پایان نامه طبقه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی


تعریف فرا تحلیل:

واژه فراتحلیل، ترجمه واژه مرکب Meta analysis است که جزء نخست آن یعنی Meta به معنای: “ فرا ” و یا ” ورای ” می باشد. “ واژه Meta ریشه یونانی دارد و به معنای Behindیا In back of ، است .فر ا تحلیل به بررسی پژوهش هایی می پردازد که درباره موضوع خاص انجام شده اند. توضیح فوق درواقع تعریف لغوی واژه فرا تحلیل است.

برای آشنایی بیشتر با معنای اصطلاحی آ ن، به برخی از تعاریف متعددی که برای این واژه توسط پژوهشگران ارائه شده است اشاره می شود.

گلاس[۱](۱۹۷۶، نقل از دلاور، ۱۳۸۹)   فرا تحلیل را تحلیل آماری مجموعه بزرگی از یافته های پژوهشی به منظور یکپارچه سازی این یافته ها تعریف کرده است. وی اولین بار این اصطلاح را در سال ۱۹۷۶ در سمت رئیس انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا به کار برد.

تفکر کلید اصلی فراتحلیل است و در این شیوه ،تفکر به طور آگاهانه در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری به کار برده می شود. (دلاور ۱۳۸۹)

فرایند ترکیب آماری نتایج  پژوهش های مستقل و جداگانه برا ی رسیدن به نتایج کلی درباره حجم اندازه کاربندی یا همپراش، فرا تحلیل نامیده شده است. به بیان دیگر، این تکنیک خلاصه ای از پژو هش های پیشین است که برای مقایسه پیامدها در طول دامنه وسیعی از مطالعات، روش های کمی را به کار می برد(هومن، ۱۳۸۷ ص۱۳).

نتایج به دست آمده از فرا تحلیل به واقع بررسی یکپارچه یافته هایی است که نسبت به بررسی های روایتی دقیق تر هستند. تعبیر فرا تحلیل به عنوان بازنگری پیشینه پژوهشی، متعارف ترین و در عین حال رایج ترین تعبیر از آن است. فرا تحلیل رویکردی مدرن، چند سطحی، چند بعدی و در عین حال چند روشی است(دلاور وگنجی، ۱۳۹۱ ص ۵به نقل ولف[۲]، ۱۹۸۶).

فرا تحلیل در واقع یک نوع ترکیب است نه تحلیل؛ زیرا بر ترکیب و ادغام اجزا مثل داده ها، اطلاعات، مفاهیم، نظریه ها و غیره به منظور تکوین یک چیز (کل) دلالت دارد، در حالی که تحلیل اغلب تجزیه یا خرد کردن کل برا ی مطالعه اجزای آن را شامل می شود. در عمل به نظر می رسد که تحلیل به مثابه یک گام یا مرحله مقدماتی در مسیر نتایج پژوهش های انجام شده قبلی مورد استفاده قرار می گیرد(دلاور وگنجی، ۱۳۹۱ ص ۳به نقل وگت[۳]،۱۹۹۳).

[۱] Glass

[۲] wolf

[۳] Vogt

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید