفحه 21

2-4-1-4- لنز دیداری……………………………………………… صفحه 22

2-4-1-5- لنز شناختی………………………………………… صفحه 22

2-4-1-6- لنز امنیت……………………………………….. صفحه 23

2- 5- رویکرد طراحی تشویقی ……………………………………………………………. صفحه 23

2-5-1- انگیزش……………………………………………………………. صفحه 24

2-5-2- توانایی……………………………………………………………… صفحه 25

2-5-3- ماشه…………………………………………………………………………… صفحه 26

2-6- رویکرد طراحی مفرح ……………………………………………… صفحه 26

2-7- جمع بندی بررسی متون………………………………………………. صفحه 28

3- روش تحقیق……………………………………………………………………… صفحه 31

3-1- فاز اول؛ مشاهده و عکس برداری……………………………………………. صفحه 33

3-1-1- متریال …………………………………………………………….. صفحه 33

3-1-2- محتوا ……………………………………………………………………. صفحه 34

3-1-3- نتیجه گیری فاز مشاهده و عکس برداری……………………………… صفحه 37

3-1-4- جمع بندی فاز مشاهده و عکس برداری…………………………………… صفحه 38

3-2- پرسشنامه…………………………………………………………………….. صفحه 39

3-2-1- ساختار پرسشنامه ………………………………………. صفحه 39

3-2-2- نتایج بخش اول پرسشنامه………………………………………….. صفحه 40

3-2-3- نتایج قسمت الف بخش دوم پرسشنامه………………………… صفحه 41

3-2-4- نتایج قسمت ب بخش دوم پرسشنامه ……………………………. صفحه 43

3-3- جمع بندی روش تحقیق ……………………………………………….. صفحه 49

4- طراحی و توسعه……………………………………………………. صفحه 53

4-1- فاز شرایط ابهام……………………………………………………….. صفحه 55

4-2- فاز شرایط وضوح ……………………………………… صفحه 69

4-2-1- طرح نهایی …………………………………………………….. صفحه 83

4-2-2- سناریو طرح نهایی…………………………………………….. صفحه 91

4-2-3- متریال و روش تولید………………………………………………… صفحه 93

4-2-4- نقشه های فنی………………………………………………………………….. صفحه 95

5- جمع بندی …………………………………………………….. صفحه 99

فهرست منابع ……………………………………………………………. صفحه 103

پیوست ها……………………………………………………………….. صفحه 109

مقدمه

ماندن و دیده شدن احساسی است که همواره مردم عادی، گردشگران و باستان­شناسان را در دوره­های مختلف تاریخی برای ثبت نام، نشان و تاریخ بازدیدشان از اثر وسوسه کرده است (اخلاقی، 1382). به نقل از مدیر دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور، حکاکی روی آثار و ابنیه واجد ارزش­های فرهنگی و تاریخی جرم محسوب شده و مجرمان علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا 10 سال محکوم می­شوند. این در حالی است که برخورد قانونی با تمام مجرمانی که بناهای تاریخی و فرهنگی را با نوشتن یادگاری­ها و حکاکی تخریب می­کنند از توان سازمان میراث فرهنگی و یا هر سازمان دیگری خارج است و البته بسیاری از آسیب­های وارده قابل جبران نمی­باشد (لالمی، 1392).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید