پایان نامه شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی


دانشگاه شیراز 

دانشکده‌ زبان و ادبیات فارسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات‌کودک و نوجوان

 شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

 استاد راهنما

دکتر مرتضی خسرونژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ یافتن ژرف‌ساخت‌های تمرکززدایانه به‌سراغ افسانه‌های عامیانه‌ی ایرانی رفته‌است تا با واکاوی آن‌ها این ظرفیت‌های نهفته را آشکارسازد. تمرکززدایی، بنابر یافته‌های پیاژه اصلی‌ترین ویژگی ذهنی کودک است و بنابر پیشنهاد خسرونژاد ( 1382 ) در قالب شگردهایی ویژه در ادبیات کودک نمودمی‌یابد. ضرورت چنین پژوهشی، در ادامه‌ی نظریه‌ی معصومیت‌و‌تجربه، کمک به‌استقلال‌بخشیدن به ماهیت ادبیات کودک است. در این پژوهش ۳۰ افسانه از افسانه‌های انجوی شیرازی برگزیده و با روش تحلیل محتوای کیفی و تلفیقی از قیاس و استقرا، بر پایه‌ی نظریه‌ی معصومیت‌وتجربه، کاویده شدند. یافته‌های این پژوهش نشان‌داد که از میان شگردهای تمرکززدایانه‌ی معصومیت‌و‌تجربه، شگردهای «اغراق» و «پایان‌خوش» در همه‌ی این افسانه‌ها وجودداشتند و شگرد «نمای دور و نزدیک» در هیچ‌یک از افسانه‌ها یافت‌نشد. جلوه‌های تازه‌ی تمرکززدایی در افسانه‌های انجوی شیرازی در قالب 1۳ شگرد به‌دست‌آمدند که عبارت‌اند از: یک‌صحنه‌ با دو نما، صحنه‌های هم‌زمان، نمای باز و نمای بسته، زنجیره‌ی رخ‌دادها ( خوش‌اقبالی و بداقبالی )، رگبار وارونگی، جابه‌جایی قهرمان، چند‌مجلسی، غافل‌گیری، مناظره، برچسب ( متضاد یا هم‌سان )، قصه در قصه، قصه‌های زنجیره‌ای و دگردیسی. آن‌چه در همه‌ی این شگردها تمرکززدایی را سبب می‌شد، نوعی حرکت و غفلت‌زدایی یا انتظارشکنی بود.

 فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- پیش‌گفتار2
1-2- بیان مسئله3
1-3- اهمیت  ضرورت پژوهش3
۴-۱- هدف پژوهش6
۵-۱- تعریف‌های مفهومی واژه‌ها و اصطلاح‌ها7
۱-۵-۱- قصه7
۲-۵-۱- افسانه7
۳-۵-۱- افسانه واقع‌گرا7
۴-۵-۱- افسانه پریان8
۵-۵-۱- جذب و انطباق8
۶-۵-۱- تمرکززدایی و تمرکزگرایی8
فصل دوم: پیشینه­ و مبانی نظری پژوهش
2-1- پیشینه افسانه‌ها10
2-1-1- در خارج از ایران10
۱-۱-۱-۲- گردآوری و طبقه‌بندی افسانه‌ها10
۲-۱-۱-۲- ساختارگرایی12
2-1-1-3- روی‌کرد بنیان‌فکنانه15
2-1-1-4-روی‌کرد روان‌کاوانه15
2-1-1-5-روی‌کرد یونگی16
2-1-1-6- روی‌کرد مارکسیستی17
2-1-1-7-روی‌کرد زن‌گرایانه ( فمینیستی) و جنسیتی17
2-1-1-8- روی‌کرد نواستعماری18
2-1-1-9-روی‌کرد تطبیقی18
۲-۱-۲- در ایران
۱-۲-۱-۲- گردآوری و طبقه‌بندی19
۲-۲-۱-۲- روی‌کرد ساختارگرایانه19
۳-۲-۱-۲- روی‌کرد روان‌کاوانه21
2-1-2-4- روی‌کرد یونگی23
۵-۲-۱-۲- روی‌کرد زن‌گرایانه (فمینیستی)23
۶-۲-۱-۲- روی‌کرد اطلاع‌رسان24
۷-۲-۱-۲- روی‌کرد آسیب‌شناسانه25
۸-۲-۱-۲- روی‌کرد تاریخی25
۹-۲-۱-۲- روی‌کرد زبان‌شناسانه25
۱۰-۲-۱-۲- پژوهش در زمینه بازنویسی و بازگردانی افسانه‌ها26
۱۱-۲-۱-۲- روی‌کرد تحلیل محتوا26
۱۲-۲-۱-۲- روی‌کرد شناخت‌شناسی تکوینی26
۱۳-۲-۱-۲- جمع‌بندی پیشینه افسانه‌ها27
۲-۲- پیشینه تمرکززدایی27
۱-۲-۲- پیاژه و تمرکززدایی29
۲-۲-۲- ویگوتسکی29
۳-۲-۲- دونالدسون32
۴-۲-۲- بنیان‌فکنی و تمرکززدایی33
۵-۲-۲- پیشینه تمرکززدایی در ادبیات کهن ایران35
2-2-۶- تمرکززدایی پس از معصومیت و تجربه35
۳-۲- معصومیت و تجربه و مبانی نظری پژوهش37
۱-۳-۲- شگردهای تمرکززدایی در افسانه‌ها37
۱-۱-۳-۲- پایان‌خوش40
۲-۱-۳-۲- اغراق40
۳-۱-۳-۲- مداخله راوی40
۴-۱-۳-۲- خودنمایی افسانه‌ها40

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید