پایان نامه شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه


چکیده پایان نامه:

وجود بحران‌های گوناگون در دنیای امروز به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیل شده و قطع برق علاوه بر اینکه خود نوعی بحران است باعث تشدید شرایط بحرانی در بحران‌‌های گوناگون می‌گردد. لذا تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع قطع برق در شرایط بحران و اهمیت اطلاع رسانی در این شرایط، به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی شرایط بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان رسانه و کارشناسان پدافند غیر عامل می‌پردازد.

هدف اصلی این تحیق بررسی شیوه‌های مناسب برای اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق است که در آن دیدگاه کارشناسان رسانه به عنوان نمایندگان حوزه‌ی اطلاع رسانی و کارشناسان پدافند غیر عامل به عنوان نمایندگان مدیران بحران  به ارائه نظر پرداخته اند. در سایه هدف اصلی مباحثی مانند میزان آمادگی و پیش‌بینی شرایط، اهمیت دادن به اطلاع رسانی در شرایط بحران،  آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران، میزان وابستگی مخاطبان به رسانه‌های نوین مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه‌ای که شامل ۴۳ سوال بوده، استفاده شده است. روایی این تحقیق توسط اساتید راهنما و مشاور و دوتن از کارشناسان رسانه و پدافند غیرعامل حوزه‌ی بحران مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد که سوالات پرسشنامه کاملا مرتبط با موضوع بوده و پرسشنامه می‌تواند به سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق پاسخ نماید. برای بررسی پایایی، اعتبار و همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ روی یک نمونه 10 نفری استفاده شد که نتیجه حاکی از آن است که پرسشنامه با ضریبی معادل ۸۰۶.  از اعتبار مناسبی برخوردار بوده است.

جامعه نمونه در نظر گرفته شده برای این تحقیق (به دلیل محدودیت‌های بودجه و عدم دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده) نمونه در دسترس شامل 40 کارشناس رسانه و 20 کارشناس پدافند غیر عامل می‌باشد که همگی به پرسشنامه‌ها پاسخ داده‌اند.

نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که وجود دید مثبت به موضوع اطلاع رسانی در شرایط بحران، پیش بینی شرایط و تامین امکانات مورد نیاز، آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران در زمینه اطلاع رسانی در شرایط بحران، بستر مناسب برای استفاده از شیوه‌های گوناگون اطلاع رسانی را بوجود می‌آورد. همچنین موقعیت جغرافیایی مخاطبان (داخل محدوده، همجوار و خارج از محدوده)، عامل بروز بحران (انسانی، طبیعی) و نوع بحران (حوادث طبیعی، اقتصادی، سیاسی و …) عامل مهمی در برگزیدن شیوه‌ی اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق می‌باشد.

از مهمترین پیشنهادهای ارائه شده در پایان این پژوهش، راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی سیار در مناطق بحران‌زده بدون نیاز به هیچگونه زیرساخت، راه‌اندازی سایت، تهیه‌ی کتاب و جزوات، برای آموزش مدیران بحران، اجباری نمودن تعیین سخنگو در آیین نامه عملیاتی مدیریت بحران می‌باشد.

 

فهرست

1     فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1.1      بیان مسئله: 2

1.2      اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1.3      هدف‌های تحقیق.. 3

1.3.1       هدف اصلی.. 3

1.3.2       اهداف فرعی.. 4

1.4      سوالات تحقیق.. 4

1.5      فرضیه‌های تحقیق.. 5

1.5.1       فرضیه اصلی.. 5

1.5.2       فرضیات فرعی.. 5

1.6      متغیرهای پژوهش… 6

1.6.1       متغیر وابسته. 6

1.6.2       متغیرهای مستقل.. 6

1.7      قلمرو پژوهش… 7

1.8      تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد. 7

1.8.1       بحران. 7

1.8.2       پدافند غیرعامل.. 7

1.8.3       شیوه‌های اطلاع رسانی.. 8

1.9      روش پژوهش… 8

1.10    جامعه‌آماری.. 8

1.11    پیشینه تحقیق.. 8

1.11.1     پایان نامه‌ها 9

1.11.2     پژوهش و  مقالات… 10

1.11.3     کتاب‌ها 11

1.11.4     سایر منابع. 15

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید