پایان نامه شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور :

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                   
صفحه
چکیده1
مقدمه2
1-1- بیان مسئله3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق4
1-3- اهداف تحقیق4
1-4- سوالات تحقیق4
1-5- فرضیه‌های تحقیق5
1-6- روش تحقیق6
1-7- ساختار تحقیق6
فصل اول – کلیات تحقیق
گفتار اول – موقعیت و اهمیت سرزمین فلسطین7
1-1- اهمیت سرزمین فلسطین7
1-2- شرایط جغرافیایی فلسطین11
1-3- مساحت و مرزهای فلسطین11
1-4- مشخصات و ابعاد مرزهای فلسطین12
1-5- آب و هوای فلسطین12
گفتار دوم – ساکنان اولیه سرزمین فلسطین13
2-1- سابقه حضور عبرانی‌ها در فلسطین14
2-2- حاکمیت اسرائیل در فلسطین15
2-3- آخرین دوران حضور یهودیان در فلسطین15
2-4- حاکمیت مسلمانان بر فلسطین16
2-5- تلاش‌ها و توطئه‌های مشترک یهودی‌ها و صلیبی‌ها علیه جهان اسلام18
گفتار سوم- مبانی مهاجرت به فلسطین21
3-1- حق تاریخی بر فلسطین23
3-2- اعلامیه بالفور24
3-3- دلایل کان لم یکن بودن اعلامیه بالفور از نگاه حقوق بین‌الملل29
3-4- دلایل بی‌اعتباری اعلامیه بالفور با ماده22 میثاق جامعه ملل29
گفتارچهارم – طرح‌های تقسیم31
4-1- کمیسیون کینگ – کرین (طرح آمریکا )31
4-2- طرح کمیته پیل ( طرح انگلیس )32
4-3- قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل32
4-4- محتوی قطعنامه33
گفتارپنجم- مواضع کشورها،پیامدها و ایرادات بر قطعنامه تقسیم34
5-1- مواضع کشورهای عربی34
5-2- مواضع ایران34
5-3- پیامد قطعنامه 18135
5-4- تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری36
5-5- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم38
5-6- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل38
5-7- عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد39
نتیجه‌گیری42
فصل دوم – عضویت درسازمان ملل متحد
گفتار اول – قلمرو سرزمینی45
1-1- تاسیس کشورها45
1-2- عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور45
1-2-1– جمعیت46
1-2-2- سرزمین48
1-2- 3– حکومت (قدرت سیاسی)50
1-2-4 – حاکمیت و استقلال50
1-3– انواع کشورها53
1-3-1 – کشوربسیط یا ساده53
1-3-2– کشورهای مرکب53
1-3-2-1– اتحادیه شخصی53
1-3-2-2– اتحادیه واقعی54
1-3-2-3– کنفدراسیون کشورها (اتفاق دول)54
1-3-2-4 – کشور فدرال55
1-3-2-4– 1– خصوصیات کشور فدرال55
1-3-2-4– 2– نهادهای فدرال55
1-3-2-4– 3– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولت‌های عضو56
1-4- شناسایی کشورها56
1-4-1– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی57
1-4-2– الزام به شناسایی59
1-4-3– عدم شناسایی « نظریه استیمسون »60
1-4-4– زمان و چگونگی شناسایی61
1-4-5– شناسایی حکومت62
1-4-6– شناسایی شورشیان65
1-4-7– شناسایی جنبش‌های رهایی بخش ملی66
1-4-8– آثار شناسایی67
1-5- جانشینی کشورها68
1-5-1- اشکال انتقال (تغییر) حاکمیت69
1-5-2- اقسام جانشینی دولت‌ها69
1-5-2- 1- جانشینی دولتها در معاهدات69
1-5-2- 2- جانشینی دولت‌ها در غیر از معاهدات71
1-5-2- 3- جانشینی دولتها در سازمان‌های بین‌المللی72
1-5-3- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در جانشینی کشورها72
گفتار دوم – عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد73
2-1- تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد73
2-2- نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل75
2-3- روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد77
2-3 -1- ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین78
2-3-2- تشکیلات خودگردان فلسطینی در گذر تاریخ78
2-3-3-نظام حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین80
2-3-4- ابهام در ماهیت حقوقی کنونی تشکیلات خود گردان فلسطین80
2-3-5- سازمان آزادی بخش فلسطین81
2-4- عضویت در سازمان ملل و چگونگی عضویت ساف در آن83
2-4-1- ساف و سازمان ملل84
2-4-2-کشور شدن فلسطین85
2-4-3- تاریخچه بحث85
2-4-4- شرایط عضویت در سازمان ملل متحد87
2-4-5- شناسایی89
2-5- زمینه‌های پیدایش طرح صلح خاورمیانه90
2-5-1- طرح‌های صلح خاورمیانه91
2-6- زمینه‌های صدور قطعنامه 196793
2-7- دلایل ارایه طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل94
2-8- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکیل کشور فلسطین96
گفتار سوم – رویکرد سازمان‌های بین المللی وکشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین99
3-1- رویکرد اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد99
3-2- رویکرد کشورها99
3-2-1- آمریکا99
3-2-2- آلمان100
3-2-3-اتحادیه اروپا100
3-2-4- فلسطینی‌ها101
3-2-5-اعراب102
3-2-6- اسرائیل103
3-2-7- روسیه وچین104
3-2-8- ایران104
3-3- دلایل عدم حمایت از طرح محمود عباس از سوی جمهوری اسلامی ایران106
3-4- سه دیدگاه:‌خوشبینی، بدبینی، توهم توطئه108
3-5 – اقدامات حقوقی فلسطینیان تا قبل از ارایه طرح تشکیلات دولت مستقل فلسطینی110
گفتار چهارم- پیامدها و ایرادات وارده بر طرح شناسایی کشور فلسطین110
4-1- پیامدهای حقوقی مطلوب111
4-2- پیامدهای حقوقی نامطلوب112
4-3 – ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد112
نتیجه‌گیری115
پیشنهادات118
منابع و مآخذ120
چکیده انگلیسی124

چکیده :

برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی[1] و شناسایی رسمی[2]. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید